Bekijk het origineel

Een gevaar voor Jezus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een gevaar voor Jezus

Struikelblokken voor het geloofsleven (4)

7 minuten leestijd

‘U bent een struikelblok voor Mij.’ Nee, dat zegt Jezus niet tegen Judas, Zijn verrader. Hij zegt het tegen Petrus, die Hij zojuist nog rotsman heeft genoemd: ‘U bent Petrus en op deze petra (rots) zal Ik Mijn gemeente bouwen.’

Terwijl velen niet verder kwamen dan dat ze Jezus wel een bijzonder iemand vonden, had Petrus Jezus herkend en beleden als ‘de Christus, de Zoon van de levende God’ (Matt.16:16). Dat was een helder inzicht en een duidelijke belijdenis. Het is de grondslag voor de kerk. Dat had Petrus niet van zichzelf of andere mensen, maar van God. Nog maar even later zit Petrus op ander spoor. Jezus zegt hem dat hij nu stem geeft aan de opvatting van satan. Petrus is een gevaar voor Jezus. De rots-man is een struikelblok geworden.

Geen lijden

Wat gebeurde er? Jezus begon Zijn discipelen meer en duidelijker te vertellen over wat er op Zijn weg zou komen. Hij toont hun dat Hij naar Jeruzalem moet gaan, veel zal moeten lijden, gedood zal worden en op de derde dag zal worden opgewekt.

Petrus kan dat niet plaatsen en denkt daar heel anders over. Hij neemt Jezus apart, gaat voor Hem staan en begint Hem te bestraffen: ‘God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren.’

Petrus had wellicht nog een hele redevoering in gedachten die hij Jezus wilde laten horen. Maar Jezus keert Zich van hem af en reageert: ‘Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’ (Matt.16:21-23)

Jezus moet lijden en sterven vanwege Gods welbehagen, Gods recht en Gods liefde. God wil Zijn Koninkrijk herstellen en mensen, die zich met hun zonden schuldig gemaakt hebben, met Hem verzoenen. Dat kan alleen gebeuren doordat de Zoon van God als mens de verdiende straf draagt, de schuld betaalt en hun dood sterft. Jezus wil dat doen en zal dat doen. Wanneer Petrus Jezus wil bijbrengen dat dit niet moet en zal gebeuren, staat hij aan satans kant.

Verzoeking

In de hof van Eden was de tegenstander al bezig. Hij probeerde de mens van Gods weg af te brengen. Dat is hem gelukt ook. De zondeval van een hele wereld is erdoor teweeggebracht. Jezus komt herstellen wat er toen kapot is gegaan.

Satan was aan het begin van Zijn optreden al bezig geweest om Jezus te verzoeken met diverse gemakkelijker klinkende alternatieven voor Gods weg.

Jezus heeft hem echter door en staat niet voor hem open. Bezonnen en beslist wijst hij de duivelse voorstellen af. Dat doet Hij richting Petrus nu ook.

Verkeerde opvattingen

Is Petrus nu geen rots-man meer? Is hij gelovige af? Bepaald niet. Maar hij en wij krijgen naar ons toe dat een gelovige soms verkeerde ideeën en opvattingen kan hebben. We kunnen denken en voelen op de manier van Jezus’ tegenstander. Van die ideeën moeten we af.

Vooral wanneer het gaat over Jezus’ verzoenende dood, luistert het nauw. Mensen mogen met ons van gedachte verschillen over de wijze waarop de kerk geregeerd wordt en over de vormgeving van de eredienst en toch veilig de hemel bereiken. Maar dat we behouden worden door Jezus’ kruisdood is echt de enige waarheid. Afwijking daarvan mag beslist niet gebeuren (J.C. Ryle).

Laten we ons persoonlijk afvragen of we staan op het Evangelie van de gekruisigde Christus, omdat we ons behoud nergens anders meer in zoeken of vinden. Ideeën en gedachtenpatronen die ons afhouden van een leven van de genade van het volbrachte werk van de Heere Jezus, komen niet van God maar van satan. Jezus’ lijden en sterven moeten we niet van ons wegduwen, we mogen er juist van leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Een gevaar voor Jezus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken