Bekijk het origineel

Liefde geeft de doorslag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Liefde geeft de doorslag

7 minuten leestijd

Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf. Mattheüs 26:20

Jezus met de twaalf is een combinatie die niet voor de hand ligt. In de komende nacht laten al de discipelen Hem in de steek. Toch wil Jezus hen vlak voor Zijn sterven door een afscheidsmaaltijd aan Zich verbinden. Hij heeft hen lief tot het einde.

Soms heeft één klein woordje in een vers belangrijke betekenis. In de tekst voor de meditatie betreft dit het woordje ‘met’. We lezen dat Jezus aanligt met de twaalf discipelen. Eerst wordt de gastheer genoemd. Daarna komen de gasten. Het houden van de paasmaaltijd en de inzetting van het heilig avondmaal zijn het initiatief van Jezus.

Met de twaalf

De tekst moeten we nauwkeurig lezen. Er staat niet: Jezus lag aan en de twaalf. Het is Jezus met de twaalf. Wijst zo’n klein woordje ‘met’ op een groot verschil? Nou en of. Het duidt op een innige gemeenschap.

Door het vieren van het heilig avondmaal beleven we door de Heilige Geest op een bijzondere wijze dat we één zijn met Christus. Zijn aanwezigheid bepaalt de inhoud van dit sacrament.

De instelling van het heilig avondmaal gebeurt tijdens een paasmaaltijd. De paasmaaltijd is niet zonder meer in het avondmaal overgegaan. Het avondmaal noemen we de vervulling van het Pascha. In vergelijking met het Pascha heeft het avondmaal nieuwe elementen. Jezus betrekt het brood en de wijn op Zijn lijden en kruisdood. Hij stelt een nieuwe maaltijd in binnen de paasmaaltijd. Het gebroken brood wijst heen naar Zijn sterven. De wijn betreft Zijn bloed. Bij het Pascha ligt de nadruk op het offerkarakter door het offeren van het lam. Het avondmaal poneert dat het offer van Christus zondaren voor eens en altijd met God verzoent.

Onthulling

‘En toen zij aten, zei Jezus: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.’ Voor het eerst horen de discipelen dat de verrader uit hun kring komt. Deze onthulling is confronterend. Niemand wordt gerustgesteld. De verrader viert de afscheidsmaaltijd mee. Door hierover openlijk te spreken geeft Jezus aan dat het verraad geen onvoorziene tegenvaller is, maar een door Hem aanvaard onderdeel van Zijn lijden, tot vervulling van de Schriften.

Voor de discipelen lijkt het alsof een bom uit de lucht valt. We horen geen verontwaardiging. Ze verdenken elkaar niet. De discipelen verdedigen zich niet door te beweren dat ze onschuldig zijn. Ze zijn verbijsterd. De een na de ander roept: ‘Dat ben ik toch niet!’ Ze kunnen zich niet indenken dat zij tot zoiets als het verraden van Jezus zouden kunnen komen, maar passen toch de aankondiging van het verraad op zichzelf toe.

Wie door genade zijn eigen hart kent, durft van geen enkele zonde te zeggen dat hij die niet zal doen. We zijn geen brave mensen, maar zondaren met een verdorven aard. Niets in ons brengt ons in een positie die recht geeft op een plekje aan de tafel van Christus. Laten we van zelfkennis geen rem maken voor het avondmaal. Zonder prestige verwachten we alles door het geloof van Christus. We nemen het hele lijden en sterven van Christus aan en verkrijgen daardoor vergeving van de zonden en het eeuwige leven.

Aanzitten

Om niet op te vallen vraagt Judas zonder schaamte: ‘Ik ben het toch niet, Rabbi?’ Hij hoort zijn vonnis en komt niet tot inkeer. Zijn geweten zit dichtgeschroeid. Judas is de man van een koud belijden. Hij belijdt met de mond en gelooft niet met het hart. Judas mist de liefde voor Christus.

Bij het heilig avondmaal geeft de liefde doorslag. Christus wil door het eten van het brood en door het drinken van de wijn de wederzijdse band van liefde versterken, zodat we hoe langer hoe meer met Hem worden verenigd. Hij baant door Zijn sterven de weg naar het hemelse Jeruzalem. Allen die leven van Zijn aangebrachte gerechtigheid, dragen een bruiloftskleed en zullen eens aanzitten op de bruiloft van het Lam. Hier kennen we Christus door het Woord en de Heilige Geest. Straks zien we Hem van aangezicht tot aangezicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Liefde geeft de doorslag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken