Bekijk het origineel

Arjan Plaisier Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht; 223 blz.; € 16,99.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Arjan Plaisier Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht; 223 blz.; € 16,99.

7 minuten leestijd

De voormalig scriba van onze kerk, dr. Arjan Plaisier, schreef een deskundig en inspirerend boek, Zorg voor de ziel.

Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Het is zijn verlangen om in de geestelijke schraalte én spirituele verwarring het nodige aan te reiken, waardoor de innerlijke en innige toewijding aan Christus (opnieuw) kan worden gevoed.

Overtuigd dat deze spiritualiteit van onschatbare waarde is, schrijft hij met hoop: ‘Christus is de Levende en de Geest waait waarheen Hij wil, zonder zich te storen aan grenzen van tijd en plaats’ (pag. 8).

Na in het eerste hoofdstuk eerlijk te constateren en te analyseren hoezeer wij vervreemd zijn geraakt van de spiritualiteit van weleer, pleit Plaisier voor een hernieuwde aandacht voor de bijbelse ‘notie van Christus die woning maakt in de mens en de mens die woont in Christus’. Hij haalt een aantal sprekende getuigen daarvan voor het voetlicht: via Mozes gaat het naar Augustinus, van Julia van Norwich naar Luther, via Pascal naar Tersteegen, om te eindigen bij T.S. Eliot en Marilynne Robinson.

Vervolgens schrijft hij over de dubbele weg die eigen is aan de ware mystiek: de weg naar binnen en de weg naar buiten. De eerste voltrekt zich met name in het schouwen van Gods liefde in Christus, waardoor de ziel als het diepste zelf van de mens tot leven en tot bloei komt. De juweeltjes die in dit gedeelte voorbijkomen zijn talloos en de kern ervan wordt samengevat in het volgende citaat: ‘De ziel is zichzelf door de heerlijkheid van God te reflecteren’ (pag. 63). De weg naar buiten loopt via de zintuigen, waardoor enerzijds het geschapene vanuit God volop genoten wordt en anderzijds (en vaak tegelijkertijd!) grote betrokkenheid geboren wordt op het veelvuldige lijden. Zowel Franciscus van Assisi als Moeder Teresa is een sprekend voorbeeld uit het verleden bij wie ‘binnen’ en ‘buiten’ steeds onlosmakelijk verbonden zijn. Op een hedendaagse manier komt het terug bij Tish Warren, die met haar publicatie De liturgie van het alledaagse het zondagse geloof en dagelijkse leven zo met elkaar weet te verweven dat het leidt tot een allesomvattend patroon van aanbidding (pag. 86). Alsof dit nog niet genoeg is, neemt Plaisier ons daarna mee op de weg van de liefde (bruidsmystiek), van het gebed, van de Bijbel, van de gemeenschap, van de liturgie en van het credo, waarbij hij telkens verrast met geladen en gevulde taal, die de ziel als vanzelf verwarmt en voedt.

Vanaf de eerste tot de laatste bladzij werd ik meegenomen en gelaafd door ‘de stroom van levend water’ die collega Plaisier bij tal van bronnen heeft aangeboord. Het was geregeld puur genieten en een feest van herkenning. Al met al wordt ons in dit boek een rijk gevarieerde weergave geboden van diepten en hoogten in de omgang met God, van intens beleefde verbondenheid met Christus en van door de Geest gewekte overgave en hartstocht, zonder zich te verliezen in zweverigheid.

Het leven in Gods nabijheid geeft juist oog voor de schoonheid van het aardse en het op Christus’ gerichte hart sterkt de handen uit naar de naaste in nood en pijn. Op momenten waarop het verlangen van de ziel toch een te hoge vlucht dreigt te maken, aarzelt Plaisier niet om een kritische kanttekening te plaatsen.

Graag beveel ik het lezen van deze publicatie aan, omdat we vandaag wel een extra scheut van deze bijbelse spiritualiteit kunnen gebruiken. Want waar die zoekraakt, zegt Plaisier, ‘doemt een correctheid op, waarin alle gloed en passie uit de taal over God verdwijnt en er alleen nog acceptabele beelden overblijven waar niemand zich aan kan branden, maar waar anderzijds ook niemand door in vuur en vlam raakt’ (pag. 100). Met zijn vaardige pen, waardoor het boek plezierig leest en toegankelijk is voor een breed publiek, wil de schrijver dat proces keren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Arjan Plaisier Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht; 223 blz.; € 16,99.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken