Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKINGEN

8 minuten leestijd

Gebr. Koster – Barneveld stuurde de volgende boeken:

N. Verdouw, Gij hebt mijn omzwerven geteld, uit het leven van ds. J. Pannekoek. Prijs € 15,90

Degenen die ds. Pannekoek hebben gekend, kunnen hem nog herinneren als een beminnelijke leraar, die in zijn prediking het zuivere evenwicht tussen Wet en Evangelie naar Gods Woord voorstelde. Tevens dat hij opkwam vanuit het Goddelijke welbehagen en Christus helder uitstalde voor de gehele gemeente als de enige Zaligmaker en de Schoonste van alle mensenkinderen. We weten dat we als jon­gen zeer onder de indruk waren toen wij vanwege een overvolle kerk aan de Beek-Uddel op een tree van de trap naar de galerij zaten te luisteren. In Zierikzee was hij van beroep landbouwer. De Heere riep hem echter in Zijn dienst om als geestelijke landbouwer niet alleen de ploeg van Gods Wet middels Gods Woord te gebruiken, maar ook afhankelijk te zijn van de regen des Geestes. Hij verkondigde dan ook wat de vrucht van het nieuwe leven is als de Heere plaatsmaakt voor het Evangelie, de blijde boodschap. Hij was voor een korte tijd een brandende en lichtende kaars, want ongeveer zes jaar later overleed hij tijdens zijn verblijf in zijn tweede gemeente te Chilliwack. De eeuwigheid zal openbaren wat de vruchten van deze geestelijke landman onder de zegen des Heeren zijn geweest. Dat door zijn optreden en predicaties een positief stempel op de gemeente werd gelegd, werden we persoonlijk gewaar toen de Heere ons en onze gezin naar Chilliwack leidde. Het doet ons goed dat een nieuwe uitgave over het leven en sterven van onze ambtsbroeder, ds. J. Pannekoek is gepubliceerd. Op heldere wijze heeft de samensteller in het kort een levensbeschrijving geschetst aan de hand van uitgesproken predicaties en brieven. Het boek is voorzien van verschillende foto’s en afschriften van brieven. Gods wijs beleid is ondoorgrondelijk, daar deze leraar zo kort de hand aan de ploeg heeft geslagen op de akker van Gods Kerk. We hebben zijn vrouw goed gekend die als weduwe met een groot gezin achterbleef. De Heere had onze ambtsbroeder voor zijn sterven beloofd dat Hij voor zijn vrouw en nageslacht zou zorgdragen. Wij zijn getuige van de bevestiging hiervan.

Uw waarheid zal bestaan, 2 e jaargang, Prijs € 15,90

Zoals eerder jaarlijks een prekenbundel werd uitgegeven door onze leraars onder de naam: Uit den schat des Woords, zo is er vorig jaar een prekenbundel van alle dienstdoende leraars onder ons uitgegeven met als titel: Uw Waarheid zal bestaan. Deze tweede bundel is geschikt voor de lijdenstijd tot het feit van de opstanding van Christus. Het kan door de ambtsdragers ge ­ lezen worden voor de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik. We gaan er vanuit dat deze prekenserie net als de vorige zijn weg zal vinden.

Ds. A. Geuze, Dwing hen in de komen, Prijs € 15,90

Deze prekenbundel bevat acht predicaties van onze ambtsbroeder, ds. Geuze die thans onze gemeente te Gouda voor de tweede maal dient. Na zijn eerste verblijf in Gouda was zijn weg naar de gemeente te Chilliwack. Nadat hij deze gemeente diende en het beroep van Gouda aannam, nam onze broeder afscheid van de Canadese gemeente. In deze prekenbundel is de afscheidsdienst opgenomen. Naast vijf vrije stoffen zijn ook de bevestings- en intredepredicatie opgenomen. De titel van het boek is ontleend aan de laatstgenoemde predicatie met als tekst: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing hen in te komen, opdat Mijn huis vol worde (Luk. 14:23b). Duidelijk komt de roeping van Gods knechten tot uitdrukking om Gods Woord zeer na aan het hart van de hoorders te leggen. Tevens dat Gods Geest nodig is om het hart te vernieuwen, zodat de zondaar niet gedwongen maar gewillig wordt gemaakt om in zijn verlorenheid de toevlucht tot Christus te nemen en Hem door genade te vinden.

Ds. A. Schultink, Glorierijke daden, Facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël, Prijs € 12,90

Onze ambtsbroeder ds. Schultink, binnenkort emerituspredikant, heeft in vijf predicaties op eenvoudige wijze enkele facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël behandeld. We kunnen hierin lezen hoe de Heere Mozes als leidsman van en voorbidder voor Israël had aangesteld. Mozes wordt genoemd: ‘De man Gods’. Toch moest ook deze man Gods leren dat hij alleen uit genade zalig kon worden. Ook al kwam hij door zijn zonde niet in het beloofde aardse Kanaän, toch werd hij op grond van Gods welbehagen in Christus in het hemelse Kanaän geleid. In deze preken worden we gewezen op de noodzakelijkheid van bekering en zaligheid uit genade door het bloed van Christus, het Lam Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2019

De Wachter Sions | 16 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2019

De Wachter Sions | 16 Pagina's

PDF Bekijken