Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuw kerkgebouw in La Broquerie – Giroux (Manitoba), Canada

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuw kerkgebouw in La Broquerie – Giroux (Manitoba), Canada

11 minuten leestijd

De leden van de gemeente Monarch in de provincie Alberta (Canada) die in La Broquerie (Manitoba) wonen, hebben in Giroux een oude (gemeenschaps) ’community’-hal gekocht en met elkaar verbouwd en grondig gerenoveerd. Het plaatsje Giroux ligt ongeveer tien minuten verder dan La Broquerie. Het nieuwe gebouw heeft een tweeledig doel: ten eerste voor de kerkdiensten en catechisaties en ten tweede doet het dienst als schoolgebouw. Het heeft op dit moment 4 klaslokalen, elk twee aan de buitenkant van het gebouw met in het midden de ruime kerkzaal waar de groeiende groep van ongeveer 60 leden samenkomt. Na een intensieve en drukke zomer met veel vrijwilligerswerk hebben ze nu een mooi gebouw. De buitenkant zal nog verder in de toekomst aangepast worden. Vrijdagavond 29 november ging ds. A. Geuze voor de laatste keer voor in het oude gebouw van de La Broquerie-vergadering. Hij nam voor deze gelegenheid zijn tekstwoorden uit Psalm 27:9b: Gij zijt mijn hulp geweest; begeef mij niet en verlaat mij niet, O God mijns heils.

In de eerste zes verzen ontmoeten we David in een aangename gestalte voor zijn ziel. Hij mocht toen belijden: De HEERE is mijn licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen?…., ik zal zingen, ja psalmzingen den HEERE. Maar plotseling veranderde het in Davids hart. Het werd

donker en hij riep tot de Heere. Dat gebeurt vaak in de harten van Gods volk: zo vanuit het licht in de duisternis en aanvechtingen.

Het thema van de preek was: ’Eben-Haëzer’.

De hoofdgedachten waren:

1. Met een terugblik in het verleden - Gij zijt mijn Hulp geweest.

2. Met een gebed voor de toekomst - begeef mij niet en verlaat mij niet, O God mijns heils.

Gij zijt mijn Hulp geweest: Kunnen we dit alleen zeggen voor ons tijdelijk leven zodat de Heere ons rijkelijk voorzien heeft met alle tijdelijke weldaden? Of kunnen we op goede gronden dat ook zeggen voor ons zielenleven?

De dominee benadrukte dat we een hulpeloos en verloren persoon voor God moeten worden. Alleen dan kan er plaats gemaakt worden voor Hem, Die geen hulp had in Zijn bitter lijden en sterven. Hij moest uitroepen Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, zodat verlaters van Gods wet weer in Zijn gunst kunnen worden aangenomen. Hij alleen is de dierbare Borg, de Held bij Wie Hulp besteld is voor hulpeloze en verloren zondaren.

Maar ten tweede, om dat nu ook te kunnen zeggen voor de toekomst, wanneer we uit dit gebouw verhuizen naar een nieuw gebouw. Dan zullen er veel herinneringen verbonden zijn voor hen die meer dan 20 jaar samen kwamen in dit gebouw. Goede herinneringen maar ook droevige momenten. Inzonderheid van de lege plaatsen van dierbare leden die de Heere wegnam uit dit leven. Dat het smeekgebed in onze harten gevonden mag zijn zoals eens de godvrezende Mozes: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken.

In de toepassing benadrukte de dominee de ontzaglijke verantwoordelijkheid die we hebben onder de bediening van Zijn Woord. Zijn we destijds onbekeerd in dit oude gebouw gegaan, en gaat u mogelijk nog onbekeerd naar het nieuwe gebouw? Na een ernstig woord besloot hij deze dienst met vers 14 uit Ps. 27: Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; Ja wacht op den HEERE. De slotzang was uit Ps. 138: 4. Onder het zingen van de laatste twee regels sloot ds. Geuze de Bijbel.

Op zondagmorgen 1 december ging ds. Geuze voor de eerste keer voor in het nieuwe kerkgebouw in Giroux. De dienst werd begonnen met het zingen van Psalm 119: 53: Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om t’ donker op te klaren. Onder het zingen van de eerste regels opende ds. Geuze de Bijbel.

De dominee sprak die morgen uit 1 Samuël 22: 2: En tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.

Het thema van de preek was: ’De spelonk van Adullam’, met als hoofgedachten:

1. Wie vluchten in de spelonk?

2. Wie vinden ze in de spelonk?

We zijn voor de eerste keer samengekomen in dit gebouw. Er zal veel door u allen heengaan. Moge deze grote stap zijn in de gunst des Heeren.

David was een kind Gods, maar ook een type van Christus. Hij was gezalfd tot koning over Israël. Hij was de gezalfde des HEEREN! Maar hij kwam met deze bijzondere zalving in een spelonk terecht. Hij was als het ware begraven in de aarde. Zo gaat het in het leven van Gods volk, na alle weldaden die de Heere hen in rijke mate schonk. Juist hierin was David een type van Christus Zelf in de staat van Zijn vernedering. Het is de eerste advent zondag, waarin we herdenken de komst van Christus in de volheid des tijds.

De dominee wees er voorts op dat wanneer de Heere waar zaligmakende genade gaat werken in het hart van een zondaar, hij dan in benauwdheid komt. Ze voelen hun hemelhoge schuld en hun ziel wordt bitterlijk bedroefd. De zonde word bitterlijk beweend. Kennen we hier iets van in ons leven? Ze kwamen tot die meerdere David, de ware Overste van Zijn volk. Hij kwam in de volheid des tijds, leed, stierf, en werd begraven in de aarde om de zaligheid te verdienen voor Zijn Kerk. Zonder Zijn bloedstorting is er geen vergeving der zonden.

In de toepassing wenste ds. Geuze dat dit nieuwe gebouw een geestelijke spelonk van Adullam mag zijn, waar de meerdere David Zijn Kerk vergadert en Zichzelf in al Zijn onbegrijpelijke liefde aan hen openbaart. Dat er eenheid en liefde onderling in de vergadering mag zijn. De dienst werd besloten met het zingen van Ps. 87: 4. In de avonddienst sprak ds. Geuze over 1 Petrus 2: 7a: U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. In deze dienst werden twee kinderen gedoopt.

Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

Ouderling P. Wander - Monarch (Alberta)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 januari 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Nieuw kerkgebouw in La Broquerie – Giroux (Manitoba), Canada

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 januari 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken