Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 176

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 176

Hoofdstuk 26 De nieuwe schepping - 2 (4)

10 minuten leestijd

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17

Het derde gebruik tot beproeving

Verder: laat mij dan eenieder overreden om de staat van zijn hart in dezen te beproeven, en de volgende vraag grondig te overdenken en te overwegen: Ben ik werkelijk een nieuw schepsel, of ben ik nog altijd een oud schepsel in het gewaad en de kledij van een nieuw schepsel? Om dit te ontdekken kan er enig licht geschonken worden wanneer we nadenken over dat wat er aan de nieuwe schepping voorafgaat, wat ermee gepaard gaat en wat erop volgt. Overdenk en overweeg goed wat er aan de nieuwe schepping voorafgaat. Hebben die dingen in uw ziel plaatsgevonden die gewoonlijk de weg vrijmaken voor de nieuwe schepping waarin de Heere die nieuwe schepping gestalte geeft? Heeft de Heere de ogen van uw verstand geopend in de kennis van de zonde en van Christus? Heeft Hij u niet alleen uw kwaal, maar ook het geneesmiddel laten zien, doordat er een nieuw licht van de hemel scheen in uw ziel? Dat doet de Heere waar Hij ooit de nieuwe schepping gestalte geeft (Hand. 26:18). Heeft Hij met macht en kracht en werkzaamheid het Woord op uw hart gelegd om het te overtuigen en te verootmoedigen? Dat is de wijze waarop de nieuwe schepping wordt voortgebracht (Rom. 7:9; 1 Thess. 1:5). Hebben deze overtuigingen uw ijdele vertrouwen omvergeworpen, en u zover gebracht dat uw ziel van zorg vervuld werd en in nood kwam, wat u deed uitroepen: Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Dat zijn de

Denkt u eens na over de gesteldheid en de werkingen van uw geest, die gewoonlijk met het voortbrengen van de nieuwe schepping gepaard gaan, en oordeelt u dan eens onpartijdig tussen God en uw ziel of dat dan de gesteldheid van uw hart was en of het de werkingen van uw hart zijn geweest.

Is uw ijdele geest ertoe gebracht om heel oprecht en heel ernstig over de eeuwige dingen na te denken, zoals de harten van degenen dat doen die door God worden wedergeboren? Wanneer de Heere dit grote werk aan de ziel van een mens gaat doen, wat wordt er dan in die tijd een ijdelheid, lichtzinnigheid en zondige uitgelatenheid die daar tevoren was, uit het hart gebannen! Immers, nu staan hemel en hel, dood en leven de mens voor ogen, en dat zijn de meest ontzagwekkende en ernstige dingen die onze gedachten in deze wereld ooit hebben beziggehouden. Welnu, als iemand heel zorgeloos is en van veel vermaak houdt, en hij er dan toe wordt gebracht die dingen te zien en te beseffen, dan zegt hij van het lachen dat het onzinnig is, en van de vreugde: Wat maakt deze? (Pred. 2:2).

Een nieuwe schepping is daar waar een eenvoudige, ootmoedige en nederige gesteldheid van het hart is. De ziel is vermoeid en belast (Matth. 11:28). De overtuiging van zonde heeft de hoogmoed en de hooghartigheid van de geest van de mens tenietgedaan, hem van zijn ijdele en dwaze gedachten afgebracht. Wie hooghartig was, trots en opschepperig, wordt verootmoedigd en in het stof gebracht. Het is met zulke mensen - om met een toespeling te spreken - als met Jeruzalem, die verheven stad, in Jesaja 29:1 en 4: Wee, Ariël, Ariël, de stad waarin David gelegerd heeft; (…) gij zult vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtkens voortkomen. Ariël betekent ’Leeuw van God’: dat was Jeruzalem in zijn voorspoed. Andere steden beefden bij zijn stemgeluid. Maar toen God Jeruzalem door oordelen die het vernederden, in de diepte bracht, heeft het uit het stof gefluisterd. Zo is het ook in dit geval.

De nieuwe schepping gaat gepaard met een geestesgesteldheid van honger en dorst. Er is een vurig verlangen van de ziel naar Christus. Nooit heeft een huurling zo naar de schaduw gesmacht als de vermoeide ziel naar Christus, en naar de rust in Hem. Als een gesteldheid als deze niet met dat wat u voor uw nieuwe geboorte houdt, gepaard is gegaan, hebt u alle reden van de wereld om uzelf ervan te verdenken dat u zich bedriegt.

Overweeg deze uitwerkingen heel goed, en ook wat er ná de nieuwe schepping kwam, en bedenkt u dan eens of in uw hart en leven de vruchten worden gevonden, zoals die nu volgen.

Waar de nieuwe schepping gestalte krijgt, verandert een mens van richting en wandel: …te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds (Ef. 4:22, 23). Het nieuwe schepsel kan niet anders dan rood worden en zich schamen voor de wandel van het oude (Rom. 6:21).

Het nieuwe schepsel verzet zich voortdurend tegen de roerselen van de zonde in het hart; het botst ermee: de geest begeert tegen het vlees (Gal. 5:17). Genade kan niet meer samengaan met zonde, net zomin als olie met water. Tegenstellingen kunnen niet langer in een en dezelfde persoon zijn zonder tegen elkaar te strijden. Als er in uw ziel geen strijd is met de zonde, of als die strijd er slechts is tussen het geweten en de genegenheden, als het licht in het ene worstelt met de begeerte in het andere - dan mist u de vrucht die er het blijk van zou moeten zijn dat u een nieuw schepsel bent.

(wordt vervolgd)

© 2008 Den Hertog B.V., Houten.

Geschonken genade

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Over de toepassing van het heil - John Flavel (ca. 1630-1691) - 176

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken