Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Strijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Strijd

11 minuten leestijd

Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 1 Johannes 5:18

Geliefde lezer,

De apostel Johannes had van de Heere bijzondere gaven ontvangen om het verborgen leven der genade in tedere bewoordingen weer te geven. Hoe schoon beschrijft hij hier het heerlijke werk van de Heilige Geest in de ziel. Hoewel hij nog midden in de strijd was op aarde, mag hij hier in dit hoofdstuk de zekerheid van de overwinning van Gods Kerk beschrijven. Lees u dit hoofdstuk maar eens aandachtig voor uzelf. Zo horen we hem uitdrukken in vers 4: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Vervolgens tekent hij de strijdende Kerk van alle eeuwen, overwinnende temidden van een omringende en opdringende wereld die in het boze ligt. Krachtig drukt hij het onwederstandelijke en onvergankelijke werk der genade uit in de tekstwoorden die wij overdenken: Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

Er is dus de boze, de satan, die probeert vat te krijgen op het nieuwgeboren kind der genade. Gods kinderen zijn dus constant in het gevaar dat satan hen wil aangrijpen om het nieuwe leven in de ziel uit te blussen. Hij is een zeer machtige vijand die het om de levende kinderen te doen is. De hele wereld ligt onder zijn macht. Maar hij is niet almachtig. Weliswaar schiet hij zeer veel pijlen af op Gods kinderen. In hun beleving is het inderdaad vaak zo dat ze gedurig in grote benauwdheid zijn en denken om te komen. Hoe vaak zuchten ze niet: ’Duizend zorgen duizend doden kwellen mijn angstvallig hart; voer mij uit mijn angst en noden.’

Toch mogen we hier opmerken dat het woord vat ook gelezen mag worden als raken. Dan staat er eigenlijk: ’en de boze raakt hem niet.’ Johannes heeft dus steeds het Goddelijke werk in de ziel op het oog. Het nieuwe leven draagt het stempel van het werk van de Heilige Geest. Het kan niet zondigen en de duivel krijgt er nooit vat op. Hoewel de strijd zeer hevig kan zijn. Daarom mocht ook Paulus zeggen in het heetst van zijn zware strijd: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij (de boze) van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Geliefde lezer, hier spreekt nu de praktijk van het geestelijke leven. Bij het eerste gloren van het nieuwe leven begint de strijd tussen vlees en geest. Dat is de vijandschap waarvan Christus sprak tot een doodschuldige Adam en Eva: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen (Gen. 3:15). Van eeuwigheid heeft Hij van ijver gebrand om Zijn Kerk uit de klauwen van de boze te verlossen. Zo is Hij afgedaald in deze vervloekte wereld die in het boze ligt om de strijd voor Zijn volk te strijden. Temidden van Zijn grote verlossingswerk riep Hij Zijn Kerk toe: In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16:33).

De uit God geborene ontvangt dan ook direct zuivere levensuitgangen naar de levende God. Door de verborgen trekkingen gaat de ziel hongeren en dorsten naar God. Dat gaat samen met een hartgrondige droefheid over de zonde. Men heeft God op het hoogst misdaan en Hem beledigd. De omvang en diepte van hun verlorenheid wordt steeds meer geopenbaard. De veroordelende kracht van ’s Heeren wet brengt de ziel als een geheel door schuld verslagen en verloren zondaar voor God. Alle hoop op zelfbehoud en vermeende gronden ontvallen een voor een.

Al het knarsetanden van de boze ten spijt gaat het zuivere genadewerk in de ziel door. De Geest van Chistus maakt de ziel volkomen waar en eerlijk voor God. Het is de liefde Gods die doet buigen alle krachten in de ziel. Men mag het uitroepen: ’Uw doen is rein, Uw vonnis is gans rechtvaardig.’ In de waarneming komt de ziel geheel om. Hoe groot is het wanneer het de Heere behaagt om dan een rechte weg in de ziel te openbaren. Evenals de herders in Efratha mag dan gehoord worden in de donkere nacht van hun leven: En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids (Luk. 2:10-11). Dan komen er ook oefeningen in het geloof en mag men zich gelovig haasten naar het Kindeke van Bethlehem. Zuivere geloofsvruchten van verootmoediging en aanbidding mogen dan gezien worden. Elke afgeschoten pijl van de boze valt dan sissend neer en krijgt geen vat op de ziel. De vrome, godsdienstige mens kan hierin niet doordringen omdat het nieuwe leven geheel ontbreekt. Men mist de verborgen omgang waarin de Heere de ziel vindt.

Geliefde lezer, wat kent u ervan? Moet u bekennen nog onder de macht van de boze te liggen? Of is er een haten en vlieden van de zonde gekomen? Vind toch geen rust in uw werkzaamheden, maar smeek dan om ontdekkend genadelicht.

Volk des Heeren, de strijd zal u niet bespaard worden. De boze zet alles op alles om de strijdende Kerk te benauwen. Het meest maakt hij gebruik van uw verdorven aard en natuur. Hij weet precies uw zwakste plek om plaats te maken voor Hem, Die de kop van de boze overwon.

Alles moet voor u meewerken ten goede, dus ook de vurige pijlen van de boze. Wat een bemoediging voor u in onze tekstwoorden. De Kerk mag wel eens zingen temidden van de heetste strijd:

Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van ’t verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

Die in den nood uw Redder is geweest. (Ps. 103:2)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Strijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken