Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De genezing van de kreupelgeborene

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De genezing van de kreupelgeborene

11 minuten leestijd

En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel. Handelingen 3:6

Geliefde lezers,

De genezing van de kreupelgeborene – het verhaal is bekend. Hoe ellendig was zijn hele leven! Maar kent u ook de geestelijke strekking bevindelijk? Weet u door genade dat u kreupel van moeders lijf bent? Dat ziet op onze vreselijke doodstaat. Vanaf onze ontvangenis en geboorte zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dood door misdaden en zonden (Ps. 51:7). We zijn dienstknechten der zonden. We zijn niet in staat om te leven, te werken en te wandelen tot Gods eer.

Hoe anders was het in de staat der rechtheid. Toen de Heere Adam en Eva schiep in het paradijs, mochten ze God liefhebben en dienen. Ze konden en wilden Hem liefhebben en loven, ze mochten geestelijk huppelen en springen van blijdschap.

Maar door de diepe val zijn we Gods beeld kwijtgeraakt. Nu zijn we geestelijk dood, ellendig en arm, blind en dwaas, kreupel aan beide voeten in geestelijke zin. Toch blijft Gods eis op ons rusten. Het is onze plicht, om naarstig de middelen te gebruiken, om ons te zetten aan de deur des tempels. Dat betekent dat we de genademiddelen trouw gebruiken, thuis en in de kerk. We zijn op het erf van het genadeverbond gekomen. We zijn door de doop apart gezet, waardoor we onder Gods Woord mogen verkeren. We leven nog onder de genademiddelen, waar we geestelijke aalmoezen kunnen ontvangen. Dat is een groot voorrecht. Maar hebt u de grootste aalmoes al van God ontvangen?

Wat zijn we dwaas: we zoeken wel aalmoezen, we willen wel in leven blijven, maar we zoeken verkeerde aalmoezen. We zoeken de aalmoezen van de wereld. Of we zoeken ons leven in de aalmoezen van godsdienstplichten, of in wettische werken, of we rusten op onze ellendekennis. We willen onszelf in leven houden; we willen niet sterven.

Velen bidden uit sleur of gewoonte, ze verwachten eigenlijk geen wonder. Zo is elk mens; wij hebben geen behoefte aan Jezus; we zijn er blind voor; we kennen de waarde van Hem niet. We zijn zelfs vijanden van vrije genade, vijanden van onze bekering, vijanden van Gods werk. Mijn eigen ik is belangrijker dan God; ik wil mijn ’ik’ niet kwijtraken.

Bekering en genezing is een eenzijdig Goddelijk wonder (Jes. 65:1). God vindt Zijn volk, wanneer ze dood liggen in misdaden en zonden (Ef. 2:1). Hij vindt ze niet om hun roepen of zuchten. God is de Eerste, het Begin, de Alfa. Daarom krijgt God van alles de eer! Wat een eeuwig wonder, wanneer de Heilige Geest in uw ziel komt en Hij gaat u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). U leert uw geestelijke kreupelheid en onbekwaamheid. Welk een droefheid vervult uw ziel; u hebt tegen een goeddoend God gezondigd. Hij laat u ook dieper afdalen door de spiegel van Gods wet. Uw goede werken zijn een wegwerpelijk kleed. U leeft in dat u in Adam het verbond verbroken hebt. Daarom rust op u rechtvaardig het oordeel Gods. U hebt de hoogste en zwaarste straffen verdiend. U gaat God toevallen in Zijn recht. Dan verwacht u geen aalmoes meer, u verwacht geen genezing meer. En toch kunt u zonder God niet leven. De noodkreet van uw hart klinkt: O God, zijt mij zondaar genadig! Zou de Heere zo’n geestelijk kreupelgeborene in zijn diepe ellende niet verlossen en genezen?

Het onmogelijke is mogelijk bij God. Dat zien we bij de kreupelgeborene: hij voelt dat zijn voeten en enkels vast worden. Zo is het ook in het geestelijke. Wanneer alle wegen door de Geest zijn afgesneden, is het een onbegrijpelijk wonder wanneer tot u gesproken wordt: Sta op en wandel! De Goddelijke liefde wordt in uw ziel uitge-stort. De kracht des Geestes komt erin mee, zodat uw geloof in beoefening mag zijn, zodat u zalig kunt worden buiten uzelf.

De verwondering en blijdschap wordt groter, wanneer Christus Zich openbaart aan uw ziel als de hemelse Geneesmeester. Wanneer Zijn liefde in uw ziel uitgestort wordt. Dan is het in uw hart: ”Hoog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het rechte leven lieven loven, is maar waar men Jezus ziet.” Dan huppelt u van zielenvreugd.

Wat wordt al het aardse goed waardeloos. Maar de liefde van God en Christus is alles; en de liefde tot God en Christus staat bovenaan. Christus is de Schoonste aller mensenkinderen. Zijn liefde, Zijn gunst, Zijn kracht, Zijn wijsheid, Zijn bloed, ja al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk één is mijn Liefste. Dan bent u rijk in God en Christus. Dan zingt u: ”Roem, wereld, uw schatten! Gij kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben. ’k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens rijkdom ik ken.” Dan worden uw geestelijke voeten en enkels vast. Dan wordt u door God opgericht.

Hoe duidelijk wijst de dankbaarheid van de kreupele man op de geestelijke dankbaarheid. Volk des Heeren, wanneer dat grote wonder is gebeurd in uw ziel; wanneer Christus in uw hart komt, dan is het onmogelijk om geen werken der dankbaarheid te doen. Dan is het de begeerte van uw hart om God in Christus te loven, te eren en te prijzen. Dan kunnen we door Gods Geest doen wat we nooit gekund hebben: God loven! Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis (Jes. 35:6).

Maar u zult ook inleven, door eigen schuld toch altijd kreupel te blijven. U zondigt elke keer van God af, u verlaat de Fontein des heils. Maar God blijft getrouw, om u vast te houden en op te richten.

Wanneer wordt u van uw kreupele bestaan verlost? Wanneer u bij het sterven verlost wordt van het lichaam der zonde en des doods. Wanneer u in lange witte klederen voor de troon mag staan. Dan mag u eeuwig huppelen van zielenvreugd. Daar mag u uw wens verkrijgen. Daar mag u eeuwig God groot maken, daar mag u eeuwig zingen van Gods goedertierenheden: Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan (Ps. 52:7).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

De genezing van de kreupelgeborene

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken