Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dit is mijn troost in mijn ellende

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dit is mijn troost in mijn ellende

6 minuten leestijd

En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft. Genesis 5:29

Geliefde lezers,
Over wie gaat het hier? Over Lantech, de zoon van Methüsalem, de zoon van Henoch, uit het geslacht van Seth. Er is weinig van hem bekend. We lezen in vers 28: En Lantech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. Hij is 777jaar geworden en hij stierf 5 jaar voor de zondvloed.

Omdat Adam 930 jaar oud geworden is, heeft Lamech vader Adam nog gekend. Hij heeft uit zijn mond gehoord over de staat der rechtheid in het paradijs, over de verschrikkelijke val, over het wegvluchten van Adam. Maar ook over de Goddelijke belofte uit Genesis 3:15: En Ik zal vijandschap zetten...

Uit hetgeen Lamech sprak bij de geboorte van zijn zoon, kunnen we opmaken dat het onderwijs van zijn vaderen gezegend is geworden. Wat had Lamech ingeleefd? De zonde en de straf erop: hij moest de dood sterven; hij moest in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten; er lag een vloek op hem en op zijn werk. Hij leefde de smart van zijn handen in; dat betekent: hij kwelde zich over zijn eigen zonden en over de zonden van het menselijke geslacht. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet (Ps. 90:10). Het aardrijk was van God vervloekt. Hij moest zeggen: vanwege de zonde rust de vloek Ds. D.E. VAN DE Kieft op ons. Hij werd teruggeleid naar het paradijs; daar lag de breuk. De mens was goed geschapen, maar diep gevallen. God is rechtvaardig en de mens helwaardig. Hij zuchtte onder een welverdiend oordeel.

Geliefde lezer, hebt u dat ook moeten en mogen inleven? Uw zonde, uw straf, uw onmacht ten goede, uw wetsovertredingen, uw vloek? Bent u ook teruggeleid in het paradijs? Daar ligt de oorsprong van alle kwaad. Daar hebben we het werkverbond verbroken. Om het met de straf en het oordeel eens te worden en God goed te keuren in Zijn rechtvaardige straf. We hebben de dood verdiend, we zijn het oordeel waardig. Dan is alle troost, alle hoop en alle redding afgesneden. Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Niemand. Dat is omkomen! Maar wat een wonder: Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Want toen Noach geboren werd, noemde hij zijn kind Noach (troost, rust). De kanttekening geeft als verklaring: 'met hetwelk de reden der benaming aangewezen wordt, want Lamech zonder twijfel door des Heeren Geest bericht zijnde, heeft gezien dat Noach tot wat bijzonders zou gebruikt worden.'

Lamech sprak: Deze zal ons troosten over ons werk.... Hij mocht door het geloof terugzien naar de moeder- belofte uit Genesis 3:15. Hij mocht door het geloof vooruitzien naar de komst van de Messias. Hij zag in de geboorte van zijn kind de voortzetting van de belofte. Hij geloofde dat God de Getrouwe is en blijft. Door het geloof heeft hij de vervulling van de belofte mogen zien; we kunnen zeggen: Noach, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest (naar Joh. 8:56). Hij zag op de belofte van Christus, Die de toom Gods zou stillen, de vloek zou wegnemen, de zonde zou dragen en satans kop zou vermorzelen. Die zou een eeuwige gerechtigheid verdienen op rechtsgronden, voor verloren Adamskinderen, voor Zijn uitverkorenen.

Kent u ook die enige troost, Jezus Christus? Deze zal ons troosten... Wanneer in de diepte van onze verlorenheid de enige Weg wordt aangewezen buiten onszelf, dan kunnen we zalig worden, zonder enige verdienste onzerzijds, uit loutere genade. Wanneer we Jezus als Persoon mogen leren kennen, als de enige Borg en Middelaar, dan mogen we met verwondering en eerbied uitroepen: Deze zal ons troosten....

Door Zijn komst en lijden heeft Hij de smart en vloek weggenomen. Hij heeft de zonde gedragen en de schuld betaald, de dood overwonnen. Hij heeft de vloek in een zegen, de dood in het leven, de toorn in liefde veranderd. Hij heeft volkomen aan Vaders recht voldaan en een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Hij heeft altijd Vaders eer, Vaders wil, Vaders welbehagen volvoerd.

Hij heeft de smarten des doods ondergaan; Hij was de Man van smarten (Jes. 53:3). Hij is zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Kor. 5:21). Hij heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons (Gal. 3:13). Hij heeft in het zweet Zijns aanschijns gekropen in de hof van Gethsemané. Hij heeft onze doornen en distelen gedragen in Zijn doornenkroon. Hij is de dood ingegaan; Hij heeft de dood overwonnen (1 Kor. 15:54).

Hij verdiende met Zijn lijden en wonden de troost en balsem: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jes. 53:4). Alleen in die meerdere Noach en Zijn wonden kunt u rusten en troost vinden.

Maar in uw hele leven blijft die tegenstelling bestaan, ja die wordt steeds groter. Mijn ziel is een woestijn, een dor land dat alleen doornen en distelen kan voortbrengen. Maar in Christus, de meerdere Noach, is de ware rust en troost te vinden in deze woestijn van het leven, in de wildernis van het hart.

Wanneer Gods Geest onderwijs geeft, mag u smaken dat die troost ligt in de Drie-enige God: Deze zal ons troosten… De Vader Die mij van eeuwigheid heeft liefgehad. De Zoon Die Zich voor mij heeft overgegeven en mij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed en mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft. De Heilige Geest, de Trooster, Die de genade komt toe te passen in mijn hart, mij leidt en regeert, mij troost, en eeuwig bij mij blijft.

Geliefde lezer, is dit ook uw troost? Niet? Alles buiten God is troosteloos! De wereld gaat voorbij (1 Joh. 2:15-17). Zoekt de HEERE en leeft! Mag u die ware troost kennen? Dan kunt u met David zeggen: Dit is mijn troost in mijn ellende; want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt (Ps. 119:50).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Dit is mijn troost in mijn ellende

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken