Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De tabernakeldienst (243)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De tabernakeldienst (243)

15 minuten leestijd

Zolang wij het gewicht van onze zonde en schuld niet recht gevoelen, voelen we ook niet recht het gewicht van Gods oordelen over de wereld, en met name over de kerk, waarvan we lezen dat het oordeel van het huis Gods begint (1 Petr. 4:17). Na de vreselijke uitbraak van het coronavirus heeft de Heere ons met lantaarns doorzocht, om te weten wat de uitwerking ervan was. Moet de Heere van ons zeggen dat we wel angstig zijn geweest, maar dat we niet zoals de verloren zoon tot onszelf zijn gekomen? (Luk. 15:17). Dat we eenzaam waren, zonder het Godsgemis pijnlijk te ervaren? Dat we het erg vonden niet naar de kerk te kunnen gaan, zonder de begeerte om de lieflijkheid van Christus te zien en te onder zoeken? (Ps. 27:4). Moet de Heere met de lantaarn in Zijn hand niet concluderen dat we de afgoden van ons hart hebben vastgehouden, en onze liefde aan hen in plaats van aan Christus hebben gegeven?

Of kan Hij na onderzoek van u, jullie of mij zeggen dat Hij ons worstelen om genade heeft gezien, het belijden van zonde en schuld heeft gehoord, en het wenen over de vreselijke toestand van ons land en de kerk heeft opgemerkt? En kunnen wij de Heere zeggen de hemelse boodschap te hebben gehoord middels Zijn Woord en de prediking, zoals Hizkía dit hoorde door middel van de profeet Jesaja op grond van Christus voorbede? (Jes. 38:5). Vergelijk dan nu de genade van Christus’ liefde en uw schuld met elkaar, en u zult uw schuld gevoelen door het gewicht van haar zondigheid, en Zijn liefde door het hemelse gewicht van haar heerlijkheid. Zie dit duidelijk afgebeeld door het zuivere reukwerk dat als een zoete geur vanaf het reukaltaar naar boven steeg, en uit vier ingrediënten bestond. Zoals we lezen: Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap en oniche en galban, deze welriekende specerijen en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij (Exod. 30:34). We benadrukken voornamelijk de vier laatste woorden van de tekst: Dat elk bijzonder zij, of zoals de Engelse overzetting het heeft: Elk zal evenveel gewicht zijn. Een van de geestelijke lessen is dat elke genade uit Christus’ volheid evenveel Goddelijk gewicht draagt. Vergun ons om alsnog iets te schrijven over de bijzondere genade van Christus’ liefde.

Het volle gewicht aan genade van Christus’ liefde Gods volk kan vele en grote moei

Gods volk kan vele en grote moeilijkheden ondervinden, die als sluitbomen hun weg door dit tranendal belemmeren. Hierdoor kunnen zij moedeloos klagen dat de Heere hen heeft verlaten en vergeten, alsof Zijn liefde menselijk en tijdelijk van aard is, zoals een kaars langzaam uitdooft. We weten zelf bij ervaring dat veel uitwendige zaken die ons overkomen, vaak duister en moeilijk zijn om te begrijpen. Alleen het geloof gelooft door de wolk, de storm en barricaden heen! In Zijn liefdeshanden zijn we veilig, hoe vaak Hij het ook nodig vindt om ons te beproeven. Weet dat Jezus in de hemel niet alleen Mens maar ook God is, en dat Zijn liefdeskracht genoeg is om alle duivels tegen te houden, alle sluitbomen open te breken en alle vermoeide zielen op te richten. De Heere had de keus om een kruis uit duizenden andere kruizen tot onze beproeving op te leggen, maar het was Zijn onbegrijpelijke wijsheid en liefde om dit of dat kruis te geven, wat naar ons dwaas begrip het zwaarste en bitterste kruis is wat wij kunnen bedenken. Toch geloven we dat het opgelegde kruis geen gram zwaarder weegt dan de liefde die Christus tegelijk geeft. Hij geeft ons Zijn liefdesadvies om het als de beste keus te aanvaarden en het gewillig achter Hem te dragen. Christus kijkt achterom, en is verblijd als Hij een dankbare vreugde blik in de ogen ziet. Als Hij ons bedroefd ziet, zal Zijn troostwoord genoeg zijn om het hart gewillig te maken (Ps. 110:3).

Weet dat we Jezus in tegenheden hebben moeten leren volgen om te weten hoeveel kracht het ons geeft, als Zijn liefdesogen onze ziel verkwikken en zelfs ons lichaam versterken. We moeten dicht bij Jezus zijn geweest om te weten verrukt te worden door Zijn schoonheid en verzadigd te worden met Zijn liefde. Acht het een bijzondere geloofsdaad om te geloven dat het kruis van Christus uw vriend is om u dicht bij Hem te houden, en dat Christus hiermee een Vriendendienst bewijst om u zo lieflijk te behandelen. Ik beken eerlijk dat ik dit tot mijn schande niet altijd van harte beaam. Mijn bestaan wil liever iets anders bezitten dan een opgelegd kruis. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat als Christus de vraag stelt: Hebt gij Mij liever dan deze?, ons hart ineens opspringt van vreugde en we van harte belijden Hem en Zijn kruis met heel ons hart lief te hebben.

Vrienden, deze liefdesvraag is ook voor u genoeg om alle boze gedachten over en uw weerzin tegen Christus en Zijn weg te verliezen, en om u geheel en onvoorwaardelijk aan Zijn wijze leiding over te geven. Het is daarom de bijzondere liefde van Christus, als Hij met u door rivieren van tegenheden gaat of u in een oven van verdrukking leidt, en u mag ermee instemmen dat het goed is wat Hij doet. Over de geschiedenis van de drie jongelingen in de vurige oven te lezen, of dit levendig anderen voor te houden, zoals een juffrouw op school het aan de jonge kinderen vertelt, is op zich geen wonder. Maar om genade te ontvangen vóór de ingang van de oven door voor Jezus te kiezen en Zijn eer te bedoelen al zou het uw leven kosten, is nooit uit een boek te leren, maar alleen op de liefdes- en oefenschool van Jezus. Jezus beproeft u deskundig in de oven, net zo lang totdat Hij Zijn beeld in u terugziet.

Laten we dit schrijven dat als u door genade instemt om ín de oven geleid te worden om uw verdorvenheid kwijt te raken, dit een groter liefdesbewijs is dan de meesten van u wel weten. Allen die hier iets van kennen, stemmen met ons in dat de liefde van Christus kracht geeft om Hem te volgen en zelfs het kruis met blijdschap te dragen.

Het volle gewicht aan genade van Christus’ liefde toegewenst

Christus heeft ruim 6000 jaar de genade van Zijn liefde aan zondaars bewezen, en het volle gewicht ervan is nog geen gram verminderd. Als u een hater van God en Christus bent, die nu met een verbeten gezicht en strakke kaken over de liefde van Christus leest en dit niet langer kunt verdragen; weet dat als Christus een druppel liefde in uw hart stort, u ineens een geheel andere zielsgesteldheid hebt. U wordt een verloren zondaar voor God en Gods Geest maakt in een weg van ontdekking plaats voor Christus en Zijn werk! We zijn overtuigd dat Christus’ weergaloze en eeuwige liefde er niet veel moeite mee heeft om de grootste hater van God, de meest verharde zondaar, en de meest godsdienstige extremist te redden. Zie, dit is de inhoud van de woorden: Dat elk bijzonder zij, of zoals de Engelse overzetting: Elk zal evenveel gewicht zijn. De liefde om u van een leeuw een lam te maken, van een verslaafde zondaar een kermer aan Gods genadetroon, is van zo’n groot en eeuwig gewicht, dat we geen ander middel weten om u zalig te maken.

We zijn overtuigd dat Christus’ weergaloze en oneindige liefde er niet veel moeite mee heeft om de meest diepgezonken hellewicht als een vuurbrand uit het vuur te rukken, en de zwartste zondaar door Adams val direct door Zijn bloed wit te wassen. We zijn overtuigd dat er voor Christus niet veel moeite aan gelegen is om een arme kermer die roept om ontferming, of een ander die de wanhoop nabij is omdat satan allerlei lasteringen in de ziel uitbraakt en hem de zwaarste oordelen en de vreselijkste tonelen voor ogen stelt, te verlossen. Miljoenen duivelen zijn voor de allerliefste Heere Jezus nog minder dan voor ons een akelige klamme vlieg. Christus’ liefde is zo groot, zo zwaar, zo omvangrijk, zo diep van inhoud en als een sleutel om de deur van de hel te sluiten, dat alle duivelen in de strijd tegen Zijn volk moeten zwijgen. Een ieder die iets van deze hartinnemende liefde heeft geproefd, is en blijft aan Jezus verbonden tot in der eeuwigheid! Christus zal Zijn arbeidsloon van Zijn Vader ontvangen. Ach Heere, mogen wij het ook in onze tijd zien? We zouden ons met de engelen in U verblijden als zondaars zich tot U bekeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

De tabernakeldienst (243)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 augustus 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken