Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Petrus, een visser van mensen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Petrus, een visser van mensen

1. Woonplaats en naam

10 minuten leestijd

De apostel Petrus behoort tot één van de bekendste en voornaamste apostelen van de Heere Jezus. ’Hij is de allerbelangrijkste,’ sprak Luther. Zijn oorspronkelijke naam was Simeon. We lezen in Hand. 15 over het zogenaamde ’apostelconvent’ van Jeruzalem dat samenkwam omdat er onenigheid was ontstaan over het feit dat sommige bekeerde Joden de besnijdenis ook wilden handhaven voor de bekeerde heidenen. Toen zijn Paulus en Bárnabas naar Jeruzalem gereisd en hebben daar met de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes en de ouderlingen van Jeruzalem een vergadering belegd.

Nadat Petrus als eerste het woord nam en aantoonde dat de besnijdenis niet meer noodzakelijk was, gaf hij het woord aan Jakobus en sprak hij: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, enz. (vers 14). Jakobus noemde Petrus hier Simeon, ook wel genaamd Simon (Matth. 10:2). Petrus zelf schrijft in zijn tweede algemene zendbrief: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben (2 Petr. 1:1).

We kennen de bekende apostel vooral onder de naam Petrus. Die naam is de Griekse vertaling van Céfas, het Aramese woord voor ’rots’. Paulus schrijft in Galaten 2:9 over ’de pilaren’: Jakobus, Céfas en Johannes. De apostel Paulus noemt Petrus daar Céfas en rekent hem tot één van ’de pilaren’, dat wil zeggen dat hij ’behoorde tot hen die door hun dienst de waarheid van het Evangelie standvastig voorstonden en staande hielden, en in het bijzonder in groot aanzien waren bij de gemeente, als een sieraad derzelve’, merkt kanttek. 43 op. Wat een loffelijk getuigenis geeft Paulus van hen! Het woord Petrus betekent ’rots’ en daarbij denken we aan de woorden uit Joh. 1:43, waar de Heere Jezus Petrus voor het eerst ontmoette en tot hem sprak: Gij zijt Simon, de zoon van Jona; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

De kanttekening zegt van de naam Petrus: ’Dat is, steen of steenrots, en verwijst naar Matth. 16:18, waar de Heere Jezus sprak: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Genoemde tekst spreekt de rotsvaste belijdenis uit dat ’alleen Christus het Fundament Zijner gemeente is, hoewel Petrus en ook de andere apostelen ten aanzien van hun leer fundamenten der gemeente kunnen genaamd worden’, zegt kanttek. 16. Die bekende woorden aan Petrus heeft de Heere Jezus gesproken in de delen van Cesaréa Filippi, een stad aan de voet van de berg Libanon, naar aanleiding van Zijn vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon der mensen, ben? (vers 13).

Petrus was afkomstig uit Bethsáïda in Galilea, een echt vissersdorpje. In Joh. 1:45 lezen we: Filippus nu was van Bethsáïda, uit de stad van Andréas en Petrus. De naam Bethsáïda betekent in het Aramees ’vissersplaats’ en het plaatsje lag aan de noordoostkant van het Meer van Galilea, ook wel de Zee van Tiberias genoemd. De Heere Jezus heeft over het bevoorrechte plaatsje Bethsáïda het oordeel uitgesproken, toen Hij zei: Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan ulieden (Matth. 11:21,22). Later verhuisde Petrus naar Kapérnaüm. Die plaats lag aan de noordoever van het Meer van Galilea, vlakbij de grens en de handelswegen naar Syrië. In Markus 1 lezen we dat de Heere Jezus met Zijn discipelen in de synagoge van Kapérnaüm preekte en vervolgens staat er in vers 29: En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas. Simon Petrus was een broer van Andreas en er wordt wel gedacht dat de ongetrouwde Andreas bij Petrus inwoonde. In Matth. 8 lezen we dat de Heere Jezus in Petrus’ woonplaats de knecht van een hoofdman van ’zware pijnen’ genas. Ook genas Hij daar Petrus’ zieke schoonmoeder van de koorts en heeft aldaar nog meer wonderen gedaan.

Evenals Bethsáïda werd ook Kapérnaüm het oordeel aangezegd en sprak de Heere Jezus: En gij Kapérnaüm, die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sódom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sódom verdraaglijker zal zijn in den dag des oordeels dan u (Matth. 11:23 en 24).

In de straten van Bethsáïda en Kapérnaüm werd Jezus’ uitnodiging gehoord: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid zijt, en Ik zal u rust geven (vers 28). Petrus was getrouwd en zijn vrouw is later zijn reisgezellin geworden, toen hij het Evangelie in andere streken heeft verkondigd. We lezen in 1 Kor. 9:5: Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en broeders des Heeren en Céfas? Volgens kanttek. 8 bedoelen deze woorden te zeggen dat de apostelen op hun reizen hun eventuele huisvrouwen meenamen als ze het Evangelie predikten, zoals dat o.a. ook Céfas (Petrus) deed.

(Volgende keer D.V. 2. Kapérnaüm, de woonplaats van de Heere Jezus, Petrus en Andréas)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Petrus, een visser van mensen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken