Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op de ouderavond der Groen van Prinstererschool te Middelharnis nam de heer Rijksen afscheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op de ouderavond der Groen van Prinstererschool te Middelharnis nam de heer Rijksen afscheid

Een bemind en gewaardeerd onderwijzer gaat heen

5 minuten leestijd

Voor de ouderavond der Groen van Prinstererschool te Middelharnis, die dit keer in het kerkgebouw der Geref. Gemeente werd gehouden, bestond een flinke belangstelling. Dominé Goedhart leidde na psalmgezang, Schriftlezing en gebed het hoofd der School, de heer van Zaalbergen in, die een keurig referaat hield over het onderwerp: ,,Moeilijkheden en mogelijkheden onzer opgroeiende kinderen." Hij gaf een overzicht van de verschillende levensperioden die de mens meemaakt. Zo is daar de periode van de progressieve groei vanaf de geboorte tot het 25e jaar; de stationnaire groei van het 25e tot het 50 jaar, terwijl na het 50e jaar de regressieve periode intreedt, waarbij het verlies het wint van de groei. Op de finesses van deze perioden ging de referent dieper in.

De periode als zuigeling is reeds van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Daarop volgt de kleuterleeftijd en op 6-jarige leeftijd de sohoolperiode. Tot het 10e é 11e jaar verloopt het leven vrij rustig. Spr. greep naar de Camera Obscura, waarin Nicolaas Beets op geniale wijze het portret tekent van de Hollandse jongen, die van alles en nog wat in z'n zakken heeft, dat in rust gehouden wordt door een bonte zakdoek, de jongen met z'n vrije oogopslag en wanordelijk haar, welke typering voor de jongen van vandaag nog steeds geldt. Daarna volgt de periode van rijping of puberteit, voorafgegaan door de prae-puberteit. Tot het 9e é 10e jaar is de belangstelling van de jongen het meisje gelijk gericht, doch gaat daarna verschillende kanten uit, wat spr. illustreerde met een visie op de voetbalsport door een jongen of meisje. De prae-puberteit heeft een geweldige invloed op het kind ten goede of ten kwade. Leert het in die tijd geen gehoorzaamheid, dan komen later de moeilijkheden. Wetenschappelijk is bewezen, dat ook het milieu in die tijd grote invloed op het kind heeft. Van groot belang is ook de opvoeding in gezin en school op 10-12 jarige leeftijd. Men moet dan de teugels streng in handen houden, doch niet te veel laten voelen, vertrouwen geven en voorzichting zijn met lichamelijke kastijdingen. Br zijn voorbeelden van onderwijzers die op de lagere school met ijzeren vuist regeerdon en dit bij het hoger onderwijs ook wilden doen, wat het verweer van de jeugd wakker riep. De tucht wordt dan verward met dressuur. Zorg voor goede ontspanning is noodzaak. Geef ze goede boeken, waarop controle gewenst is en leidt de smaak in goede banen. In die tijd ontdekt het kind zichzelf en overschat zich. Is in de prae-puberteit de tucht niet gehandhaafd, dan openbaart zich nu een geest van verzet, terwijl welopgevoede kinderen een natuurlijke rem hebben voor brutale betweterij. Maken opvoeders een fout, laten ze eerlijk ongelijk bekeimen. Opgroeiende kinderen zien scherp. Geweldig is de invloed op onze jongens van hun vrienden, zowel ten kwade als ten goede. De godsdienstige opvoeding is van het allergrootste gewicht, de schoolkeus moet de Christelijke zijn, want neutraal onderwijs is een hersenschim. In de periode waarin het kind niet weet wat het wil valt de beroepskeuze, welke men wil verschuiven tot het 15e jaar. Het V.G. L.O. kan hier als tussenkomst dienst doen. Tenslotte stond spr. nog stil bij de sexuele voorlichting, waarover men volgens deskundigen het beste op ló é. 11-jarige leeftijd over spreken kan.

Goede nachtrust, doelmatige voeding en matige sportbeoefening zijn aan te bevelen. De moeders hebben grote invloed op hun kinderen. Vaders overleggen met het verstand, moeders met het hart. Ouders die geen last hebben met hun kinderen in de puberteits jaren zijn gelukkig. Velen zuchten er onder, doch spr. raadde hun sterkte te zoeken bij Hem, die de opvoedende taak op de schouders heeft gelegd, waarover Jacobus zegt: Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere! Na de pauze werden over dit onder

Na de pauze werden over dit onderwerp nog enkele vragen gesteld, die op bevi'edigende wijze werden beantwoord.

Het schoolkoortje

zong daarna onder leiding van de heer Rijksen enkele stukjes, die zeer in de smaak vielen. Ongetwijfeld is er door de heer Rijksen veel arbeid verricht om de jeugdige zangeresjes — waarbij slechts 1 jongen — op dit peil te brengen. Hij was dan ook trots te kunnen meedelen, dat binnenkort dit koortje waardig is gekeurd door de N.C.R.V. om voor de radio te zingen. Het koortje bood hem voor mevr. een bouquet bloemen aan.

Afscheid van de heer Ryksen

De heer van ZaUngen bracht de heer Rijksen dank voor hetgeen hij voor het onderwijs gedaan heeft. Spr. wist dat hij liefde voor zijn arbeid had en heeft hem vaak bewonderd om zijn gelijkmatige kalmte en serieusheid, waarmee hij zijn taak verrichtte. De van God gegeven gaven van hoofd en hart heeft hij aangenwend tot heil van het kind. We willen ons zei spr., niet verzetten tegen Gods weg en hoopte dat hij met zijn gezin te Zeist een goede tijd zal beleven. Uw plaats mocht ingenomen worden

door iemand, die in uw voetsporen mag treden en als er bij ouders en personeel gebed mocht zijn, konden we nog wel eens met een verrassend God te doen krijgen.

De heer Wijmuaalen

sprak namens het personeel hartel<jke woorden van afscheid, waaruit duidelijk naar voren kwam, dat de onderlinge verstandhouding altijd buitengewoon goed is geweest. Rust en het zo laconiek uit de hoek komen waren speciale karaktertrekken van hun collega. Dat zullen we erg missen.

Bewogen drukte de heer Wijnmaalen hem de hand ten afscheid en overhandig de hem namens het personeel een electrisch scheerapparaat.

De heer B. de Korte

sprak namens de nog jonge vereniging van oud-leerlingen, welke vereen, steeds de belangstelling van de heer Rijksen had. Uit dit pittige speech je bleek ook weer hoe meester Rijksen door de oudleerlingen was gewaardeerd. Zij lieten zich niet onbetuigd en boden hem als muziekliefhebber het 2e deel van de gezangenuitgaven van Brandt aan.

Dominé Goedhart

die namens het schoolbestuur sprak, schetste de vriendschap die er tussen hem en de heer Rijksen bestond en drukte er zijn spijt over uit, dat hij de benoeming naar ^eist kreeg. Dankbaar is het bestuur voor de jaren, die hij aan de school werkte, waarvan dierbare herinneringen zullen achterblijven. Hij hoopte dat de Heere met hem mee zal gaan, want het vooi-naamste is, dat God ons niet vergeet. Wat uvv^ zangkoortje presteerde heeft ons aangegrepen; het is jammer dat U weg gaat!

De heer Mackenze

voerde het woord namens de ouders en wees er op, dat de kinderen met vol vertrouwen aan de heer Rijksen konden worden overgegeven. Hij gaf hem de wens mede uit Psalm 1: ,,Want hij zal zijn gelijk een groene boom."

De heer Kijkuit,

oud-hoofd der school was met zijn echtgenote mede aanwezig. Hij voelde zich nog aan de school verbonden en releveerde de jaren, die hij met de heer Rijksen had samengewerkt. In de narigheid van de Duitse tijd, wist je, zei spr. wat je aan elkaar had. Rijksen was bemind en het is een verlies voor de school. Bij al de humor die hij bezat, was er ook een diepe ernst voor het beginsel. Toen spr. een brief om inlichtingen kreeg, heeft hij maar één zin teruggeschreven: „Eén uit duizend!" Spr. dankte hem

„Eén uit duizend!" Spr. dankte hem voor al zijn werk en bracht ook de dank over van Inspecteur Matthijsse, die helaas niet aanwezig kon zijn.

De heer Rijksen

zeide in zijn dankwoord tegen deze avond te hebben opgezien. Er schuilt een gevaar in al die loftuitingen. De krachten waren niet van hemzelf, de Heere schonk de gaven. We hebben maar gedaan, wat we schuldig waren te doen. Op 6 Mei 1941 gaf hij proefles en op 25

Op 6 Mei 1941 gaf hij proefles en op 25 Juli van dat jaar werd hij benoemd, na een 6 a 7-jarige werkloosheid. Toen was hij één van de 45 sollicitanten en thans komt er op 45 advertenties soms nog niet één onderwijzer. Hij was onder de indruk van alle geschenken, waarvoor hij ieder persoonlijk dankte. Met genoegen heeft hij al die jaren aan de school gewerkt en hoopt Flakkee niet te vergeten. Hij releveerde nog verschillende voorvallen uit deze periode en eindigde met de beste wensen voor de school. Na psalmgezang sloot Ds Goedhart

Na psalmgezang sloot Ds hierna deze ouderavond. Goedhart

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 februari 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Op de ouderavond der Groen van Prinstererschool te Middelharnis nam de heer Rijksen afscheid

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 februari 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's