Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Internationaal gezelschap bezocht Nieuwe Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Internationaal gezelschap bezocht Nieuwe Tonge

Men kwam de Finse woningen bezichtigen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoals wij m ons vorig nummer reeds hebben meegedeeld, heeft Dinsdag j.1. een aantal afgevaardigden van regermgen en organisaties die houten huizen aan de rampgebieden hebben geschonken, Nieuwe Tonge bezocht, teneinde een complex van deze woningen in ogenschouw te nemen. Dit bezoek geschiedde op uitnodiging van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, waarbij de directeur-generaal Dr. Z. Y. v. d. Meer persoonlijk tegenwoordig was. Het gezelschap, dat uit plm. 50 personen bestond, arriveerde met een speciale boot aan "het havenhoofd te Middelhamis, en gmg vandaar per touringcar van de heer Buysse naar Nieuwe Tonge. Na dit bezoek werd de tocht voortgezet naar Zeeland en West-Brabant, waar in het rampgebied ook meerdere door het buitenland geschonken woningen staan.

Wie er waren

Uit Finland was tegenwoordig Major General Armas Eino Martola, president van het Finse Roode Kruis en de vicepresident Mrs Tyyne Leivo-Larsson; uit Noorwegen de heren B. Augdahl, Odvar Hedlund en Sten Florelius, de laatste secr. generaal van het Noorse Roode Kruis; uit (Denemarken Ralph Holm, chef van het Deense Roode Kruis; uit Oostenrijk, Dr. Fritz Bock, staatssecretaris van het ministerie van handel en wederopbouw; Karl Honay, vice-burgemeester van Wenen, met nog 2 heren; uit Zweden Mrs. Aina Erlander van Radda Barnen en Miss Brita Wittborn, assistente van de secretaris-generaal van het Zweedse Roode Kruis; voorts waren er meerdere heren van het Nederlandse Roode Kruis en van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, o.m. van het Roode Kruis Luit.- Generaal A. G. J. M. F v. d. Kroon, Jonkheer H. Beelaerts van Blokland, de dames M. de Jong en W. E. A, Veth; de reeds genoemde Dr. Z. Y. v. d. Meer van Wederopbouw met de heren H. Broersma, G. W. Jansen en M. Wils. De organisatie van deze trip berustte in handen van de heren W. Dam en P. C. Schild.

Te ongeveer half twaalf verwelkomde burgemeester Van Hofwegen de gasten in „Ons Dorpshuis" en stelde het gezelschap voor aan de gemeenteraadsleden en aan het plaatselijk bestuur van het Roode Kruis.

Welkomstwoord.

Burgemeester Van Hofwegen sprak daarna een welkomstwoord uit in de Engelse taal en schetste de jammerlijke 1 Februari-nacht van het vorige jaar die zoveel onheil over de gemeente Nieuwe Tonge had uitgestort, waarbij uit de kleine dorpsgemeenschap 83 mensenlevens verloren gingen. Spr. gaf een kort overzicht van de verleende hulp, memoreerde de reddingen per helicopter, de persoonlijke hulp, de stroom van giften en gaven in geld en goed, en de spoedige wederopbouw van Nieuwe Tonge. iDe schenking van de 13 houten Finse

iDe schenking van de 13 houten Finse woningen, die nu, een jaar na de ramp konden worden in gebruik genomen, had daar niet weinig toe bijgedragen. Nieuwe Tonge is maar een klem doi^p, zei spr., maar het heeft toch zijn plein gekregen: n.1. het ,,Finse plein". Spreker bracht voor de geboden hulp zijn oprechte dank. Ook aan de vertegenwoordiger9(sters) van Radda Barnen uit Zweden, die zoveel practisch leermateriaal aan de kleuterschool hadden geschonken en aan de vertegenwoordigers uit Zwitserland voor de geschonken geysers. Hier hebben de volkeren werkelijk naastenliefde beoefend, nep spr. uit.

Aan de internationale hulp is te danken, dat in één jaar tijds zoveel tot stand kon worden gebracht.

Voor alles wat gij deed onze hartelijke dank.

God zegene uw land en uw volk, zo besloot spr. zijn welkomstwoord, met de volkeren van de gehele wereld. Daarna werd onder gezellige kout,

Daarna werd onder gezellige kout, waarbij we onderscheiden talen hoorden spreken, de koffie gebruikt.

President van het Finse Roode Kruis aan het woord.

De president van het Finse Roode Kruis, Major General Armon Eino Martola hield daarna een korte rede in de Duitse taal. (Het Fins zouden we zeker niet hebben kunnen verstaan). Hij bracht in de eerste plaats zijn groe

Hij bracht in de eerste plaats zijn groeten over uit Finland, en drukte zijn blijdschap uit dat Finland, zij het ook maar voor een klein deel, het dappere Hollandse volk in hun nood had kunnen helpen. Onze hulp was niet groot, zei spreker, kon ook niet groot zijn, omdat Finland de laatste jaren zelf met grote moeilijkheden had te kampen, maar het kwam uit een goed hart. Het verheugde hem, dat men zeer tevreden was over de Finse houten huizen, daar de Hollanders gewoon zijn om in stenen huizen te wonen.

Holland is bij alle volken geliefd, zei spreker, daarom is zoveel internationale hulp verkregen. Het Nederlandse volk is een dapper volk, zei spr., dat een grote cultuur heeft weten op te bouwen en de Vlam der vrijheid heeft brandende gehouden. Daarom is het verstaanbaar, dat andere volken dit getroffen land hulp wilden bieden.

Namens alle aanwezigen bracht hij hartelijk dank voor de gulle ontvangst terwijl hij nogmaals zijn groeten van het Finse volk overbracht, dat dankbaar was deze hulp te hebben kunnen verlenen. (Applaus).

Dank van de burgemeester.

De burgemeester bracht thans in de Duitse taal zijn hartelijke dank aan de spreker en daarmee aan alle aanwezigen voor de verleende hulp.

Er was gezegd, dat die hulp niet groot was, het ging echter niet over de grootte niet over al het geschonken materiaal, geld of goed, maar over het innige medeleven in de voor Nieuwe Tonge zo zware dagen. Het heeft het gemeentebestuur en de inwoners bijzonder getroffen. Hij verzocht het gezelschap daarna, om de woningen in ogenschouw te nemen.

Symbolische handeling op het Finse plein.

Op het Finse plem, dat keurig is aangelegd, staat in het midden van het plantsoen een vlaggestok, waarnaar de burgemeester met zijn internationaal gezelschap allereerst zijn schreden richtte. Eén van de dames van het Finse Roode Kruis, Mrs. Tyyne Leivo-Larsson, viel de eer te beurt de Finse vlag te hijsen, waardoor dit plein haar naam eer aandeed en een echt Fins cachet kreeg. Ook van vele woningen woei de Finse vlag.

Vervolgens werden enige reeds bewoonde Finse woningen bezichtigd. In hoofdzaak waren hiervoor een drietal uitgekozen, ii.l. die van de familie Van Erkel (een bij de ramp zwaar getroffen gezin), die van dhr. G. Dorst en ook die van dhr. D. van Helden, die een gezin heeft met niet minder dan 12 kinderen. Op de vragen van de buitenlandse

Op de vragen van de buitenlandse gasten of zij tevreden waren met hun nieuwe verblijf, ontvingen zij als antwoord niets dan lof. De woningen — waarover we voorheen reeds een beschrijving gaven — zijn zeer royaal ingericht, met geriefelijke kamers, slaapkamers en keuken en voorts van alle gemakken voorzien. Het zijn eigenlijk kleine villa's, die allen keurig waren gemeubileerd.

De vice-burgemeester van Wenen, de heer Karl Honay, met wie we in het gezin van de familie Van Helden waren, had zijn grootste schik in het ruime kinderaantal. Hij liet zich nauwkeurig voorlichten, wat het huis had gekost (voor duizend gulden waren ze eigenaar) over erfpacht, enz. en ook over de verdiensten van het gezin. De gasten hadden voorts tal van vragen aan de bewoners, inzonderheid over de geleden verliezen bij de ramp en hoe hun redding had plaats gevonden.

Nadat men hier een half uurtje had vertoefd, werd de reis voortgezet naar Schouwen en Duiveland, welk rampgebied die dag eveneens zou worden bezocht.

Voor het vertrek nam de burgemeester van allen persoonlijk afscheid en overhandigde hen een K.L.M.-foto van Nieuwe Tonge in het water, met de kerk m het midden en tevens een lepeltje in étui, als aandenken aan dit bezoek.

Via het veer Sluishaven werd de trip voortgezet nar Schouwen-Duiveland.

Opgemerkt zij nog, dat in het rampgebied alléén aan Nieuwe Tonge Finse woningen zijn geschonken, n.1. 13 in totaal.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Internationaal gezelschap bezocht Nieuwe Tonge

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's