Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lintjesregen te Middelharnis en Sommelsdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Lintjesregen te Middelharnis en Sommelsdijk

Burgemeester Rtjnders en raadslid Blok ontvingen de ridderorde van Oranje Nassau

6 minuten leestijd

Woensdagavond waren m Hotel Spee te Sommelsdijk een 150-taI personen bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van enige Koninklijke onderscheidingen en tekenen van orde en vrede aan militairen. Deze bijeenkomst stond onder leiding van burgemeester D. Rijnders. Tegenwoordig waren de wethouders en de gemeenteraadsleden uit beide gemeenten, de secretarissen, afgevaardigden van diverse corporaties, familieleden en tal van gedecoreerden, die reeds eerder een lintje hadden ontvangen. Onder hen was ook de 95-jarige Johannes van Rixoord

Burgemeester Rijnders opende met een welkomstwoord en zei dat de bijeenkomst was belegd in verband met de verjaardag van de Koningin, die bij deze gelegenheid aan enigen uit de gemeente, die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor het Vorstenhuis, de regering of het maatschappelijk belang, verschilende onderscheidingen had toegekend.

Spreker schetste het grote voorrecht geregeerd te worden door een Vorstin, die zich ten volle geeft voor haar volk en die ook belangstelling heeft voor hetgeen onder ons volk leeft. Zij waardeert ?3ijzondere prestaties, wat blijkt uit de verstrekking van koninklijke onderscheidingen.

In de 14 jaar dat spr. dienaar is vaji de Kroon was het hem nimmer gebeurd, dat hij een vrouw moest decoreren.

Zr. Brinkman viel de eer te beurt de zilveren medaille van de Orde van Oranje Nassau te ontvangen. Spr. gmg haar staat van dienst na en spelde haar onder luid applaus het ereteken op de borst en wenste haar toe, dat zij het vele jaren m gezondheid zou mogen dragen.

Daarna was aan de beurt de heer L. Vroegindeweij, boekhandelaar te Middelharnis die ruim 30 jaar lang boekhouder-secretaris was geweest van de Ned. Herv. Kerk. Sinds 18 Juni 1918 was hij notabel. Het verheugde spr. dat de Koningin het werk van de Kerk niet onderschatte en dat hij hem de orde van Oranje Nassau op de borst kon spelden. (Applaus).

Vervolgens kreeg het raadslid Jan Blok een beurt, die zich bijzonder heeft gekenmerkt in het dienen der arbeidersbelangen. Op 15-jarige leeftijd was hij al lid van de S.D.A.P., en stond daarmee op een eenzame post. In 1912 begon hij met de oprichting van een vakorganisatie, in 1919 met de Bond van arb. in Land-, Tuin- en Zuivelbedrijf. Sinds 4 Deo. 1924 was hij raadslid en bekleedde bovendien meerdere functies. Pionnierswerk was door hem verricht, alsmede oprichter van de Landarbeidersvereniging tot verkrijging van los land, voorts had hij zitting m tal van besturen. Sinds 30 jaar was hij pakhuischef bij de fa. J. H. v. d. Doel. Het was spr. een eer de heer Blok, die zoveel jaren representant was geweest van een volwaardige bevolkingsgroep in de raad, de ridderorde van Oranje Nassau op de borst te mogen spelden. (Daverend applaus). Namens de beide gemeentebesturen overhandigde hij hem tevens de draagmedaille. Als hard werker komt U deze medaille toe, zei spreker, draag hem met ere!

De burgemeester geridderd

Wethouder Dijkers nam daarna als oudste wethouder uit de beide gemeenten het woord, die namens de Koningin een boodschap aan de burgemeester bleek te hebben. U bent, zei spr., 8 jaar in ons midden en we weten allen dat U zich ten volle voor de belangen van Middelharnis-Sommelsdijk hebt ingezet. Spr. gaf een opsomming van hetgeen onder zijn beleid was tot stand gekomen en schetste ook de verdiensten als voorz. van de Flakk. Gemeenschap, van de N.V. de Brug etc, en als bestuurslid van tal van provinciale en landelijke organisaties. Die arbeid wordt door ons gewaardeerd zei spreker, en ook door onze Koningin, waarom hij de verblijdende mededeling kon doen, dat hem de Ridderorde van Oranje Nassau was toegekend. Spr. spelde hem het metaal op de borst en feliciteerde hem en ook Mevr. Rijnders met deze hoge onderscheiding. (Groot applaus). Namens de beide ge

(Groot applaus). Namens de beide gemeentebesturen ontving de burgemeester de draagversierselen, die bij deze ridderorde behoren. Het dochtertje van Wethouder de Jong

Het dochtertje van Wethouder de Jong overhandigde Mevr. Rijnders en Mevr. Blok een bouquet bloemen. Daarna werd door de aanwezigen

Daarna werd door de aanwezigen staande het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen.

Burgemeester Rijnders bracht dank aan de Koningin en Haar raadgevers. die hem hiertoe hadden voorgedragen, alsmede aan de beide raden voor de geschonken versierselen. Het was voor hem een grote verrassing, onbegrijpelijk maar toch wel verwarmend. Een dominé zei tegen een professor die beiden geridderd waren, U hebt een remonstrantse orde en ik een gereformeerde. Gij hebt het verdiend en ik heb het uit genade. Spr. voelde zich op dit punt meer gereformeerd dan remonstrants!

MUitaire orden.

De burgemeester reikte daarna onder toepasselijke woorden aan de volgende militairen die in Indië geweest waren, de tekenen van orde en vrede met certificaat uit: D. Peeman, H. Grootenboer, D. de Leeuw, M. Dubbeld en G. J. Koppelaar. (De laatste werd door zijn vader dhr. J. H. Koppelaar in ontvangst genomen).

Een dronk werd gewijd op het welzijn van H.M. de Koningin.

De heer Blok uitte zijn grote dankbaar held voor de hoge onderscheiding en stak het niet onder stoelen en banken, dat het hem had verrast. Hij bracht zijn dank aan de Koningin, die het als een symbool schonk voor het werk aan de klasse die hij had willen dienen. Hij dankte de fa. v. d. Doel, die hem bij het uitoefenen van zijn functies in die 30 jaar nooit iets in de weg had gelegd.

Felicitaties.

Dr. Kuipers feliciteerde Zuster Brinkman namens het Groene Kruis en bood haar namens deze vereniging de draagmedaille aan. Mevr. Kuipers vereerde haar met bloemen, eveneens deed dit mevr. Timmers. De heer J. Ie Comte feliciteerde de heer Blok als oudste raadslid namens de raad van Sommelsdijk, met de wens dat hij ook een kruisdrager van Christus zou mogen worden. iDe heer J. Knape complimenteerde de

iDe heer J. Knape complimenteerde de heer Blok als secr. van de Landarbeidersvereniging met een zeer toepasselijke speech, waarin hij zijn verdiensten kenmerkte. Veel was tot stand gebracht en het was voor de arbeiders beter geworden dan 25 jaar tevoren. Namens de Flakk. Gemeenschap feli

Namens de Flakk. Gemeenschap feliciteerde de heer v. Heest de burgemeester en verheugde zich, dat er na het overlijden van de heer Mijs weer een ridder in de P.G. kwam.

De heer M. Blok feliciteerde namens de familie zijn broer Jan, en hoopte dat hij nog langen tijd zijn krachten ten dienste der gemeenschap zou kunnen stellen. Dhr. F. Jansen, voorz, afd. P.v. d.A. complimenteerde de heer Blok en prees zijn werk voor de moderne arbeidersbeweging. Eveneens deed dit de heer Langbroek als voorz. van de landarbeidersbond.

De heer v. d. Doel feliciteerde als patroon en overhandigde hem tevens voor zijn 30-jarige trouwe dienst een horloge met zilveren ketting.

Dhr. A. V. d. Nieuwendijk, voorz. der kerkvoogdij te M'harnis bracht felicitaties aan de heer L. Vroegindeweij. Weth. van Eek complimenteerde de

Weth. van Eek complimenteerde de burgemeester namens het gemeentebestuur en ook mevr. met haar Ridder. De heer Koppelaar sprak als oudste raadslid zijn wensen uit en onderstreepte wat de vorige sprekers hadden gezegd. Uw gehele persoon zet U in, in het belang der gemeente, zei spr.

Groepscommandant Opper de Heer feliciteerde de burgemeester namens de Rijkspolitie en deed dit ook als notabel der Herv. Kerk de heer Vroegindeweij.

Tenslotte feliciteerde weth. Dijkers de burgemeester nog namens de Woningbouwvereniging.

De plechtigheid werd daarna gesloten waarbij de aanwezigen gelegenheid kregen om de gedecoreerden de hand te drukken. O

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Lintjesregen te Middelharnis en Sommelsdijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's