Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twee bekende landbouwers uit Ooltgensplaat onderscheiden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Twee bekende landbouwers uit Ooltgensplaat onderscheiden

De heren P. van Es en J. A. van Nieuwenhuijzen Ridders in de Orde van Oranje Nassau

4 minuten leestijd

Geheel onbekend voor een grote zaak die ging gebeuren was het voor de heren J. A. van Nieuwenhuijzen en P. van Es met hun familieleden Donderdagmori'én in hun woningen te Ooltgensplaat even een vreemde geschiedenis toen ze onverwacht Burgemeester en Mevr. Hordijk, de Wethouders de heren A. Waling en Adr. de Vos en de Gem. secretaris dhr J. L. Vetter binnen stapten. Mevr. J. A. van Nieuwenhuijzen was die dag juist jarig en een zo grote belanestelllng van de zijde van het gemeentebestuur was toch wel wat vreemd. Het trof juist dat de gehele famahe voor dit feit thuis was en daardoor mede eetuige kon zijn van de uitreiking van een hoge onderscheiding aan de heer v. Nieuwenhuijzen. Dit was de rede van het bezoek van bovengenoemd gezelschap want Burgemeester Hordijk mocht in naam van H.M. de Koningin aan de heren van Nieuwenhuijzen en van Es de Ridder orde van Oranje Nassau uitreiken voor de belangrijke functies in het agrarisch bedrijfsleven en daar buiten door beiden vervuld.

Dank en waardering

Om 10 uur werd het eerst naar „Willemshof" gereden om de heer van Nieuwenhuijzen te decoreren. Burgemeester Hordijk begon met te zeggen, dat hij deze morgen een speciale boodschap had over te brengen. Volgens de Staatscourant van 13 April heeft het H.M. de Konmgin behaagd U te benoemen tot Ridder m de Orde van Oranje Nassau. Deze benoeming, aldus Burgemeester Hordijk vindt zijn oorzaak hierin, dat U naast uw bedrijf ook nog tijd, energie en lust gevonden heeft in diverse verenigingen en bedrijven uw krachten te s. henken. Wij denken hier aan de volgende staat van dienst: Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Ned. Uien Federatie; Idem van de Bedrijfs

Uien Federatie; Idem van de Bedrijfsvoorlichting Goeree—Overflakkee; Lid van de gemeenteraad van 1931—1935; Hoofdbestuurslid Holl. Mij. van Landbouw; Voorzitter Commissie Landbouwherstel van de Stichting van de Landbouw; Voorzitter van de Ring van Boelenleenbanken op G. en O.; Bestuurslid en sedert 1945 directeur van de Boerenleenbank te Ooltgensplaat; Bestuurslid Coöp. Suikerfabriek Dinteloord; Adviserend lid Boerderijcommissie Stichting v. d Landbouw; Bestuurslid Centrale Veiling G. en O.; Bestuurslid Coöp. Bewaarplaats „(De Flakkeese Plantui" en nog verschillende andere functies in de Raad voor het Kwekersrecht, Landbouw vereniging te Ooltgensplaat, Keuringsdienst enz. Primair moet men het zo stellen, aldus Burgem. Hordijk, dat God tl krachten heeft gegeven dit werk te vei-vullen. Met deze hoge onderscheiding onze hartelijke gelukwensen.

Plicht en doel

De heer van Nieuwenhuijzen was getroffen door dit gebeuren. Allereerst denken wij: „Wie heeft me voorgedragen" en tevens danken wij hartelijk H.M. de Koningin die mij deze grote onderscheiding verleende en U Burgemeester die deze mocht uitreiken en verder allen die mij hebben voorgedragen. Mijn doel is geweest, aldus dhr van N. om de gehele zaak van Landbouw en aanverwante bedrijven te dienen en dit zo goed mogelijk te vervullen. „Het is altijd verheugend iets te mogen bereiken en de resultaten zijn op zich zelf al een beloning. Op organisatorisch terrein in landeltjkverband met daarna het streek en dorpsbelang probeert men alles op een hoger peil te brengen in Jjelang van de samenleving. Om nu te zien, dat dit alles wordt beloond, zonder ooit naar die beloning te hebben gezocht verheugt mij zeer. Deze waardering is niet in geld uit te drukken, aldus dhr van Nieuwenhuijzen.

Overweldigend

De heer en Mevr. van Es die om 11 uur werden overvallen In hun woning op de Kaai wasten niet waaraan zij zo vlug moesten denken, toen Burgemeester Hordijk met zijn gevolg binnen stapte. Enkele familieleden (dhr en Mevr. Buthvan Es uit Nieuwe Tonge) waren „toevallig" aanwezig. De heer van Es was juist van zijn bedrijf gekomen. Het is mij een waargenoegen zo begon Burgemeester hier zijn rede om in uw woning te zijn met een grootse opdracht. Bij Vorstelijk besluit van 13 April bent U door H.M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als algemeen erkend Landbouwer geniet U een groot vertrouwen. Gij hebt uw kracht en talenten dienstbaar mogen stellen aan de gemeenschap. Dit werk zowel op uw bedrijf als daarbuiten werd door God gezegend. In uw loopbaan maakte gij deel uit als bestuurslid van de Dijkring Plakkee; dertig jaar was gtj radslid voor de A.R. Partij waarvan 10 jaar wethouder; dijkraad, vertrouwensman in resp. de dijkring en landbouw-crisis-organisatie; lid van de drinkwaterleiding en gascentrale; secretaris van het electrlciteitsbedrijf Oost-Flakkee; Bestuurslid en boekhouder Lsindbouwvereniging; Voorzitter Stichting gezinszorg; functies

Voorzitter Stichting gezinszorg; functies in de Stichting Maatschappelijk werk; Coöp. Boerenleenbank en haar Raad van Toezicht. Alle andere functies die Burgemeester Hordijk opnoemde zou ons te ver voeren. Alleen willen wij nog vermelden dat dhr van Es lid is van de Kerkeraad van de Ger. Kerk en Wnd. Voorzitter van de A.R. Kiesvereniging, lid van de Stichting Veerverbindinê Galathee-Dintelsas, polderbestuur Galathee en afgevaardigde in „N.V. Brugverbinding" voor O'Plaat. Deze opsomming altemaal overwegingen die tot deze hoge onderscheiding hebben bijgedragen. Het gemeentebestuur, aldus Burgemeester Hordijk, brengt zijn hartelijke gelukwensen over met de wens: ,,een lange tijd voor uw Ridderschap."

De heer van Es was onder de indruk van dit aUes.

Het heeft mij verbazend getroffen, aldus dhr van Es. Ik dank allen die hieraan hun deel hebben, inzonderheid H.M. de Koningin. Ik wist eigenlijk zelf niet dat nog zoveel functies door mij worden vervuld. Om de gemeenschap te dienen tot haar welvaart ben ik zeker in al die die tijd nog te kort geschoten. Gode ben ik dankbaar om dit alles te hebben mogen doen. In de toekomst hoop ik nog verder te mogen helpen meewerken aan de uitbreiding van deze welvaart. Woorden schieten mij te kort om de dank en blijdschap te vertolken, aldus dhr van Es.

Voor Burgemeester Hordijk was het hierna weer tijd de derde uitreiking te gaan bijwonen die 12 uur te Oude Tonge zou plaats hebben. Het betrof hier de adjudant van de Rijkspolitie dhr Wolfert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Twee bekende landbouwers uit Ooltgensplaat onderscheiden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's