Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van U Is Het Koninkrijk.....

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Van U Is Het Koninkrijk.....

7 minuten leestijd

(8.)

MacKellar lachte. „Wel zeker. Bladzijde 62, De Heilige Oorlog, uitgave Wycliffe Classiscs. „Want hier bleek de grote wijsheid van Hem, die Mensenziel gebouwd had, dat de muren nooit öoorbroken konden worden noch gehavend, zelfs niet door de machtigste tegenstander, zonder de wil van de inwoners." De woorden rolden hem zonder Qe minste aarzeling uit de mond. Stone keek zijn ondergeschikte bewonderend aan. Mac Kellars bekendheid met het Werk van de ketellapper van Bedford Was voor hem een bron van voortdurende verwondering.

„Dat is ons probleem in een notedop, commissaris. Bunyan zag de vijfde colonnes van Hitler en Stalin al in 1682. Wat hij geschreven heeft, werd geschreven als een waarschuwing voor ons, voor wie het einde der eeuwen naakt. Juist de vijfde colonne binnen onze grenzen zal ons sneller naar de ondergang Mengen dan de vijand van buiten." Stone zou juist antwoorden, toen de deur open ging en een man binnenkwam, op de voet gevolgd door een tweede. „Kom binnen, heren," zei hij en wees met een armzwaai twee stoelen bij de tafel aan.

,,Nu zijn we er allemaal. Inspecteur MacKellar, je kent zeker Sam Peake van de F.B.I. wel?"

MacKellar drukte de hand van een lange, magere man met borstelige wenk brauwen, een gezicht als leer en een hand als een kolenschop. Hij sprak met het trage, muzikale accent van zijn geboortegrond: Teimessee; 25 jaar in New York hadden er niets aan kunnen veranderen.

„Blij je weer eens in Toronto te zien, Sam," zei MacKellar. „Ik ben even blij jou weer te ont

„Ik ben even blij jou weer te ontmoeten, Colin", was het antwoord. „Heren," zei conmaissaris Stone, ,,mag

„Heren," zei conmaissaris Stone, ,,mag ik u voorstellen aan kolonel Richard, kortaf Dick, Manning van de M.I.-5, die vaiunorgen uit Londen is overgekomen om op deze bijeenkomst te zijn."

Beide mannen drukten de hand van de Engelsman.

„Blij met je kennis te maken, Dick," zei Peake met de vlotte gemeenzaamheid, die hem kenmerkte. „Je hebt 'n prachtig stukje werk verzet In Rusland. Daar neem ik mijn pet voor af."

De jeugdig uitziende Maiming bloosde als een schooljongen.

En nu ter zake heren!" zei Stone. „Kolonel Manning moet vanavond naar Londen terug; wij hebben dus geen minuut te missen. Wij kermen allen de inhoud van kolonel Marmings rapport uit Rusland. Afschriften zijn gezonden naar de F.B.I. in Washington -en aan ons bureau hier. Wat hebt u daar aan toe te voegen Manning?"

„Niet veel,, commissaris. De belangrflkste reden waarom ik vanmorgen overgevlogen ben, is om de nadruk te leggen op de ernst van de situatie. Mijn cehf bij de M, I.-5, sir Harren Anderson, stelde voor, dat ik zou gaan. Hij heeft evenals ik het gevoel, dat Rusland bijna klaar is om toe te slaan. Ze kunnen niet veel langer wachten. De enige vertraging vormt het feit, dat de Verenigde Staten en Canada nog geheime wapens hebben: de H-bom, de kosmische stralen, bacteriologische wapens en de bestuurbare super-projectielen. Hun doel is, zoals U weet uit mijn rapport ,om deze geheimen en eventuele andere te pakken te krijgen en om het gehele maatschappelijke, industriële en politieke leven in dit werelddeel uit zijn voegen te rukken. Daarvoor hebben zij overal hun agenten, zo U weet. Ik heb het nu niet over de doodgewone kam.eraden. Zij zyn onnozele schapen en de pionnen van de hoger geplaatsten. Ik heb het over de mensen op hoge posten, mannen en vrouwen van hoog geestelijk gehalte en uitblinkend in het maatschappelijk leven of in hun vak, zoals Fuchs en Nunn in Londen, Gold en Bernstein in Washington, Briggs en Foster in Montreal. Het is gewoonte geworden de misdaden van die lui en anderen tegen hun land te bemantelen met hun een ,,gespleten persoonlijkheid," wat dat dan ook zijn mag, aan te meten. In mijn ogen zijn ze communisten, die doen wat iedere commtmist doet. Juist deze mannen .—• en vrouwen — moeten jullie ontdekken en op dood spoor zetten.

Jullie zult ze vinden op de middelbare scholen en universiteiten en in ieder beroep. Ze zitten bij de poUtie, in het leger, bij de vloot en de luchtmacht; ze bekleden hoge posities in de journalistiek en bij de radio. Ze zijn allen in gelijke mate besmet met dezelfde ziekte, die al de macht en invloed heeft van de godsdienst. Ik behoef jullie niets te vertellen van de geheime scholen, die overal in dit werelddeel te vinden zijn even goed als in Engeland voor de opleiding van communisten, noch hoe deze volgelingen gedrild worden in de kunst van leugen, meineed, sabotage en moord. Enfin, jullie weten natuurlijk meer omtrent wat er zich hier afspeeld dan ik. Ik wil alleen maar nog eens met nadruk wijzen op de nabijheid van het gevaar, dat ons allen bedreigt." Stone knikte.

„Ik geloof, dat we daar allen wel van doordrongen zijn. MacKellar en wij hadden het juist over de werkelijke vijand, die binnen onze grenzen zit, toen jullie biimen kwamen." „En jullie hebben gelijk", zei Peake. „Op het hoofdkwartier van de F.B.I. denken we er niet anders over. Ik heb afdrukken gezien van de plannen om New-York, Chicago, Philadelphia en andere steden te overmeesteren, wanneer de revolutie uitbreekt en het signaal •wordt gegeven. Hetzelfde plan zal wel voor Canada gelden." „Daar kan Colin een boekje van open

„Daar kan Colin een boekje van open 'doen", zei Stone. „Hij verkeert al jarenlang in verkeerd gezelschap, is dikke -vriendjes met roden en rosen en verschillende nuances daartussen met gevaar voor zijn leven."

MacKellar knikte, „Zo zit het, We weten vrij nauwkeurig wat de modus operandi zal zijn in de meeste grote steden. Ik ken een heleboel gesjochte jongens van de partij en enkele van de leiders. Moord zal een belangrijke rol spelen in de pogingen om de macht in handen te krijgen. Er worden gijzelaars opgepakt, van wie we sommigen kermen. In verschillende delen van de stad worden opstanden georganiseerd. Ik heb het nu over Toronto, maar dezelfde tactiek geldt ook elders. Terwijl de politie wordt bezig gehouden zullen gewapende patrouilles de radio-stations, de telegraafen telefoonkaarten en de beursgebouwen bezetten. De wapenfabrieken zullen worden overvallen door speciale troepen gewapende bandieten, die de wachten moeten neerslaan. De grote bankgebouwen op de hoek van Bay- en Kingstreet zullen bezet worden. Gewapende communisten gaan de liften bedienen. Ook het stadhuis wordt bezet en het hoofdbureau van politie vernietigd door bommen Ik geef toe, dat klirikt fantastisch en als een afschuwelijke nachtmerrie, maar we weten zeker, dat zo het plan is, en met de hulp van kameraden, die in deze verschillende gebouwen werken, is het niet zo onmogelijk als het lijkt. Zo is het gebeurd in andere landen en wie garandeert, dat het hier niet kan gebeuren "

De man van de M. I.-6 keek ernstig. „Alles kan hier gebeuren of in de Verenigde Staten of in Groot-Brittanië, tenzij wij op onze hoede zijn. Het kan fataal zijn de duivelse kundigheid of de volslagen meedogenloosheid van onze vijand te onderschatten. Dat brengt me op het belangrijkste punt van mijn bezoek. U hebt natuurlijk mijn rapport vaji het M.I.-5 gelezen omtrent het plan prof. Tresham te laten verdwijnen."'

De anderen knikten.

„Ik hoop, dat ik hem kan ontmoeten eer ik terug ga." „Dat komt wel klaar", zei Stone. „Hij

„Dat komt wel klaar", zei Stone. „Hij was van plan vanmorgen van Washington naar hier te vliegen en kan hier ieder ogenblik zijn."

„Hebt U hem ingelicht omtrent ons plan?" (Wordt vervolgd)

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Van U Is Het Koninkrijk.....

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's