Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Instelling van een erepenning in de gemeente Nieuwe Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Instelling van een erepenning in de gemeente Nieuwe Tonge

Uit te reiken voor bijzondere prestaties ten nutte der gemeenschap

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Woensdagavond te Nieuwe Tonge gehouden openbare raadsvergadering deden B. en W. het voorstel tot instelling van een erepenning der gemeente. Deze zal worden toegekend aan personen, die zich op een of andere wJijze voor de bevolking van Nieuwe Tonge op buitengewone wijze verdienstelijk maken. B. en W. hadden him voorstel — zoals dat met alle voorstellen in deze raad gebruikelijk is — van een uitvoerige schriftelijke uiteenzetting vergezeld doen gaan en de raad nam het zonder discussie slechts met een enkele opmerking aan.

Burgemeester Chr. v. Hofwegen stelde namens het college van B. en W. om voor de eerste keer deze erepenning toe te kennen aan de jongelui, die zich tijdens de rampdagen met een amphibievaartuig in het Haringvliet storten en — na het overwinnen van talloze moeilijkheden — naair Nieuwe Tonge voeren en reden, vanwaar zij honderden mensen naar het veilige Dirksland hebben gebracht. Met dit voorstel kon de gemeenteraad zich volkomen verenigen. (Deze kranige jongelui waren Piet Bakker en Fiet de Dreu uit Bleiswijk)

In him toelichting op het prae-advies schreven B. en W.:

Het kan zo nu en dan, in zeer bijzondere gevallen, passend zijn dat een gemeentebestuur de in vrijwel de gehele bevolking levende gevoelens van waardering en dank uitdrukt, voor bijzondere prestaties ten nutte van de gehele gemeenschap. Ook voor ons dringt zich een enkele maal de vraag op hoe dit gevoelen kan worden uitgedrukt.

Wij menen een middel gevonden te hebben in het instellen van een erepenning der gemeente Nieuwe Tonge, zoals dit is geregeld in bijgaande model-verordening.

De erepenning ware in brons en in zilver te slaan, op een grootte van 50 mm. 0. Aan de ene zijde ware het gemeentewapen af te beelden; aan de keer zijde kan de naam van hem of haar aan wie de erepeiming is toegekend worden aangebracht.

Op een bijbehorende oorkonde kan dan de bflzondere verdienste van de begiftigde worden vermeld.

iDe kosten ramen wij op ± ƒ 500.— waarvan dan verzorgd worden de kosten van de eerste afslag in brons, inclusief de kosten van het ontwerp, het boetseren van het model en het snijden van het stempel, ,het ontwerp en de eerst» afdruk van de oorkonde, alsmede het aanschaffen van enkele exemplaren van de penning in brons en in zilver en enkele exemplaren van de oorkonde.

Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor de „verordening op het Instellen van een ere-penning der gemeente Nieuwe Tonge."

De heer T\jl vond het wel een ,,aardige" zaak, maar de kosten vrij hoog. Overigens was hij er wel voor om personen, die het verdienen — maar dan ook werkelijk verdiend hebben! — zo'n ere-penning toe te kennen. „De raad moet over het toekennen beslissen, op voorstel van B. en W." attendeerde de voorzitter, die nader verduidelijkte, dat suggesties ook uit de raadsleden tot B. en W. kunnen worden gericht.

Waarna de raad het instellen van de penning aaimam gevolgd door bovenvermelde eerste toekenning.

Ds Koolhaas van Amersfoort over; sprak

„Het sexuele verschil tussen een jongen en een meisje"

Op Woensdag, 16 Juni 1.1. sprak in het Diekhuus de Weleerwaarde Heer Ds Koolhaas van Amersfoort over het onderwerp: Het sexuele verschil tussen een jongen en een meisje.

Er was veel belangstelling van de ztjde van de jeugd. Ook enkele ouderen zagen vrij onder de aanwezigen, enkele onderwijzers en leraren en enige ledenvan Kerkeraden.

De spreker werd ingeleid door de Voorzitter der Stichting voor Maatschappelijk Werk, de heer D. Rijnders. Het bestuur der Stichting was dankbaar, zei de voorzitter, dat Ds Koolhaas de moeite had willen nemen om naar dit eiland te komen voor de bespraking van dit moeilijke onderwerp. Ds Koolhaas wees er in zijn rede op, dat hier inderdaad een moeilijk onderwerp aan de orde was gesteld. Voor ouders en opvoeders valt het niet gemakkelijk om de kinderen over de zaken van het sexuele leven in te lichten en voor te lichten. Toch is hier een taak, die we niet mogen verwaarlozen, zegt spreker. Moeten onze kinderen hun inlichtingen krijgen uit de vuile goot?

Spreker zet uiteen hoe wonderlijk het leven is en hoe de wijsheid en grootheid van de Schepper zich openbaart in het ontstaan van het nieuwe leven. Dit wonder moeten we niet benaderen met ongure nieuwsgierigheid, maar met heilige schroom.

In de liefde tussen man en vrouw heeft God ons het schoonste gegeven wat Hij geschapen heeft. We moeten die liefde rein houden. We moeten daarmee beginnen in onze jeugd. Na het uitspreken van zijn rede gaf

Na het uitspreken van zijn rede gaf Ds Koolhaas gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. Daarvan werd een ruim gebruik gemaakt. Uit de gestelde vragen bleek wel hoe intens er geluisterd was en met hoevele en velerlei problemen onze jeugd worstelt.

De vragen werden door Ds Koolhaas zoveel mogelijk beantwoord. Van enkele vragen moest spreker zeggen: wendt U met deze moeilijkheid tot uw ouders, tot uw predikant of onderwijzer ,of tot de mensen van het maatschappelijke werk; er komen te veel persoonlijke feiten In het geding dan dat deze vragen van achter een katheder in algemene zin kunnen worden beantwoord.

De bijeenkomst werd door Ds Koolhaas met dankgebed gesloten.

De Stichting voor Maatschappelijk Werk mag op een zeer geslaagde avond terug zien. Het moet wellicht worden betreurd, dat niet meer ouderen aanwezig waren, omdat hier op de juiste wijze werd g^emonstreerd hoe men dit moeilijke probleem op tactvolle en liefdevolle wijze aan de 3eugd kan onderwijzen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Instelling van een erepenning in de gemeente Nieuwe Tonge

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's