Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

Toelichting leidraad voor keurmeesters van landbouwgewassen

5 minuten leestijd

Dat ons eiland zich begint te herstellen van de gevolgen van de overstromingsramp, blijkt mede uit de aangegeven oppervlakte der verschillende gewassen van de keuring bij de Keuringsdienst Zuid Holland te Barendrecht. In totaal zijn op ons eiland dit jaar voor de keuring aangegeven 1800 ha, waaronder 1100 ha aardappelen, 150 ha zomergranen, 100 ha wintergranen, 150 ha erwten, 200 ha vlas en 112 ha graszaden. De totale oppervlakte begint weer overeen te komen, met die van de jaren voor de ramp. Nieuw en waarschijnlijk in verband met de ramp, is de teelt van graszaad. Van de 200 ha over geheel Zuid Holland, liggen 112 ha op ons eiland.

Deze gegevens hoorden we op de jaarlijkse vergadering van de K.Z.H.Z. te Barendrecht met de keurmeester, hoofdcontroleurs en controleurs, die dit jaar op Woensdag, 9 Juni werd gehouden en die we evenals als vorige jaren als gast hebben meegemaakt.

We stellen de uitnodiging voor het bezoeken van deze jaarvergadering zeer op prijs, omdat, dank zij de prettige leiding, door de Heer Vogelaar uit Stad aan 't Haringvliet, de besprekingen steeds een aangenaam verloop hebben, terwijl ons inzicht in alles wat de keuring der gewassen behelst steeds wordt verdiept, door de deskundige opmerkinken van de Directeur van de K.Z.H, en de heren van de „grote" N.A.K. te Wageningen, die steeds deze algemene vergadering bijwonen. Bovendien zijn vele keurmeesters oud leerlingen van de school, in wier midden we gaarne vertoeven.

De hoofdschotel voor deze jaarvergadering is het toelichten van de uitgereikte leidraad voor de keurmeesters, door de Directeur van de Keuringsdienst.

Eén van de voornaamste punten, waar op hij de veldkeuring wordt gelet is wel de raszuiverheid van het gewas. Bij de beoordeling van de raszuiverheid wordt gelet op het al of niet voorkomen van planten van hetzelfde gewas, welke van het rastype afwijken. Zo wordt bij de granen gelet op de vorm van de gehele plant, van het blad en van de aar of pluim. Bij vermeerdering tot elite en origineel moeten de duidelijk afwijkende planten worden verwijderd, alvorens een goed-keuringsrapport wordt afgegeven. Bij nabouw kan zulks op verzoek van de teler worden toegstaan. Indien het echter kruisbestuivende gewassen betreft, moet het vei-wijderen voor de bloei geschieden.

In verband met de uitgebreide graanverbouw (gerst en zomertarwe) in 1953 in de overstroomde polders en het uitvriezen van wintertarwe en wintergerst) dient, waar granen na granen werden gezaaid, rekening te worden gehouden met opslag van gewassen van het vorige jaar en met doorzaaien van wintertarwe, waarin open plekken zijn ontstaan.

Het is noodzakelijk, dat de aangegeven percelen tarwe, gerst en haver vroeg worden gecontroleerd op opslag. Indien dit practisch uitvoerbaar is, zouden de telers geadviseerd kunnen worden, de opslagplaatsen tijdig met wortel en al uit te trekken.

Bij vlas wordt gelet op het voorkomen van planten met andere bloemkleur; de vlasrassen zijn immers te onderscheiden in witbloelend en blauwbloeiend. Vooral bij vlas is de raszuiverheid een zeer belangrijke factor. Deze kan zelfs wijziging brengen in de aanduiding van het zaaizaad (origineel en nabouw). Bij te veel vermenging wordt origineel zaai zaad dus niet automatisch Ie nabouw, doch kan 't opschuiven tot oudere nabouw.

Ir. Buijs uit Wageningen maakte enkele opmerkingen over de teelt van graszaad.

De keuring van dit gewas is nog jong, zodat men in 't algemeen nog niet voldoende is georiënteerd. Vroeger was men op importgoed aangewezen, doch nu telen we ons eigen graszaad. In de N.O. polders zijn zowel de eigen gewonnen als de geïmporteerde graszaden uitgezaaid van de verschillende soorten en typen en in 't algemeen staat het Nederlandse materiaal er best voor.

Dit jaar is over geheel Nederland 4000 ha voor de keuring aangegeven. Tot nu toe was om verschillende graszaden Denemarken de leverancier, doch steeds meer komen onze eigen rassen en typen naar voren en met succes. Het is bij de keuring van graszaden nodig en nuttig scherp te keuren en met zo weinig mogelijk keurmeesters. Grassen zijn kruisbestuivers (wind),

Grassen zijn kruisbestuivers (wind), Bij de keuring wordt dan ook gelen op het gevaar van ongewenste kruisbestuiving. Er is bepaald, dat het gewas ten minste 200 m vei-wijderd moet zijn van andere soorten, die gevaar vooi kruisbestuving opleveren. Dit gevaai wordt aanwezig geacht tussen de raaigrassen onderling. (Engels, Italiaans en Westerwolds raaigras). De versciiillende rassen van een bepaald gras moeten minstens 100 m uit elkaar staan bv een selectie van Westerwolds raaigras en het landras. Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het gewas gedegradeerd tot handelszaad, onder welke naam het kan worden geplombeerd, nuts het verder voldoet aan de aan handelszaad gestelde eisen. Om vermenging en ongewenste kruis

Om vermenging en ongewenste kruisbestuiving te vermijden via de begroeide sloot- en walkanten moet men deze vóór de bloei afmaaien, Vanzelfsprekend dient men er ook op te letten, dat ei in eventueel aangrenzend weiland geen bloeiende grassen voorkomen, die ongewenste kruisbestuiving zouden kunne» veroorzaken. Wenselijk is zeker, dat e'' ook op de Provinciale wegen zorg vooi wordt gedragen, dat de graskanten vroegtijdig — dus voor de bloei — worden gemaaid.

Bij de keuring wordt verder zorgvuldig gelet op bezetting met andere grassen en/of onkruiden, welke moeilijk uit het zaad zijn te verwijeren, of gevaai voor verbastering opleveren. Bij de raaigrassen, beemdlangbloem en roodzwenkgras wordt b.v. speciaal gelet oP onkruiden als zwartgras (duist), dr*' vik, wilde haver, korenbloem e.d. Ge' noemde gewassen zijn onderling bij vermenging practisch niet te scheiden. Ii' laat Engels raaigras, dus in het weidetype, kan kweekrijp zaad leveren- OoK daarop wordt gelet.

We wensen de graszaadtelers op ons eiland veel succes, waardoor ook oe graszaadteelt misschien vaste voet "P dit eiland zou kunnen verkrijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's