Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afscheid van dhr. W. Neels, Hoofd van de Chr. School te Herkingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afscheid van dhr. W. Neels, Hoofd van de Chr. School te Herkingen

Hij vertrekt naar Barneveld in gelijke functie

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De heer W. Neels, Hoofd van de Chr. School (Ger. Gemeenten) te Herkingen, heeft Vrijdag j.1. afscheid genomen van het schoolbestuur, personeel en de kinderen. Daartoe was een samenkomst belegd in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, waar ook vele ouders bij tegenwoordig waren. De voorz. Ds H. v. Gilst van Dirksland, leidde deze afscheidsavond. Dhr Neels is in gelijke betrekking benoemd aau een Geref. Gemeente-school te Barneveld. In zijn plaats komt de heer Visser uit Blspeet. Er werden vele hartelijke woorden gesproken.

Uit waardering werden meerdere gesclienken aangeboden

Ds H. V. Gilst van Dirksland opende met hst laten zingen van een Psaünvers, het lezen van een Schriftgedeelte, n.1. uit Pred., dat er voor alles een bestemde tijd is en ging voor in gebed. In zijn toespraak die hij daarna tot de scheldende hoofdonderwijzer hield, onderstreepte hij dat dhr Neels met ijver en met liefde te Herkingen had gearbeid. Spr. drukte de wens uit, dat van het onderwijs naar het Woord Gods gegeven, gezegende vruchten zouden mogen openbaar worden. Dat zou niet alleen het bestuur maar zeer zeker ook dhr Neels tot blijdschap zijn, meer nog, er zou vreugde zijn in de hemel over één zondaar die werd bekeerd. De verhoudingen tussen bestuur en

De verhoudingen tussen bestuur en personeel waren altijd goed, waarom het spijtig is dat dhr Neels vertrekt. Hig wenste hem toe, dat de arbeid, die daar zwaarder zou zijn dan te Herkingen, onder de zegen des Heeren zou mogen worden voortgezet tot heil van het kind. Ook mevr. Neels wenste hij het beste

Ook mevr. Neels wenste hij het beste toe. Uit waardering en als aandenken bood Ds V. Gilst hem een fraaie zakbijbel met index aan. Corry de Geus las een fraai gedicht

Corry de Geus las een fraai gedicht voor en de kinderen zongen onder begeleiding van het orgel een ingestudeerd vers, waarin het schoolleven en de belevenissen in die 6 jaar werden bezongen. Namens de kinderen werd de heer Neels een schemerlamp voor het orgel overhandigd. De heer de Jong sprak als collega ve

De heer de Jong sprak als collega vele vriendelijke en hartelijke woorden, waarbij uit kwam, dat de samenwerking altijd uitstekend was geweest, Yooralin de tijd toen het een tweemansschool was en beiden zo op elkaar waren aangewezen. Hij gaf hem de wens mee, dat zijn arbeid te Barneveld gezegende vi*uchten zou mogen dragen. In zijn toespraak betrok hij ook mevr. Neels, die haar huis altijd voor hen had open gezet. Als stoffelijk bUjk van vriendschap overhandigde hij een paar fraaie boekensteunen en het werk van Ds G. H. Kersten: Meer dan Overwinnaars.

Tenslotte sprak: de heer de Jong als ouderling namens de kerkeraad en schetste welk een innige band er bestond tussen kerk en school. Hij dankte voor alles wat de heer Neels gedaan had. Het zaad was gestrooid, de vrucht mocht volgen, al was het na jaren .

Namens de kerkeraad gaf hij gelukwensen naar de nieuwe standplaats mee. Meerdere geschenken werden daarna overhandigd. Ook namens de Meisjesvereniging aan Mevr. Neels.

Dankwoord

De heer Neels dankte Ds. v. Gilst voor de tot hem gesproken woorden en wensen. Hij vrtst dat Ds. v. Gilst een kindervriend was, waarom hij — evenals Ds Zwerus — in zijn predikaties nooit de kinderen vergat.

Spr. gaf een overzicht hoe hij te Herkingen gekomen was. Door ziekte na zijn eerste benoeming moest een ander zijn plaats innemen; na zijn herstel durfde hij de benoeming niet te weigeren. Hij had er geen spijt van, er was steeds wederzijds vertrouwen, hij hoopte dat dit met de heer Visser hetzelfde zou zijn. Hij dankte voor de geschenken, bracht

Hij dankte voor de geschenken, bracht ook de heer de Jong, zijn andere collega en mej. Drooger dank. Het afscheid stemde hem droef, er was samen veel beleefd, t.o. van de school goede vooruitgang geboekt. Het speet hem dat er geen afvaardiging was van het gemeentebestuur, vele zaken, waarover vroeger moest worden geklaagd, waren nu verbeterd. Het gemeentebestuur had ook zeer meegewerkt in de restauratie en verzocht de heer de Geus zijn dank aan het Gemeentebestuur over te brengen.

Namens zijn vrouw dankte hij de Meisjes-vereen, die hij Gods zegen toewenste.

Ook de kerkeraad bracht hij dank voor de prettige samenwerking. Tot de kinderen had spreker een a:part ernstig woord, hij hoopte dat de arbeid aan hen verricht, gewenste vruchten zouden mogen nalaten. De ouders wees hij er op, niet te vertragen in hun plicht, maar hand in hand de kinderen In de rechte wegen des Heeren te lelden.

Aan het slot werd de heer en mevr Neels toegezongen de zegenbede uit Ps 134 : 3. Dhr de Jong eindigde met dankgebed. Vermeld dient nog te worden, dat de

Vermeld dient nog te worden, dat de Inspecteur van het L.O., de heer Mathijsse bericht van verhindering had gezonden, alsook de heer de Graaff, hoofd van de Herv. School, die met de kinderen In aen kamp te Ede vertoeft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Afscheid van dhr. W. Neels, Hoofd van de Chr. School te Herkingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's