Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

4 minuten leestijd

Buisland-China

Nieuwe onderhandelingen tussen dg Sowjet-TJnie en communistisch China hebben ertoe geleid dat de Russen Port Arthur, een vlootbasis in Zuid-Mandsjoerije zullen gaan ontruimen en aan Peking overdragen. De Russen hadden deze haven aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bezet. Ook zal Rusland zijn aandelen in de

Ook zal Rusland zijn aandelen in de gemengde Chinees-Russische ondernemmgen, welke na de overeenkomst tussen beide landen in 1952 werden opgericht, aan Rood-China overdragen. In het officiële communique wordt

In het officiële communique wordt door Rusland verklaard dat het voortduren van de Amerikaanse bezetting van Formosa niet te verenigen is met de taak om de vrede en veiligheid te handhaven. Tussen Rusland en China zou de grootst mogelijke overeenstemming bestaan inzake het buitenlandse beleid.

Het valt niet te ontkennen dat de samenwerking tussen de beide rode landen door deze overeenkomst een hechtere basis heeft gekregen. Het is Rusland te doen om een blijvende band met zijn Aziatische bondgenoot.

Dat de spanningen tussen de beide landen niet zo groot zijn, als het Westen wel zou wensen, blijkt uit deze overeenkomst.

Het is echter, duidelijk dat Rusland ook aan de wensen van China nu en dan tegemoet moet komen. Het gaat niet aan dat Rusland, met een bevolking die slechts een derde gedeelte van de Chinese bedraagt, Rood-China als een satellietstaat blijft beschouwen, hoewel China op economisch en industrieel terrein verre de mindere is.

'Overigens zijn de overeenkomsten tussen communistische staten meestal van dien aard, dat het moeilijk is, daarop nu reeds commentaar te geven.

Frankryk

De Franse Kamer heeft met een ruime meerderheid de Londense overeenkomsten goedgekeurd en premier Mendès-France gemachtigd, de onderhandelingen over de Duitse herbewapening voort te zetten.

De stemverhouding was 350 vóór, 113 tegen en 152 onthoudingen (De absolute meerderheid in de Franse Kamer bedraagt 314 stemmen). Voorstemmers waren de radicaal-socialisten, de Gaullisten, de sociaUsten en enkele rechtse groeperingen. Tégen stemden vrijwel aUeen de communisten. De Rooms-Katholieke M.R.P. en een aantal onafhankelijken onthielden zich van stemming.

Door deze stemming heeft premier Mendès-Prance zijn zin gekregen. Indertijd verklaarde hij dat Frankrijk, indien het de E.D.G. zou verwerpen een andere vorm van de Duitse herbewapening moest goedkeuren. Dat laatste heeft dus nu plaats gehad. De premier gaf nu te kennen dat hij

De premier gaf nu te kennen dat hij zal aandringen op enkele wijzigingen in de organisatie van het pact van Brussel, dat nu met Duitsland en Italië is uitgebreid. Deze veranderingen zullen opnieuw betrekking hebben op controle op de Duitse bewapening.

Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse eerste minister, de 80-jarige Dr Malan, zal op 30 November als zodanig aftreden. De naam van Malan is onafscheidelijk verbonden aan die van zijn grote voorganger Smuts, die hij in 1948 opvolgde. De Verenigde Partij, waarvan Smuts de leiding had was bij de verkiezingen verslagen door de partij van Malan, de Nationalistische Partij.

Malan en Smuts waren ongeveer even oud, woonden in hun jeugd op korte afstand van elkaar en studeerden later aan dezelfde universiteit. Malan kwam evenwel in 1901 naar Nederland, waar hij theologie studeerde. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht behaalde hij zijn doctorstitel.

Toen Malan in 1918 lid van het parlement werd, viel zijn loopbaan weer samen met die van maarschalk Smuts.

In een buitengewone zitting van het parlement, die Maandagavond te Pretoria werd gehouden, werd Malan's aftreden bekend gemaakt. De breuk met de politiek is radicaal: ook voor de plaatselijke verkiezingen stelt de 80-jarige zich niet meer herkiesbaar. De oorzaak van dit onverwachte besluit moet gezocht worden in de achteruitgaande gezondheid van Dr Malan.

Dr Malan is een krachtig voorstander van de apartheidspoUtiek. Hij wilde altijd wat men noemt: „Zuid-Afrika voor de blanken,"

Dr Malan zei, het te betreuren dat hij gaat aftreden, nu er nog zulke belangrijke kwesties, moeten worden opgelost. Maar hij verklaarde ook, tevreden te zijn met de maatregelen, die tijdens zijn ambtstermijn zijn genomen.

Algemeen wordt Verwacht, dat de 72- jarige minister van Financiën en de plaatsvervangend premier, Havenga, Malan's opvolger zal worden.

Engeland

Een conflict van twee vakbonden in Engeland is oorzaak geworden van een belangrijke staking, die begon in de dagbladbedrijven en die zich nu ook heeft uitgebreid tot de havenarbeiders. De voornaamste moeilijkheid is een meningsverschil over de vraag welke van de twee vakbonden namens de werknemers zal optreden.

In totaal hebben reeds 27000 havenarbeiders het werk neergelegd en dit aantal zal wellicht nog stijgen. De mogelijkheid bestaat dat een sympathiestaking wordt uitgeroepen. Als dit doorgaat, dan zouden ook de openbare vervoermiddelen en de energiebedrijven komen stil te liggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's