Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Melkfabriek �De Volharding� komt met een nieuw product

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Melkfabriek �De Volharding� komt met een nieuw product

Melk voortaan blanker van kleur, beter van smaak en langer houdbaar I

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Van de fabriek van melkproducten „De Volharding", die midden in onze gemeente Middelharnis staat, weet de burgerij eigenlijk maar weinig af. Men heeft er geen denkbeeld van wat daar allemaal üi gebeurd. De melkslijter komt 's morgens aan de deur, men neemt iedere dag melk, los of in flessen, meestal ook nog pap, vla o.i.d., maar hoe de fabricage er van tot stand komt, daarbij staat men niet stil. Daarom hebben wij in dit bedrijf een kijkje genomen, om er onze lezers en lezeressen een en ander van te vertellen.

ToTenmelk bl\jft goed

In 1928 kwam de heer H. de Vlugt, een prima vakman op zuivelgebied uit Friesland naar ons eiland. Hij vestigde zich te Oude Tonge in een klein melkfabriekje van de Coöperatie aldaar. Dit fabriekje werd enige jaren door hem gedreven, de heer v. d. Vlugt zag er echter meer in om zich in het centrum van het eiland te vestigen. In 1936 werden in een pand van dhr H. Kieviet aan de Voorstraat te Sommelsdijk machines geplaatst en ofschoon het toen nog midden in de crisisjaren was, bleek deze fabriek levens vatbaarheid te hebben. Het werd er spoedig te klein en in 1938

Het werd er spoedig te klein en in 1938 werd het Geref. Weeshuis aan de Langeweg te Middelharnis aangekocht (behalve dan de Bosse school) Men begon met twee melksUjters, de vroegere tram conducteur dhr Koster ( die nu in Australië is) en dhr. T. de Waal te Sommelsdijk. Van heverlede volgde uitbreiding, thans zijn er over het gehele eiland ruim ^0 melksUjters! De flessenproducten met sterielmerk, dagmelk, yoghurt, vla in diverse soorten, rijstepap, bloem-, gortpap, karnemelk etc, vinden gretig aftrek. Er wordt ook prima boter gefabriceerd, en kaas, het laatste echter door het wegvallen van veel vee, na de ramp niet meer.

Aanvoer van melk

Op ons eiland zijn het meest gemengde bedrijven, zodat de melkproductie voor zelfvoorziening op ons eiland niet voldoende is. Met de ramp is veel vee verdronken, zodat slechts 1/3 van de benodigde melk van ons eiland komt. Twee derde moet van de ,.overkant", n.1. van Spijkenisse, worden aangevoerd. De Rijksconsulent voor Zuivelproducten heeft onlangs verklaard, dat Flakkee voor de veeteelt een uitzonderlijke positie Inneemt, omdat er veel bijvoer aanwezig is. .Als de boeren dus meer vee gaan houden liggen er nog veel mogelijkheden! We wijzen in dit verband op de melkcursussen die deze winter op ons eiland zullen gegeven worden, om beter onderlegde melkers te krijgen, waardoor het houden van melkvee nog meer lonend kan worden gemaakt.

De bewerking

Voor de aanvoer en distributie zijn niet minder dan 4 vrachtwagens en 3 grote opleggers met tanks in gebruik. Zodra do melk aan de fabriek komt wordt ze direct gepasteuriseerd. Had men in het begin slechts een uurproductie van 1200 1 per uur, thans heeft men machinerieën waarmee 5000 liter per uur wordt verwerkt!

Wanneer de melk de fabriek binnen komt wordt ze eerst gewogen op een bascule, daarna gepasteuriseerd en diepgekoeld op 8 gr onder fiul in dezelfde pasteur. De melk wordt door koelers van roestvrij staal (alles is er roestvrrj) opgepompt, in een automatische klok gemeten en in de tankers of in de bussen van de melkslijters afgeleverd. Voor aan in de fabriek staat een grote kannenwasser, waarin de bussen van de boeren en ook van de slijters worden gewassen. Men werkt met eigen water uit 3 nortonputten, die ieder 20.000 1 water per uur leveren. Voor de hygiëne behoeft men dus op geen kubieke meter water te zien!

De volle melk wordt afgeleverd in een vetgehalte van 3.95 é, 4%. In West- Holland wordt alle melk afgeleverd in een standarisatie é, 2.5% en hier is phn 4% zodat met recht van volle melk gesproken kan worden.

Aan de lopende band worden de flessen gespoeld, gevuld, dichtgeponst en geëtiketteerd. Deze gesteriliseerde melk loopt eerst door een hoge-druk-pasteur eveneens van roestvrij staal, dan door een homogenerator om het vet in hele kleine bolletjes te verdelen, zodat ze niet meer kan oprenden. Dan komt de melk in de vulmachine, waar de flessen automatisch worden gevuld en automatisch worden gesloten. Nü Torenmelk!

Nü Torenmelk!

Nadat ze gesloten zijn, komen ze in de toren, waarin ze roterend wordt gesteriliseerd. Deze toren is iets geheel nieuws ,idie door de machinefabriek fa. I. V. d. Nieuwendijk & Co te Sommelsdijk is gebouwd, volgens een geheel eigen systeem. De toren is 9 m hoog, langs een speciaal kettingsysteem worden de flessen opgevoerd in 6 wentelingen door stoom- en koelwater. De verhitting is tot op lOO gr, de flessen blijven er plm. 50 minuten in. De snelheid is regelbaar, op zelfregistrerende thermometers kan men de temperatuur af-, lezen. Omdat de melk in deze toren in voortdurende beweging is, verhit wordt en weer gekoeld, wordt de melk blanker, beter van smaak en practisch onbeperkt houdbaar. 1200 flessen per uur kunnen op deze wijze worden bewerkt. Do melk wordt ui de handel gebracht

Do melk wordt ui de handel gebracht onder de naam „Torenmelk" — zoals onze lezers in de advertentie elders in ons blad lezen kunnen. Ofschoon idit alles een extra bewerking vereist en deze ongetwijfeld dure machine er voor moet worden gebouwd, kan de gewone prijs, omdat alles automatisch gaat, gehandhaafd blijven.

Boterfabricage

In een liggende karnkneder met een capaciteit van 1500 1 melk, wordt de boter gemaakt. Deze boter wordt in vaten naar Rotterdam gezonden voor verdere bewerking en verpakking. In een grote koelcel worden de eindproducten op 4 gr, beneden nul voor de aflevering opgeslagen.

Het Laboratorium

Belangrijk vooral is het laboratorium aan deze fabriek. De heer J. Jongsma, die het P.N.Z. diploma als fabriekscontroleur bezit, (met aantekening voor kaas- en melkpoeder onderzoek) voert hier de scepter. Alle binnenkomende en uitgaande melk wordt er onderzocht op vetgehalte. Van alle melk worden monsters opgezonden naar het melkcontróle station te Rotterdam, terwijl de Keuringsdienst de supercontröle heeft. De koelcel bevat de genummerde melkmonsters (van elke leverancier wordt iedere dag 10 kub. cm melk bemonsterd) De hoer Jongsma probeerde ons in het labyrinth van instrumenten wegwijs te maken, aan een beschrijving zullen we ons echter niet wagen. Genoeg zij dat de controle van dien aard is, dat de producten die voorheen gefabriceerd en afgeleverd, èn aan zuiverheid èn aan kwaliteit, aan de hoogste eisen voldoen. Deze fabriek van melkproducten, waarin behalve de vier zoons van dhr V. d. Vlugt ruim 25 man personeel werkzaam zijn, is een industrie die aan de voorziening van zuivelproducten voor ons eiland ruimschoots kan voldoen en waarin nog grotere mogelijkheden liggen, wanneer door de totstandlcoming van de vaste oeververbinding het dure vervoer over de veren zal weg^vallen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Melkfabriek �De Volharding� komt met een nieuw product

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's