Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit canada

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit canada

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Chilliwack, B.C., 18 Sept. 1954.

De heer S. Bal, voorheen te Nieuwe Tonge, schrijft ons:

Geachte vrienden,

Hier is dan eindelijk eens een berichtje van ons. Het is een paar weken tamelijk druk geweest met het hop plukken, maar nu ben ik in de ,.ongevallenwet" terecht gekomen en zal wel enige tijd op non-actief staan. Die hop pluk beweging brengt van

Die hop pluk beweging brengt van ± 25 Aug. tot in de laatste helft van September een drukke tijd. Er zijn nog landerijen waar met de hand geplukt wordt. Bij ons echter gebeurd het dit jaar voor 't eerst met de machine. Zo'n hop-pick-machine is een geweldig apparaat waar een flink gebouw voor nodig is om hem onder te brengen, b.v. zo groot als de Chr. Ger. Kerk te Middelharnis.

Verder zijn hier in de Fraser Valleij wat 'de landbouw betreft, uitsluitend melkvee bedrijven. Wat oppervlakte aan gaat komen ze met de Flakkeese bedrijvan vrijwel overeen. Dan zijn er ook veel kleine bedrijfjes van 5—20 Acre, waarop een paar koeien gehouden wor-den en wat kippen. Frambozen en bonen enz. worden er gekweekt, die dan aan de cannerij d.i. Conservenfabriek worden geleverd. Voor diegenen, die niet met ide Can. vlaktematen op de hoogte zijn wil ik hier nog vermelden, dat een Acre is 270 Voornse roeden, iets minder dus dan een gemet.

Het klimaat is bier voor zover ik het in de anderhalf jaar dat ik hier ben bevonden heb, over 't algemeen nat. Er valt hier veel meer regen dan in Holland, maar, het is over 't algemeen genomen niet zo guur. Het klimaat is hier milder dan in Holland al is 't' nat. De gure 'dagen die wij in Holland van najaar tot voorjaar bij tientallen kenden zijn hier betrekkelijk zeldzaam. Als het regent is 't hier n.1. meestal blad stil. Hoewel het hier ook hard waaien kan. Twee of drie dagen achtereen haide wind, wat toch in Holland dikwijls voor komt, heb ik hier in I14 jaar slechts eenmaal meegemaakt.

Wij hebben het hier wel naar ons zin. Het leven is wat de levensmiddelen aangaat, veel goedkoper dan m Holland. Sommige dingen zoals dokter en tandarts, enz. zijn voel duurder, mede ook omdat wij hier de verplichte verzekering niet kennen, al is de mogelijkheid van verzekering er wel.

Mijn woonplaats Chilliwack telt ± 6000 inwoners en beslaat zo ongeveer de grootte van Middelharnis, Sommels- 'dijk en Dlrksland samen, daar alles veel ruimer gebouwd wordt. Het grondprobleem nijpt hier nog niet! Wel is de gi'ond hier in vergelijking met andere provincies duur.

U vroeg ook wat mijn mening is over emigratie. Het valt niet mee om daar een juist antwoord op te geven, en zeker niet zo, dat iedereen het er mee eens is( hier mede bedoel ik dan diegenen die korter of langer in Canada of elders wonen) terwijl weer anderen die nog voor hun emigratie staan later zullen constateren dat ik of overdreven heb of te mooi voorgespiegeld.

Ik waag mij er dus maar niet aan om te zeggen tegen een a.s. emigrant dit moet jij doen, en c.it moet je laten. Een ding wil ik zeggen: Bouw je luchtkastelen niet te hoog! Schrammetje was er waarschijnlijk het diclitst bij toen hij enige tijd geleden schieef, dat een land waarheen men emigreerde of te hoog opgehemeld wordt of te diep in de grond getiai^t, naar gelang dat de emigrant slaagde of mislukte. De gulden middenweg moet worden bewandeld. Ik schreef al dat het hier een streek

Ik schreef al dat het hier een streek is van melkbedrijven. Een goede melker vindt hier nog wel emplooi. Wie echter niet kan melken en geen idee heeft in koeien, kan hier beter niet heen komen, daar voor namelijk in de wintermaanden de werkgelegenheid zeer beperkt is.

Industrie is er in onze omgeving niet. Als U aan mij zou vragen: Ben je nu al zoveel vooruit gegaan in die 1% jaar?" dan moet ik zeggen: „neen." Zou je 'dan terug willen naar Holland? 'Ook niet, want ondanks alles geloof ik toch dat er hier meer te bereiken valt en bovendien is hier alles zo veel vrijer. Neem b.v. eens iets als verhuizen. Wat een rompslomp van bureaucratie is daar niet voor nodig! Hier ga je naar de eigenaar als er een huis te huur is en die zegt je kan er in of niet. Daar bemoeit een burgemeester of een woonruimteccmmissie zich niet mee. Toen ik b.v. uit Nieuwe Tonge vertrok na de ramp, moest ik ook nog op het gemeente huis komen waar mijn verhuisbiljet lag. En daar werd mij gezegd dat ik het weer in moest leveren op het gemeentehuis van mijn nieuwe woonplaats

Nu, ik heb het bewuste biljet nog in mijn bezit en ik zal het bewaren als aandenken! En zo zijn er zoveel dmgen, b.v. om een schuurtje te bouwen of een kippenhok, wat is daar al niet een schrijverij voor nodig! Hier heb je niets nodig dan een paar dollar voor hout en je bouwt maar raak. Ik geloof dus niet dat ik aan al die voorschriften weer zo gemakkelijk zou wennen.

De heer Cnossen schiijft in zijn boek over Canada, dat iemand die een jaar of langer in Canada gewoond heeft zich na terugkeer in 't oude vaderland ook niet meer zo gemakkelijk aanpast, en ik geloof wel 'dat die mijnheer ook iets van Canada af weet.

Ook om hier een bediijfje 't zij groot of klein te kopen of te huren, is volop gelegenheid. In Holland is het slechts ir..ogelijk om een stukje land te huren vuor een jaar voor uien of zo, maar een eigen „ppulletje" verkrijgen is hopeloos Het huren gaat hiei gewoon per maand of per jaar. Kopen meestal met een ,,payment" en dan verder jaarlijkse aflossing. Van de Hollanders hier uit onze omgeving- zitten diegene die voor zichzelf boeren meest op een buurbedrijf. Denk echter niet dat men het gewonnen heeft als men voorzlchzelf kan starten! Veelal zijn de financiële zorgen groter dan dat men in loondienst welkt.

Niettemin is het ,,eigen baas zijn" dan toch voor velen aantrekkelijker. Ieder met gezond verstand kan echter begrijpen, al maakt men het goed en al boert men vooruit, dat men in één jaar geen nieuw bestaan kan opbouwen, ook niet in twee jaar. Wel geloof ik dat het hier in Brits Columbia minder riskant is om een bedrijf aan te doen als b.v. op de prairie daar men hier meer een gematigd klimaat heeft. Zo heb ik b.v. eens een man gespi'oken die 28 jaar hier is, die destijds op de prairie een grote tarwe farm had. ,,Het ene jaar" zei hij, verdroogde alles en hot andere jaar hagelde alles kapot en dan had je soms weer eens een jaar van een dubbel beschot, maar dan kon je 't aan de straatstenen Riet kwijt'" Ik heb het gemiddelde genomen zei die man, hier in B.C. beter gebouwd op 5 Acre als in Alberta op 300!

, Belasting

Dan wordt er wel eens geschreven en gezegd dat er in Canada geen belasting behoeft te worden betaald. Dit is echter niet waar. Er wordt wel belasting betaald zij het dan heel v/at minder en :n andore vorm dan in Nederland. Loonbelasting kennen wij hier niet. Personele- en Straatbelasting bij mijn weten ook niet. Inkomsten belasting wel, maar je mag al aardig wat vei dienen eer je daar onder valt. Hoeveel weet ik momentcol niet. Dan is er de Schooltax, die hier door iedereen betaald moet worden, onverschillig of je schoolgaande kinderen hebt of niet.

Verder is het onderwijs kosteloos daarentegen moeten schriften enz. zelf wolden gekocht.

Tenslotte is er de Sales tax die thans 5% bedraagt van het besteedde bedrag. I.,evensmiddelen zijn hier van vrij, alsmede kinderkleding tot 12 jaar naar ik meen. Dit kan ook 14 zijn. Verder valt er alles onder, ook 2e hands artikelen. Koopt men bv. een wasmachine die in de winkel geprijsd staat voor $ 120.— dan moet je als je hem koopt $ 126.— betalen. Met dingen van minder waarde bv. een paar schoenen van 8 dollar daar komt 40 cent over heen, dat is dus maar centen-werk.

Kerkelijk leven

Tenslotte nog iets over het kerkelijk leven. Wij hebben hier de Ger. Gemeente net als in Nedeiland en Ds Zwei us is nu onze consulent. Hij heeft op Zondag 1 Augustus ons voor het eerst bezocht en zal binnenkort wel weer komen. Ook Ds Hegeman, Ds Vergunst en Ds Heerschap zijn allen een keer geweest. Ds Heerschap zelfs 2 Zondagen on verder is het leesdienst.

Wij hebben dit voorjaar een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Het gebouw v«erd gezet door de aannemer, terwijl de binnenbetimmering, banken enz. alios door de leden zelf in hun VI ije tijd is gemaakt.

Wij wonen hier met 4 Flakkeese gezinnen en verder uit alle delen van Nederland.

Dat is dan zo ongeveer hetgeen ik deze keei' wilde schrijven. Tenslotte zou ik nog van de gelegenheid gebruik willen maken om familie, vrienden en bekenden hartelijk te groeten, alsmede de oud Dirkslanders en Nieuwe Tongenaars in hun nieuwe vaderland. Ook de fam. Drooger en Wim Hanenberg in Australië. Waneer schrijft Drooger weer eens in de krant? En wanneer krijg ik weer eens een brief van Wim ?

Vele groeten van ons uit the far West,

Fam. S. Bal 601 Yale Hd. East Chilliwack B.C. Canada

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Brief uit canada

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's