Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van U Is Het Koninkrijk ....

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Van U Is Het Koninkrijk ....

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

(62). Het was er warm. Er stonden verscheidene radiatoren van een centrale, waarvan de stookinrichting onder in het gebouw moest staan. Bovendien waren er nog een zestal electrische straalkachels op verschillende plaatsen in het grote gebouw. De ruimte was voor een groot deel ge-vuld het retorten, reageerbuisjes, branders, bakken en verder al de benodigdheden van een up-to-date laboratorium, waar experimenten worden gedaan. Langs de muren waren twee brede planken, v,raarop een aantal hokken stond met een getraliede voorkant. In ieder zaten vijf tot twintig ratten. Op het gelaat van dr. Tresham stond niets te lezen van de walging, die hem beving, terwijl hij langzaam verder wandelde door deze kamer der verschrikkingen. Hij praatte wat met de professor en stelde hem een paar eenvoudige vragen, maar hij was blij toen hij weer in Gods vrije natuur stond .

„Hoe staat het met uw deel van het programma, kameraad?" vroeg de Rus, toen ze terugwandelden naar Geloof.

„Ik heb al veel doorgegeven naar de ambassade in Ottawa. Alles wat in het bezit was van dr. Tresham heb ik weten te bemachtigen. Ik heb met verschillende leden van de commissie voor atoomenergie gecorrespondeerd en daardoor onschatbare informaties gekregen. Ik denk dat ik binnenkort naar Chalkriver vertrek, waar Canadese proeven worden uitgevoerd, en verder naar New Mexico om getuige te zijn van enkele interessante demonstraties. Ze verschaffen ons niet te betalen gegevens.''

„Heeft u geen moeilijkheden gehad met dr. Treshams wetenschappelijke vrienden?" informeerde de Rus.

„In het geheel niet. Als iets mijn petje te boven gaat, knik ik maar en trek een geleerd gezicht.''^

„Kameraad, u is niet te waarderen. U is de spion par excellence."

Dr. Tresham glimlachte raadselachtig en hij was geneigd het zelf te geloven.

HOOFDSTUK 38

Een schietdemonstratie

„Blijft u eten, kameraad?" vroeg Borovitch, toen ze de laatste brug overstaken naar Geloof.

,,Ik hoop, dat u met excuseert. Ik geloof, dat ik beter naar mijn huisje terug kan gaan. Ik moet nog wat voorbereidend werk doen voor de bijeenkomst over een paar dagen. Ik zie, dat kameraad Olga er aan komt. Misschien kan ze met me mee gaan, dan kan ik haar het een en ander dicteren, dat zou mij een stuk helpen. Vasiloff zei al, dat ze me misschien wel terzijde kon staan," voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Het was duidelijk, dat Borovitch er niet veel voor voelde. Nog voor hij de gelegenheid had om tegenwerpingen te maken, was lOlga reeds bij hen. „Ik zei het, kameraad Olga, dat u mij

„Ik zei het, kameraad Olga, dat u mij een grote eer zoudt doen, wanneer u mee ging naar mijn huisje om dictaten op te nemen over enkele belangrijke gegevens, die ik te boek wil stellen,'' zei dr. Tresham.

Hot meisje bloosde en haar ogen glansden van een onderdrukte glimlach. Ze was bang, dat ze zichzelf zou verraden. Hoe het ook zij, Borovitch keek haar argwangend aan.

,,flk ben altijd blij, dr. Tresham, wanneer ik iets kan "doen, dat onze zaak ten goede komt. Wilt u nu al vertrekken?"

,,Als het u gelegen komt. Misschien kan ik u nog iets van de meren laten zien voor de lunch."

„Halt!" zei Borovitch. „Ik verbied je te gaan,"

Olga wendde zich om. „Hoor ik het goed? U verbiedt me te gaan? Sedert wanneer staat mijn doen en laten onder uw commando, als ik vragen mag?"

,,Ik heb hier het bevel, kameraad Olga'', beet de Rus haar hees toe.

„Niet over mij. Ik krijg mijn orders van kameraad Vasiloff en van niemand anders. Doe daar uw voordeel mee, kameraad, en onthoudt dat", zei het meisje scherp. Een ogenblik leek het of Borovitch

Een ogenblik leek het of Borovitch haar zou slaan. Olga keek hem geamuseerd met een zo uitdagende blik aan, die hem zijn zelfbeheersing schier deed verliezen. Met een duidelijke inspanning wist hij zich te beheersen.

Olga wendde zich tot dr. Tresham. „Een ogenbUk, ik ben zo terug, kameraad, ik zal mijn zonnebril en mijn jas even halen." Zonder Borovitch een bhk of een woord waardig te keuren, draaide ze zich om en liep met kwieke stap naar het huis.

,,Ik geloof, mijn beste kameraad Tresham, dat u Olga Yasnalow de laatste tijd wat erg veel bezoekt. U is toch niet verliefd op haar, wel?" Hij perste de woorden tussen zijn tanden door en zijn ogen flikkerden kwaadaardig.

,,Beste Borovitch, wat mijn gevoelens voor onze kameraad of iemand anders zijn, kan niet een kwestie zijn, die u aangaat. Vergeet niet, dat we hier in een land leven, waar mannen en vrouwen vrij zijn in het kiezen van hun viiendschappen of hun levenswijze. Dat is nu, wat je noemt, een van de verdorvenheden van de decadente democratiën en van het imperialistische bourgeoissysteem. Dat het maar lang mag duren, zegt dr. Tresham, en ,,God Save the King". Hij hielp Olga bij het instappen, trapte op de starter en de boot stoof het meer op. Borovitch bleef tandenknarsend en in machteloze woede de boot verbaasd nastaren. Terwijl hij langzaam naar het huis liep m.et het hoofd naar beneden, mompelde hij bij zichzelf: ,,Bij alle heiligen en godheden, waarin ik nooit heb geloofd, soms vraag ik me toch af of kameraad Sorrell niet gelijk had".

In gelukkige onwetendheid over hetgeen Borovitch beprakkizeerde, nam dr. Tresham Olga in zijn armen, zodra zij buiten het gezicht van de eilanden waren, en kuste haar lang op de mond.

,,Lieveling'', zei hij verrukt. „We moeten voorzichtig zijn. De zaak op de drie eilanden staat op springen. Gister dreigde het al mis te lopen en die vreselijke dag vond zijn hoogtepunt in het te pletter lopen van de communistenboot. Waar joegen die kerels op?"

,,Op inspecteur MacKellar, Sam peake en twee padvinders van de Die-Hards Zij kwamen Jim Bruce redden in een politieboot. Een paar kameraden volgden hen en werden op een rif gelokt. Daar heb je het wrak, juist voor ons',. Het meisje keek naar het wrak, dat ze voorbijvoeren, en lachte tot de tranen haar over de wangen liepen.

,,Je had ze vanmorgen moeten zien, toen ze terugkwamen," zei ze, terwijl ze de tranen uit haar og-en veegde. ,,Hun gezichten waren opgezwollen en zwart van de muskietenbeten en hun humeur was natuurlijk beneden nul. Ik dacht, dat het op bloedvergieten zou uitlopen, toen Borovitch daar tegen hen stond te razen en te tieren." „Weet Borovitch hoe Jill ontkomen

„Weet Borovitch hoe Jill ontkomen is?" vroeg Tresham.

,,Hij heeft er met mij niet over gesproken, maar ik ben er zeker van dat hij vermoedt, dat ik er iets mee te maken heb. Sïnger, Bolivar en een van de pas aangekomenen hebben achter de jongens en Jill aangezeten. Zij hadden opdracht gekregen rond de eilanden te patrouilleren teneinde bezoekers uit de buurt te houden. Singer heeft zich niet vertoond sinds hij vanmorgen is temg' gekomen. Hij moet nu het laboratorium 's nachts bewaken en overdag moet M in de kelder onder het gebouw slapen.

Hij moet de ratten ook voedsel gever- Borovitch was bang, dat de politie een onderzoek zou instellen naar Singer wegens de ontvoering van Jill. Als dat gebeurd was, zou hij gezegd hebben, da' de man vertrokken was en enige 1^^' kendheid met de ontvoering ontkend hebben. Malcolm, ik ben zo blij, dat aan die vreselijke man ontkomen is, had mijn revolver bij me, toen il-: •"* IK

Bruce ontmoette en wanneer Boi'ovitcö Jill lastig ha^d gevallen, zou ik hem z""' der pardon neergeschoten hebben en ge' loof maar niet, lieveling-, dat het sclW^ mis zou zijn geweest. Zet de motor m^a' eens af en ik zal je iets laten zien."

(Wordt ven'olg")

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Van U Is Het Koninkrijk ....

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's