Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk der Verenigde Naties

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk der Verenigde Naties

Lezing voor het Wetenschappelijk Genootschap

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor het Wetenschappelijk Genootschap Goeree-iOverflakkee sprak vorige week Dr. Ir. Hart uit Leiden over ,,Het werk der Verenigde Naties" en wel speciaal over die onderafdeling, die tot taak heeft de technische hulp aan onontwikkelde gebieden. Het onderwerp was belangrijk en interessant en werd met kennis van zaken behandeld, want naar ons bleek is de spreker zelf betrokken bij het werk der Ver. Naties en heeft hij al menige verre reis ondernomen voor studie in onontwikkelde gebieden; ook bleek ons dat Dr. lx. Hart statisticus is en als zodanig zijn aandeel heeft in een en ander. Behalve een vrij uitvoerige beschouwing zette de spreker zijn toehoorders ook een prachtige film over het UNO-gebouw in New York voor en beter dan woorden wellicht gaf deze een imponerende indruk van hetgeen er thans aan de hand is op het gebied van internationale samenwerking.

In zijn uiteenzetting wees dr. Ir. Hart er o.a. op — zoals de secretaris der V.N zopas heeft verklaard — dat de wereldbevolking sneller toeneemt dan de productie van voedsel. Het verschil tussen de levensstandaard in de onontwikkelde en in de ontwikkelde gebieden is steeds gi-oter geworden. De UNO beoogt nu dit verschil te verkleinen en de achter gebleven gebieden tot ontwikkeling te brengen o.a. door technische hulp. Voor de oorzaken en motieven, die tot de inzichten omtrent hulp aan onontwikkelde gebieden hebben geleid, herinnerde spr. aan het Marshallplan en de stichting van de OEEC, waarmede een daad van ver vooruitziend staatsmanschap door Truman is gesteld. Het doel, dat men er mede voor ogen had is al in drie jaar bereikt! Voor de hulp aan de achtergebleven gebieden is veel geld nodig, maar dat niet alleen: het geld moet goed gebruikt worden en rente afwerpen.

Aan de hand van grafische voorstellingen en van een groot aantal prachtige foto's zette Dr. Ir. Hart uiteen op welk gebied men zich nu met deze internationale hulp beweegt, hoe die georganiseerd wordt en welke vruchten zij afwerpt. Gemakkelijk zijn organisatie en uitvoering meestal niet, want men stuit dikwijls op een samenspel van sociale en economische, historische en culturele omstandigheden, die het moeilijk maken veranderingen aan te brengen in soms eeuwenoude methoden (b.v. het met de hand snijden — halm voor hahn — van de rijst in Indië, waaraan een groot stuk sociale verhoudingen vast zit). Belangrijk vooral is het werk voor de gezondheid. Spr. attendeerde er hierbij op, dat de helft van de kinderen van de wereld ziek is!

Belangrijker dan de technische hulp is het dikwijls om vat te krijgen op de fantasie en het geloof der onontwikkelde volken. Dit demonstreerde Dr. Ir. Hart met het verhaal van een heel onontwikkeld volk aan de voet van de Himalaya, dat een van nature wonderlijk vruchtbare vallei bewoont, waarin eeuwen geleden een hoog beschaafd volk woonde, dat werd uitgeroeid door vreemde overheersers en waardoor die gehele streek tot jungle werd. De tegenwoordige schaar se bewoners verhinderden het binnenkomen van blanken, maar voor kort is men eindelijk er in geslaagd contact te maken en dank zij medische hulp vertrouwen te wekken. Met buldozers enz. zal men er nu wel in slagen om deze vallei zijn vroegere ongelooflijke vruchtbaarheid te hergeven. Waarmede een modem sprookje verwezenhjkt zal worden!

Industrialisatie is in alle gevallen de oplossing, maar alleen mogelijk als er geld voor is. Dat geld founeert Amerika nu, het land waarvan de welvaart door de vroegere generaties is betaald, in de tijd dat daar de industrialisaue begon. Spr. memoreerde hoe Engeland, Duitsland en Amerika harde tijden voor de arbeiders achter de rug hebben bij het begin hunner industrialisaties, terwijl Rusland en China nu staan aan het punt waarop genoemde landen zich 20O jaar geleden bevonden. Industrialisatie eist veel van een volk, wegen, spoorwegen, kanalen enz. enz.

Spr. stelde de vraag- of er een zekere wet is, waaraan de grote culturen gehoorzamen. Is het ook mogelijk de samenwerking uit te breiden tot Oost en West. De wereld zal moeten zoeken naar wat verenigt, op dit geslacht rust de verantwoordelijkheid voor de toekomst van 'deze wereld. Spr. meende te kimnen constateren dat de tmpulsie om te helpen als een electrische stroom door de harten gaat en samenvattend constateerde hij, dat ondanks politieke- en geloofsverschillen, nationalisme enz. er vooruitgang is. Hij twijfelde er niet aan of de dag komt, waarop de wereld één is, zelfs achtte hij het mogelijk, dat eerstdaags het Sovjetblok zich bij dit werk aansluit.

Na de pauze werd met de geluids-projector van BB vertoond de füm over het centrum der Ver. Naties, het machtige gebouw in New York, een prachtige film die ongetwijfeld een blijvende indruk bij de toeschouwers heeft achtergelaten. Na de film volgde nog een discussie, waarbij vragen, opmerkingen en antwoorden over het UNO^werk werden uitgewisseld en waarbij de spreker nogmaals bhjk gaf van optimisme t.a.v. de verdere weg der mensheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Het werk der Verenigde Naties

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's