Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk-Nieuwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk-Nieuwe

3 minuten leestijd

aUDDELHABNIS

— Op Vrijdag 25 Febr. des sav. 7.30 u. in de school zal ledenvergadering worden gehouden van de Groen van Prinstererschool.

a. Opening door de voorzitter ds. H. Goedhart; b. Jaarverslag door de secretaris, de heer P. de Jong; c. Jaarverslag door de penningmeester de heer J. Smith; d. Bijdrage van de heer J. Koppenaal, getiteld: „Vader." Pauze. e. Jaarverslag door het Hoofd der school; f. Referaat doOr de heer G. van Middelkoop, onderwerp: „Hoe beschouwt gij uw kind?"; g. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren: A. de Bloeme; S. W. de Heer; J. Smith; h. Rondvraag, i. Sluiting.

DIRKSLAND

— Geslaagd. Bij de gehouden examens van de Coop. Modevakschoolvereniging te Den Haag slaagde voor coupeuse lingerie en jongenskleding mej. L. Klapmuts Nieuwe Tonge. Ze genoot opleiding bij mej. S. P. O. Meijer te Dirksland.

GOEDEREEDE

— Collecte Vluchtelingen. In Goedereede zal deze week een inzameling worden gehouden ten bate van de vluchtelingen. Deze collecte behoeft geen nadere aanbeveling.

— Gemeenteraad. Donderdag 24 Febr. sav. 7.30 uur komt de raad der gemeente in vergadering bijeen. Agenda: Na de opening en notulen: 1. Ingekomen stukken en medelingen; 2. Benoeming van de leden der commissie tot wering van het schoolverzuim; 3. Voorstel tot wijzing van de verordening op de keuringsdienst van vee en vlees; 4. Voorstel tot wijziging der bouwverordening; 5. Beslissing op verschillende verzoeken om subsidie uit de gemeentekas; 6. Vaststelling van het bedrag der werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in artikel 55bis der lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1953, alsmede vaststelling van het bedrag van het voorschot, bedoeld in artikel 103, zesde lid, dier wet over het jaar 1955; 7. Verhuring van tulngronden; 8. Bezoldiging van het gemeente-personeel; 9. Afdamming van de haven; 10. Voorstel tot het instellen van een woningbedrijf, vaststelling van een verordening op het beheer van dit bedrijf, alsmede vaststelling van de begroting over 1955 van dit bedrijf; 11. Beslissing op een aanvrage om premie woningverbetering; 12. Vaststelling van de wijzigingen 32 en 33 van de begroting 1954; 13 .Vaststelling van de wijzigingen 6, 7 en 8 van de begroting 1955; 14. Voorstel tot beschikbaarstelling voor het bouwrijp maken van bouwterreinen en tot beschikbaarstelling van gelden en grond voor de bouw van 133 woningen door de gemeente; 15. Voorstel tot het bouwen van een nieuw gebouw voor het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs; 16. Voorstel tot de aankoop door de gemeente van een aantal woningen; 17. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de heer J. W. Bruggeman. 18. Rondvraag.

OXJDE TONGE

— Bidstond. A.s. Donderdagmiddag 3 u. en sav. 7 uur hoopt ds. H. v. Gilst voor de Ger. Gem. een bidstond voor 't gewas te houden.

OOLTGENSPLAAT '

— Ledenvergadering Chr. School. Donderdag 24 Febr. a.s. zal de ledenvergadering van de Chr. Nat. School gehouden worden in het gebouw „Elthato". Aanvang 7 uur.

— Afscheid van de heer H. Hofstee. Op de ouderavond j.1. Vrijdag van de Openbare Lagere School no. 1 in Hotel Hobbel werd aischeid genomen van het Hoofd de heer H. Hofstee, die met 1 Maart vertrekt naar Deil (Geld.) Aanwezig was de voltallige oudercommissie Burgemeester en Wethouders en de kinderen met hun ouders. Het scheidende hoofd werd toegesproken door de voorzitter dhr. J. C. Birkhoff, de Burgemeester en andere. Hartelijk dank werd gezegd voor al het werk deze vier jaar aan de school verricht. Vanzelf was ook het gehele personeel aanwezig.

— Toegelaten. Tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk is toegelaten dhr. A. J. Overbeeke Jz., thans hulp prediker te Leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Plaatselijk-Nieuwe

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's