Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws uit Zeeland

7 minuten leestijd

Opening Brandweergarage en Boombeplanting te St. Philipsland

Donderdag arriveerde te St. Philipsland de waarnemend commissaris der Koningin in de Prov. Zeeland dhr. Schout en een gezelschap uit Hengelo en Stad en Ambt Delden, n.1. het adoptie Comité onder leiding van dhr. Robers uit Hengelo. Tevens waren enige wethouders uit die gemeenten. Een verrassing was ook dat een 4-tal mensen uit Hengelo aanwezig waren, die enige maanden na de ramp behulpzaam zijn geweest t.w. mej. Klaassen, soc. werkster, de secr. ambt. P-ergman. Voorts chauffeur Pool en opzichter dhr. Zuurland van Staatsbosbeheer. Door het gemeentebestuur werd een

Door het gemeentebestuur werd een lunch aangeboden, waarbij de burgemeester alle genodigden een hartelijk welkom toeriep, dankte allen voor hun aanwezigheid en releveerde het doel van deze dag.

Te 2 uur vertrok het gezelschap naar de brandweergarage. De burgemeester riep de genodigden voor zover niet bij de lunch aanwezig een welkom toe, o.a. de gemeenteraad, de Dijkgraaf Boudeling, aaimemer de Raat; Het corps brand weer e.a. De Burgemeester sprak zijn gi'ote erkentelijkheid uit aan de aannemer V. d. Raat; het adoptie comité voor alles wat zij voor ons gedaan hebben.

De heer Schout het woord verkrijgende zeide o.a. Nu wij hier staan gaan onze gedachten terug naar de Watersnood ramp die Zeeland en in 't bijzonder deze plaats zo zwaar getroffen heeft. Ged, Staten waren diep getroffen door de hulp en de stroom van medeleven uit de gehele wereld. Hier in St. Philipsland hebt u het voorbeeld; een prachtige brandspuit die het adoptie comité uit Hengelo heeft geschonken. Alle geledigingen hebben geholpen, de arbeiders met gaven en 1 uur loon, ieder naar draagkracht. Deze gemeente is wel goed bedeeld, spr. noemde enige zaken op, zoals gemeentehuis, kleuterschool, bomen en plantmateriaal. Spr. zei: Nu moet er nog een trekker komen voor deze prachtige brandspuit en eindigde met zijn diepe dank uit te spreken namens de commissaris, Ged. Staten en Prov. Staten. Ook wenste hij het college van B. en W. en de Raad geluk met dit gebouw en de spuit, en sprak de wens uit dat hij weinig zou worden gebruikt bq brand. Spr. verklaarde dit gebouw voor geopend. De heer Plobers, voorz. adoptie comité

De heer Plobers, voorz. adoptie comité uit Hengelo begon met te zeggen, dat de spuit uit gelden via het adoptie comité is betaald. Doch dat de firma Stork tussenpersoon was, die heeft hem geleverd. Wij waren in Tw«nte zeer diep getroffen, wij die geen water kennen, met deze verschrikkelijke ramp.

Het college van B. en W. uit Hengelo, ja alle Twentenaren zeiden er moet onmiddelhjk gewerkt worden, als wij oudere mensen niet tegen hadden gehouden, waren alle jonge mensen direct voor hulp naar het rampgebied getrokken. Nu kwam duideUjk uit dat wij bondgenoten waren, om naasten liefde te betrachten. Dat is Nederland op zijn mooist. Wij hebben andere zeden en gewoonten, doch zijn één Volk en één in Vaderlands liefde. Spr. had nog een geheimpje in zijn zak, wat straks terug in 't hotel openbaar zal komen. Hij sloot) zich aan bij dhr. Schout en hoopte dat St. Philipsland de spuit nooit nodig zal hebben, opdat de gemeente voor zoiets gespaard mag blijven. Dat geve God.

De heer Stouten, commandant van de Brandweer gaf een technische uiteenzetting, de spuit is een Ford-product, 90 p.k., nxinimuKi 2500 «8 max. 3200 Ut«r per minuut. Na nog een en ander verklaard te hebben, zei dhr Stouten; ik hoop ook dat de spuit niet behoeft gebruikt te worden bij brand, doch wel zeer dikwijls voor oefening.

Jeugd hielp mee WJ de beplanting

Nadat deze opening verricht was, kwam men tot het eigenlijke doel van de dag n.1. bomen planten. Hiervoor waren de volgende straten uitgekozen, t.w.: Wilhelminastraat, Hengelostraat en Deldense straat. Hier stonden alle kinderen der Chr. en Openb. school opgesteld, de grootste jongens t.w. van de 4,5, 6, 7 en 8e klasseA met schop en geassisteerd door meisjes die de boompjes vasthielden. Onder buitengewoon veel belangstelling plantte dhr. Schout, met als assistent de scholier K. van Dijke, de eerste boom, een Liempse Wilg. De wethouders van Hengelo en Delden planten een boom respectievelijk in de Hengelose en Deldensestraat waarna alle kinderen vol enthousiasme zich op hun taalt wierpen n.1. hun boompje planten. Het was een prettige aanblik, hoe in korten tijd rijen bomen verrezen, de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer en de Boomkweker die het toezicht hadden, hadden hun handen meer dan vol, om aanwijzing te geven e.d. Te hopen is dat het doel van deze plantdag n.1. de kinderen liefde tot de planten bij te brengen, hiermee door het gemeentebestuur is bereikt, deze bevelen de bomen en planten gaarne aan het toezicht der kinderen en ook ouderen aan, om deze te beschermen, opdat ze niet vernield worden.

De verrassing

Na deze plechtigheid verzamelden zich alle genodigden in het hotel de Druiventros, waar wethouder de Kat uit Hengelo namens gemeentebestuur en bevolking de gemeente feliciteerde met de voorspoedige opbouw dezer zwaar getroffen gemeente, en met dit sluitstuk van de wederopbouw, de beplanting der gemeente. Spr. schetste op ontroerende wijze hoe de gemeente Hengelo en Stad en Ambtdelden met de Febr. ramp meeleefden, en dit op treffende wijze tot uiting brachten. Er zijn tussen ons banden gelegd, zei spreker, die niet met deze moeten eindigen. Hij riep dan ook deze gemeente geen vaarwel, maar een tot weerzien toe. De heer Robers, Weth. de Kat heeft

De heer Robers, Weth. de Kat heeft al veel gezegd, wat ik tot mijn inleiding zou gemaakt hebben, toch heeft spr. hier nog aan te voegen, waaruit de hulp bestaan heeft. Spr. noemde oa. de biggen, waartoe spr. namens het adoptiecomité Aan het Staatsbosbeheer zal voor deze aanplant der bomen 70% der kosten worden betaald en het adoptiecomité Hengelo doet de rest, waarna spr. plechtie aan de burgemeester ƒ 2250.— overhandigde.

Verder deelde spr. mede dat de heer Roelsing (die niet aanwezig kon zijn) voorz. van de Natuurbeschermingswacht een aantal bomen aan deze gemeente heeft geschonken. Spr. zei dat de mensen dikwijls ibovenvermogen hebben gegeven, soms, wat zij zelf niet missen konden. Een gemeente als Hengelo met een bevolking van 500O0 zielen heeft in totaal een mUlioen gulden bijeengebracht voor de rampslachtoffers. Spr. riep dan ook de gemeente St. Philipsland geen vaarwel maar een hartelijk tot weerzien toe. Dhr. Robers oogstte op zijn «rastjfi:«, soms geestige sp««ch, ao als hij alleen dat kan, een langdurig applaus. De heer Schout was diep getroffen

De heer Schout was diep getroffen door deze opsomming, de geweldige hulp die St. Philipsland van de Adoptie gemeenten heeft genoteri. Hij was hier voor zeer erkentelijk, en dankte de sprekers namens G.S. voor dat blijk van ware Christelijke liefde. Hier wordt men stil wan aldus spr., van deze bUjken van ware Nederlandschap. Hij wenste de gemeenten en schenkers Gods onmisbare zegen toe.

De burgemeester dankte allen voor de geweldige hulp van de adoptiegemeenten, met de ramp en daarna genoten. Woorden schieten hiervoor te kort en spr. hoopt dat de vertegenwoordigers van de adoptiegemeenten, en de Twentse pers hier aanwezig, die dank aan de gemeentebesturen en burgerij zullen overbrengen. Spr. dankte allen die meegewerkt hadden om deze dag te doen slagen, en voor onze gemeente tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Tenslotte dankte de burgemeester dhr. Schout voor zijn tegenwoordigheid en medeleven, en riep alle aanwezigen een behouden thuiskomst en tot weerzien toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 april 1955

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Nieuws uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 april 1955

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's