Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitreiking Roode Kruis Campagnebord aan de afdeling Ooltgensplaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uitreiking Roode Kruis Campagnebord aan de afdeling Ooltgensplaat

Zo mogelijk reis met „Kasteel Staverden" voor chronische zieken van Flakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De afdeling Ooitgensplaat van het Ned. Roode Kruis behaalde in 1954 voor de tweede maal het hoogste gemiddelde bij de collecte in de Provincie Zuid Holland. Van het streefbedrag behaalde men 262.5% of 62:2 cent per inwoner. De afdeling 's Gravendeel volgde hierop'met resp. 159.5% en 41.3 cent. In verband met dit behaalde resultaat werd Dinsdagavond in „Hotel Hobbel" te Ooitgensplaat aan het bestuur van genoemde afdeling het campagne herinneringsbord 1954 uitgereikt. Voor deze uitreiking waren overgekomen Mr. H. de Bloeme uit Rotterdam, Kring-commissaris in Zuid Holland; Overste Broesders uit Den Haag; Inspecteur Roode Kruis in genoemde provincie. Burgemeester D. van Heijst uit Dirksland als Rayon voorzitter en de heren van Gangelen en Bakker bestuursleden van de afd. Dirksland. Tevens waren de beide Wethouders de heren Waling en de Vos en verschillende leden van diverse diensten uit Ooitgensplaat aanwezig. 1

De voorzitter van de afd. Ooitgensplaat Bui'gemeester P. W. Hordijk verwelkomde de gasten, in het bijzonder de heren de Bloeme, Broesders en van Heijst. Spreker memoreerde de actie van vorig jaar waaraan bijzondere aandacht is besteed en waarbij tevens het ledental sterk is toegenomen. Het Roode Kruis heeft vooral na de ramp meer belangstelling. Bij de bevolking is het besef steeds groeiende en krijgt het Roode Kruis-werk een bredere inhoud.

Mr. de Bloeine sprak allereerst zijn leedwezen uit, dat Mr. Muntz niet aanwezig kon zijn door druklce werkzaamheden. In verband hiermede heeft spreker gaarne zijn taak overgenomen om naar Ooitgensplaat te komen en het bord uit te reiken. Mr. de Bloeme sprak met lof over het eiland. Hij komt er graag; het heeft zijn eigen sfeer en geaardheid, er is rust en ruimte.

Verheugend is ook het werk van het Roode Kruis der zeven afdelingen op Flakkee. XJ draagt bij voor het vele werk dat het Roode Kruis verricht, van de 60 taken, noemde spreker er enkele n.1. het w«rk van de collonne's (30.000 mannen en 6000 vrouwen), het stichten van de 80 rampdepots, hulpposten langs de wegen, bloedtransfusie met zijn 100. 615 transfusies in 1954. (alleen in Zuid Holland 28.000.), de moedermelkcentrale met 4642 hter in 1954, het Jeugd Roode Kruis, dat op het eiland ook doorgang vind in het gevoel van vriendschappelijke hulpvaardigheid bewerkstelligd. Gezien dit alles heeft het Hoofd bestuur veel waardering voor uw afdeling en overhandig ik U het campagne herineringsbord met veel succes voor de inzameling van dit jaar.

Burgemeester Hordijk nam het boid gaarne in ontvangst. Het is in vele kleuren uitgevoerd met in het midden een Roode Kruis omgeven door lauwertakken en een kroon. Op het bord staat de spreuk ,,Inter Arma Caritas" (barmhartigheid te midden van wapengeweld) in Campagne 1954 — Ooitgensplaat. Een gewaardeerd schrijven van het Hoofdbestuur werd door de burgemeester voorgelezen, die de afgevaardigde verzocht de dank van de afdaling Ooitgensplaat wederkerig over te brengen voor het mooie aandenken.

Spreber attendeerde de heren op „Kasteel Staverden." die verschillende tochten met chronische zieken maalit. Een bUzondere taak voor ons rayon staat hier open om ook Flakkee in deze te betr^dsen.

Voors zegde spreker toe dat dit jaar de afdeling weer zijn iuterste best zal doen om zo te trachten het servies vol te maken. Namens het rayon bestuur sprak burgemeester van Heyst woorden van dank en gelukwensen. De wens van vorig jaar is vervuld. Uw afdeling' staat weer boven aan en de andere plaatsen op het eiland volgen bijna direct. De steun in 1953 wordt bijzonder gewaardeerd door de bevolking van ons eiland.

<xaarne haak Uc in, aJdus de heer van Heijst naar het streven van uw voorzitter om de chronische zieken van het eiland een reis met „Kasteel Staverden^' te laten maken. Het verzoek van Ooitgensplaat om ook patiënten mee te geven zal zeker worden bezien en dan in overleg met de plaatselijke doctoren. Van Dirksland zijn er twee patiënten m.ee geweest en de verhalen van deze mensen zijn overweldigend.

Ook staat voor iedere afdeling bij nodige gevallen het rampendepot ter beschikking. Verder zag spreker met span ning het resultaat van dit jaar tegemoet.

Mr. de Bloeine bracht nader naar voren, dat de reis van de patiënten door de afdelingen wordt betaald. Daar „Kasteel Staverden" slecht enkele maanden ter beschikking is wordt getracht een boot te bemachtigen die alt\jd ons van dienst kan z|jn. De plannen nemen reeds vastere vormen aan.

Bij een enquête is gebleken dat de gemiddelde bedlegerigheid van de patiënten op 13 jaar is gesteld van hen die een tocht hebben gemaakt. Het is niet te beschrijven hoe blij die mensen zijn die soms niet anders dan altijd hun eigen kamer of ziekenvertrek zien. Tot slot dankte burgemeester Hordijk de afgevaardigden en verdere belangstellenden voor hun aanwezigheid en merkte op dat een kleine gemeenschap geen dooie gemeenschap behoeft te zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 mei 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Uitreiking Roode Kruis Campagnebord aan de afdeling Ooltgensplaat

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 mei 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's