Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

Proef om landbouw-onderwüs te laten aansluiten op 6e Was lagere school

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op Woensdag, 29 Juni j.1. zijn vele collega's. Hoofden van Land- tuinbouwscholen vergezeld door hun vrouw, naar Assen gereisd, waar dit jaar de Alg. Ledenvergadering van de Ned. Vereniging van Hoofden van Land- en Tuinbouwscholen is gehouden. Wij zouden niet graag deze vergadering missen, om dat ze ons in de gelegenheid stelt, met onze collega's van gedachten te wisselen. In verband met het feit, dat de landbouwscholen zeer verspreid liggen, is er niet veel gelegenheid met collega's in aanraking te komen en toch heeft ieder behoefte eens te spreken met anderen, die hetzelfde beroep uitoefenen en daardoor voor dezelfde moeilijkheden komen te staan. Jaarlijks ontmoeten we oude kennissen, waar door de omgang steeds vriendschappelijker wordt. Dit laatste is speciaal het geval met die collega's, die ons in 1953 met onze leerlingen ontvingen en met wie we ook in '54 en dit jaar „uitgewisseld" hebben. Nadat eerst de huishoudelijke zaken

Nadat eerst de huishoudelijke zaken waren besproken, hield collega Bosje uit Oldeberkoop een gloedvolle voordracht over „Aësthetische wandversieringen in onze scholen, als noodzakelijk hulpmiddel voor de culturele vorming van onze leerlingen", terwijl daarna de Inspecteur van het Landbouwonderwijs, de heer ir. M. J. A. van Keulen gesproken heeft over: „De toekomstige vorm van onze lagere land- en tuinbouwscholen."

Nog steeds wordt voor toelating tot onze scholen de eis gesteld, dat de toekomstige leerlingen 7 opeenvolgende leerjaren der lagere school hebben gevolgd, hoewel alle andere scholen voor voortgezet onderwijs, H.B.S., U.L.O, Landbouwhuishoudschool, en Lagere Technische scholen, de leerlingen kunnen toelaten, nadat ze zes klassen der L.S. hebben doorlopen. Op het platteland zit men enigszins met het 7e en 8e leerjaar, ook nog nadat scholen voor voortgezet onderwijs (V.G.L.O.) zijn opgericht. De jongens voor onze school volgen dikwijls één jaar de VGLO school en moeten dus in korte tijd twee maal van school wisselen. Dit is op die leeftijd zeer ongewenst; onze jongens willen iemand hebben, aan wie ze zich kunnen hechten, niet voor één jaar, doch voor een langere periode. De VGLO scholen zijn tweejarig, het

De VGLO scholen zijn tweejarig, het leerplan wordt dus door onze jongens slechts voor één jaar gevolgd, hetgeen voor het onderwijs aan deze school ook minder gewenst is.

Daarom zal het een, weldaad zijn voor de jongens, als ze reeds uit de zesde klas naar de landbouwschool kunnen komen. In de toekomst zal dit zeker gebeuren. Wij horen de ouders onzer toekomstige leerlingen hun tevredenheid hierover reeds uitspreken, hetgeen ons verheugt, mits die tevredenheid ook blijft bestaan, als ze vernemen, dat hun jongens op de landbouwschool, dan eerst twee jaar (7e en 8e leerjaar) iedere dag onderwijs zullen ontvangen, en pas in de daaropvolgende klassen maar één of twee dagen naar school komen. Op 12 proefscholen in ons land sluit het onderwijs reeds aan, op de 6e klas. De resultaten zijn gunstig, zowel in opvoedkundige zin als op onderwijskundig gebied. Wanneer het eigenlijke landbouwtechnische onderwijs begint, is in de loop voor die twee jaar een zeer homogene groep jongens gevormd. De Inspecteur schatte de waarde van

De Inspecteur schatte de waarde van dat landbouwonderwijs, dat ook in het leerplan van de VGLO scholen wordt genoemd, niet hoog. Om bij het landbouwonderwijs niet achter te geraken, is een sterke binding nodig tussen het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting en deze binding kan alleen tot stand komen met de leerkrachten van de landbouwscholen. Het algemeen vormend onderwijs op de landbouwscholen zal niet alleen de gewone vakken van het voortgezet onderwijs omvatten, maar naast de verstandelijke vorming zal ook gelet worden op de culturele, de aësthetische en de lichamelijke ontwinkkeling. Verder behoren onze scholen de ouders bij te staan bij de oplossing van eventuele moeilijkheden, die zich bij de opvoeding hunner jongens kunnen voordoen.

Uit test is gebleken, dat de tegenwoordige toestand op onze scholen, waarbij de leerlingen in de Ie klas maar een paar dagen op school komen, en de overige dagen op het land werken, en ze dus reeds op zeer jonge leeftijd in de beroepsarbeid worden betrokken, niet goed is voor de geestelijke vorming onzer leerlingen. Het schijnt een nadehge invloed uit te oefenen op de wilskracht, de karaktervorming, het doorzettingsvermogen, kortom op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Bekend is, dat te vroege arbeid, de lust in verstandelijke ontwikkeling doet verminderen. Hierop hebben we op deze plaats reeds eerder gewezen. Wij betreuren het ten zeerste, dat sommige ouders zelfs op de schooldagen niet kunnen besluiten, hun zoon iets langer op bed te laten liggen, doch hem vóór het naar school gaan nog eerst een paar uur laten werken. Op het platteland wordt door sommige ouders meer rekening gehouden met hun eigen belang, dan met dat van hun kinderen. Dit ,,ouder-egoïsme" vindt men in de stad veel minder; in 't algemeen schijnt men daar weer bereid zich terwille van de kinderen opofferingen te getroosten.

Het karakter van eenmansschool zal dus bij de Landbouwscholen verdwijnen. Straks zullen al deze scholen drie leslokalen hebben, met daarnaast een handvaardigheidslokaal. Hierin zal onderwijs worden gegeven in het hanteren van verschillende gereedschappen, het zelf maken van eenvoudige gebruiksvoorwerpen voor de boerderij, terwijl in een gedeelte er van, het onderwijs in kennis van landbouwwerktuigen en motoren meer tot zijn recht zal kunnen komen, omdat daar de gelegenheid zal bestaan de werktuigen en motoren te demonteren en daarna weer te monteren.

Het landbouwonderwijs zal zeker wettelijk geregeld worden, zoals het nijverheidsonderwijs, gegeven in landbouwhuishoudscholen en in de scholen voor technisch onderwijs. Men kan de mooiste technische scholen etc. bouwen, met de wet in de hand, op kosten van Rijk, Provincie en/of Gemeente, doch de Landbouwscholen mogen blij zijn, en zijn dat ook, warmeet de gemeente vrijwillig een bedrag voot het landbouwonderwijs op haar begroting plaatst. Voor iedere leerplichtige leei'lmg op één der scholen voor voort. gezet ondei-wijs moet de gemeente eet bepaald bedrag bijdragen in de kostet van dit voortgezet onderwijs. Voor het landbouwonderwijs bestaat echter deze verplichting niet. Op de vergadering m Assen hoorden we echter, dat veel g'emeeutebesturen in ons land wel de zedelijke verplichting voelen en aan de landbouwscholen hetzelfde bedrag per leerling uitkeren, dat aan de andeie inrichting-en van onderwijs wordt vergoed

Op ons eiland zijn we zover nog met maar onze school weet zich gedragen door de gehele landbouwende bevolking voor wier steun we erkentelijk zijn,

Het Lager Landbouwonderwijs komt dus ,,op de helling". Wanneer onze school aan de beurt zal zijn voor vcibouwing en vergroting weten we met maar binnen afzienbare tijd zal het zover komen. Onze meelevende lezers hopen we op deze plaats op de hoogte te houden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's