Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk Nieuws

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS

•— Rectificatie. In ons verslag over de begrafenis oud-burgemeester stond, dat de mannen van de Roode Kruis colonne het stoffelijk overschot uit de Geref. K-erk hadden gedragen. Dit blijkt onjuist te zijn, dit hebben de dragers van de Begrafenis Onderneming „De Voorzorg' gedaan. Men verzocht ons dit te willen verbeteren.

Wel werd de lijkauto geflankeerd QOor de Roode Kruis colonne en op de begraafplaats hebben zij de overledene ten grave gedragen. Zij brachten daaroij ook een laatste groet. ~^«''9- Stand over de maand Oct. '55

~^«''9- Stand over de maand Oct. '55 Geboren: Johannes Jozef, zoon van *• Vonk en G. Duijn; Ary, zoon van Joh. ^uth en Corn, van der Groef; frietje Krijna Maria, dochter van J. werop en Adr. Zweerus; Laurèns Anthonij, zoon van T. van der Wende en Cath. J. Wolfert. Overlijden: Cornelia van der Sluijs, oud 83 jaar, ongehuwd; Pieter Verwer, oud 83 jaar, wedn. van A. Roskam; Laurens Johannes den Hollander, oud 75 jaar, echtg. van Adriana H. Punt.

Huwelijken: H. Bertrand, oud 31 j. (Amsterdam) en N. A. de Gans, oud 25 jaar, alhier; Joh. Anth. Witvliet, oud 28 jaar en G. L. Drooger, oud 24 jaar, beiden alhier.

SOMMELSDIJK

Damclub „Denk en Zet" Maandagavond j.1. was als gast de kampioen van Nederland de heer Sluisman aanwezig, die aan niet minder dan 43 borden simultaan kwam spelen n.1. voor de leden van D. E. Z., maar ook van verschillende andere Damverenigingen waren promomente spelers gekomen om hun krachten met de heer Sluisman te meten. We zagen o.a. zelfs de heer Sperling uit Ouddorp. Door deze grote belangstelling moesten verschillende spelen van D. E. Z. aan de kant blijven staan, daar de heer Sluisman maar een circa 90 borden kon spelen, daar een en ander te veel tijd in beslag zou nemen. Maar toen dat in de beste harmonie was geregeld kon ora 8 uur de voorzitter vap D. E. Z. de heer van der Sluis met een kort woord de heer Sluisman en de aanwezigen welkom heten en er tevens de nadruk op legde dat er een bloeiend damleven op Flakkee is en de F.D.B, nog steeds groeit

Hiermee gaf hij de leiding over aan de heer Sluisman die in vlot tempo de eerste zetten verrichtte. Reeds na een half uur waren de eerste slachtoffers gevallen en om circa 11 uur toen alles afgewikkeld was bleek dat slechts 6 spelers remisie hadden bereikt en dat er niemand gewonnen had en wel de volgende spelers Hollaar—^Jansen, Kaplein—M. Knape, K. Vis en B. Vis waarvan de laatste wel het meest op winst had gestaan, maar dit helaas niet kon realiseren.

Nadat de secretaris de heer Drop van D. E. Z. de heer Sluisman bedankt had voor de sportieve wedstrijd kwam aan deze leerzame avond een einde.

Se Najaarsmarkt gehouden te Sommelsd^k op woensdag, 3 november 1955.

AajQgevoerd werden: Pinken 16 st.. Groot vee 10 St., Graskalveren 20 st,, Vaarzen 30 St., Biggen 145 st.. Paarden 25 st.. De prijzen waren als volgt: Pinken ƒ 400—550,. Groot vee ƒ 700—900. Graskalveren ƒ 200—300. Vaarzen ƒ 500—700 Biggen ƒ 30—60. Lopers ƒ 70—100. De handel was slap.

Grote brandweeroefening

— Brandweepoefening. Dinsdagavond 1 november hield de vrijwillige brandweer een grote oefening ter kennismaking met de burgemeester. In de kazerne werd alarm gegeven waarbij aangenomen werd dat de brand was uitgebroken in de O.L. school en de Chr. school.

Er werd uitgerukt met 3 ploegen. In 2% mmuut werd water gegeven door middel van de brandkraan en in 4% minuut met de beide brandspuiten op de nortonputten.

De burgemeester roemde de paraatheid van het corps en prees zich gelukkig als hoofd der gemeente hierop te kunnen vertrouwen. Het was een zeer geslaagde oefening. Weth. Dijkers was ook aanwezig. Het geheel stond onder leiding van com

Het geheel stond onder leiding van commandant Bienefelt.

HERKINGEN

Vereen, ouden van dagen. Alhier is een vereniging van Ouden van Dagen opgericht, met als voorlopig bestuur, bestaande uit de heren: T. Struijk, voorz.; M. Breur, secr. en P. van Mourik, pennm. De vereniging heeft thans reeds een 40 leden.

Ongeluk. De heer J. W. de Geus, werkzaam in de rubberfabriek te Nieuw Heivoet, (Nylonafdeling) had het ongeluk zijn pols zodanig tussen een lift te klemmen, dat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen, en hij zijn werk niet kan verrichten.

De catechisaties bij de Ger. Gemeente zullen worden gelïouden des Maandagsavonds voor meisjes van 7—8 uur en jongens van 8—9 uur.

OOLTGENSPLAAT

— Nood in Xoradjalanden. Naar aanleiding van een bericht van dr. Goslinga in „Alle den Volcke", waar hij in een dringend verzoek vraagt om zomerkleding voor de vluchtelingen (90.000), houdt de vrouwenvereniging „Wees Getrouw" van de Herv. gemeente te Ooltgensplaat een inzameling voor deze zomergoederen, die vanzelf nog goed draag baar moeten zijn. Bij onderstaande adressen kan deze kleding bezorgd worden -en wel liefst voor of op 20 novem^ber a.s.: Mevr. Tiggelman-Los, Kastanjestr. 11, Mevr. V. Putten-Hokke, Ben, Molend. 20, Mevr. Landheer-Kosmolen, Boomgaardpad 13, Mevr. Smit-Mooyaart, Weespad 60, Mevr. Birkhoff-Henny, Brandewijnstr. 9. Helpt allen hieraan mee!

— Keilckoor. In de Geref. Kerk zal a.s. Zondag voor de aanvang van de middagdienst, vanaf 2 uur het kerkkoor in de kerk enige liederen zingen. Dit is de eerste keer dat het koor in het openbaar zal optreden.

—- Melkaiuto in botsing. Dinsdagavond kwam de melkauto van de „Volharding" uit Middelhamis op de Kaai in botsing met een tractor bestuurd door C. de V. De voertuigen liepen geen schade op. Alleen waren er veel flessen met meHi stuk.

Burg. Stand over de maand Oct. '55 Geboren; Henrik, zoon van A. Fun en J. Knöps.

Overleden: Cornells Overbeeke, 85 j. echtg. van J. v. d. Meij; Christina de Vos 92 jaar, 'weduwe van L. Hokke; Leendert de Vos 76 jaar, echtgenoot van C. de Vos; Hester Vermaat 53 jaar, echt genote van J. Verweij. Gehuwd: Joh. van Dam 23 j. en M.

Gehuwd: Joh. van Dam 23 j. en M. van Dam 20 j.; J. Negerman 22 j., te Utrecht en H. Koene 19 j.; C. A. M. Smeets 24 j. te Den Bommel en Adr. M. I. Pollemans 26 j.

Ingekomen; M. van Berkel en gezin van Rotterdam, C. Smeets van Den Bommel.

Vertrokken; C. Huijsmans naar Schiedam, C. Leijdens en kinderen naar Rotterdam; H. Braber naar Stad aan 't Haringvliet; C. V. d. Griend naar Stad aan 't Haringvliet; G. W. Buscop naar Vlaardingen; A. IJpelaar naar Loon op Zand; P. W. Hordijk en gezin naar Middelhamis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 november 1955

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Plaatselijk Nieuws

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 november 1955

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's