Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Génève.

Als zovele bijeenkomsten van de Grote Vier dreigt ook de conferentie te Génève te mislukken. Misschien is het dichter bij de waarheid, te zeggen dat de mislukking reeds een feit is. Tijdens het week-end zijn de ministers

Tijdens het week-end zijn de ministers naar huis geweest om overleg met hun regeringen te plegen, behalve Dulles, die een bezoek aan Tito heeft gebracht. De conferentie werd dus drie dagen onderbroken.

Vóór deze pauze echter hadden de Westelijke ministers een voorstel ingediend betreeffende de Duitse hereniging en de veiligheid van Europa.

De strekking van dit ontwerp was, vrije en geheime verkiezing in geheel Duitsland te houden voor een grondwetgevende vergadering. Voorts zou een commissie worden benoemd, waarin de Grote Vier elk een vertegenwoordiger zouden benoemen, teneinde in overleg met Duitse deskundigen een kieswet samen te stellen. Dit was dus het oude beginsel van de

Dit was dus het oude beginsel van de Westelijke landen in nieuw gewaad. De Westelijken kunnen zich de hereniging van de beide delen van Duitsland niet indenken zonder vrije, algemene verkiezingen — een eis, die redelijk en billijk is, maar door Rusland herhaaldelijk van de hand werd gewezen. Molotov is naar Moskou gegaan en

Molotov is naar Moskou gegaan en verklaarde tegenover journalisten dat hij goede hoop had dat de standpunten tot elkaar gebracht zouden worden. In politieke kringen verwachtte men dan ook dat hij bij zijn terugkomst wel enige critiek zou leveren, maar dat hij het in grote lijnen eens zou zijn met het Westelijke plan. Deze verwachting is wel zeer be

Deze verwachting is wel zeer beschaamd. Dinsdag wees Molotov het voorstel van de Grote Drie zonder meer van de hand. Zelfs geen bespreking wilde hij eraan wijden.

De Westelijken zijn over deze Russische reactie diep teleurgesteld. In een gemeenschappelijk communiqué hebben zij onomwonden verklaard dat Rusland tegen hereniging van Duitsland is, om-dat het van plan is, zo mogelijk heel Duitsland onder de macht van het communisme te brengen. Een dergelijke uitlating geeft wel enige kijk op de verhoudingen ter conferentietaf el! Terwijl wij dit schrijven, zijn de vier

Terwijl wij dit schrijven, zijn de vier ministers opnieuw bijeen. Als Rusland op deze vergadering niet met andere voorstellen komt is het zinloos om verder te spreken over penibele kwestie. Zeker is het, dat Rusland vasthoudt

Zeker is het, dat Rusland vasthoudt aan de zolang gevoerde politiek van rekken en op de lange baan schuiven. De Sowjet-Unie heeft geen belang bij de hereniging van Duitsland en ze zal zich blijven verzetten tegen vrije ver-- kiezingen omdat ze daarbij waarschijnlijk terrein zal verliezen.

Rusland sprsik altijd zo graag over „de geest van Génève" daarbij doelend op de verstandhouding tussen de staatshoofden op de bijeenkomst van deze zomer. Het heeft echter door z'n onverzoenlijke houding het laatste restje van „de geest van Génève" weggeveegd.

Israël

Het conflict tussen Israël en Egypte is vorige week opgelaaid tot een van de bloedigste gevechten sinds het ontstaan van de staat Israël, zeven jaar geleden De strijd woedde in de woestijn van Sinaï, in de zone van El Auja. Beide partijen hebben buitengewoon zware verhezen geleden.

Dit Incident — dat nog door enkele andere werd gevolgd — was aanleiding van de besprekingen tussen Engeland Fraookrijk en de Verenigde Staten, die in New York zijn gehouden. De secretaris-generaal bij de Verenigde Naties, Hammarskjöld, heeft bij dit overleg een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft enige voorstellen gepubliceerd teneinde een gewapend conflict tussen Israël en Egypte, in het algemeen een conflict in het Midden-Oosten, te vermijden. Er schijnt enige hoop te zijn dat beide partijen zich bij deze voorstellen zuUen neerleggen. De incidenten hadden plaats in het gedemilitariseerde gebied tussen Israël en Egypte.

Egypte heeft zich niet gestoord aan de bepalingen van de bestandscommissie en Israël voelt zich geroepen, Egypte daar toe te dwingen, zo nodig met geweld. Ja, het heeft er zelfs de schijn van, dat de houding van Egypte Israël zeer welkom is, daar het nu zijn represaille-acties, met schijn van recht, kan nemen. Het weet bovendien dat Egypte deze

Het weet bovendien dat Egypte deze acties vreest en dat geweld nog wel indruk maakt op Egypte.

Dat deze maatregelen een conflict met de andere Arabische landen tot gevolg kan hebben, laat Israël blijkbaar onverschillig. Marokko.

Marokko.

Wat algemeen wordt verwacht, is thans werkelijkheid geworden. Sultan Mohammed Ben Joessef, die in 1953 de Franse regering werd ^afgezet en in ballingschap gezonden, zal op 16 november naar Marokko terugkeren. Dit werd overeengekomen tijdens een onderhoud tussen de sultan en minister Pinay. De troonraad, die volgens de overeen

De troonraad, die volgens de overeenkomst sultan Ben Arafa moest vervangen had reeds zijn ontslag aangeboden. De taak om een regering te vormen rust

De taak om een regering te vormen rust nu dus niet meer op de troonraad, doch op de in zijn waardigheden herstelde sultan. In de politieke toestand is dus geen

In de politieke toestand is dus geen verandering gekomen. Het is de vraag of de Istiglal-partij, die.tot dusver heeft geweigerd aan een regering deel te nemen, thans mee zal willen doen. Deze partij heeft bekend gemaakt dat het volk de sultan niet meer ziet als de souverein van een Frans protectoraat, maar als staatshoofd van een constitutionele monarchie. De pMja van Marakesj, die door zijn ommezwaai van tegen tot voorstander de terugkeer van Ben Joessef heeft mogelijk gemaakt, heeft reeds een onderhoud met de sultan gehad. Zij kwamen overeen, het verleden te vergeten en samen te bouwen aan de toekomst van Marokko.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 november 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 november 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's