Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk Nieuws

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS DIEKHUUSNIEUWS

1. Kerstfeest van de Instuif. In tegenstelling met ons bericht van vorige week, wordt het Kerstfeest met de jongeren van de Instuif, niet morgenavond, maar pas een week later gevierd. Dus op 24 Dec. morgenavond is er een gewone spelavond. De sjoelwedstrijd van vorige week is zeer in de smaak gevallen. Er is precies 100 maal gesjoeld. In het komende jaar hopen wij nog meer wedstrijden te organiseren, ook met pingpongen en biljarten.

met pingpongen en biljarten. 2. Volgende week nog clubs. Hoewel we deze week de Kerstfeesten al vierden, gaan volgende week de clubs nog door.

3. HobbytentoonstelUng. Voor de hobbytentoonstelling, die van 5 t.m. 7 Januari gehouden zal worden, moet men zich nu al opgeven. (Zie advertentie en bon elders in dit blad.)

SOMMELSDIJK KERSTZANGAVOND

Woensdag 21 December hoopt het Christelijk Gemengd Koor „Jubilate Deo',, dirigent Gerrit Zoon, een Kerstzangavond te geven in de Ned. Herv. Kerk van Sommelsdijk, waaraan mede zullen werken: de solisten Gerrit Zoon, orgel, Emy Resting, sopraan en het Christelijk Gemengd koor „Laus Deo", dirigent J. Kaslander, uit Melissant.

De koorwerken zullen worden afgewisseld door zang van de gemeente, een duet, een enkel- en een dubbel kwartet. Programma's zi,in verkrijgbaar aan de ingang van de kerk & f 0.50. Aanvang 7.30 uur.

DIRKSLAND

Damuitslagen van Damvereen. op 13 Dec. 1955. Afd. 1: S. Kramer—A. Tamboer 2—0; J. Troost—Joh. Polder 0—2.

Afd. 2: D. Ramijs—J. Stolk 2—0; P. de Geus—H. v. As 1—1; L. Bakker—E. Zoon 2—0. Een prima eindspel gespeeld Bakker.

Afd. 3: J. Non—Joh. Wolfert 2—0; F. den Eerzamen—J. v. Putten O—2; J. v. Putten—C. Goedegebuur O—2; B. Grootenboer—J. v. Broekhoven O—2; H Zoon—J. Non 2—0; C. Goedegebuur— Joh. Jelier 2—0; J. de Jong—Joh. Wolfert 0—2; Joh. Jelier—Joh. Wolfert 1—1.

HERKINGEN

Uien. De prijs der uien is thans 25 et. per kg.

— Woterpoïcken. In onze gemeente komen onder de kinderen de zgn. waterpokken voor, zelfs volwassenen zijn aangetast, gelukkig niet van kwaadaardigen aard. — Lelijke val. De vrouw van W. de

Lelijke val. De vrouw van W. de Gast, kwam met haar bromfiets, doordat een hond tegen het voorwiel liep zodanig te vallen, dat zij in bewustelozen toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Vertrek. De heer P. Slis werkzaam op de zeepfabriek te Vlaardingen, zal met zijn j^ezin onze gemeente gaan ver- 1 aten, en zich aldaar vestigen.

Opbrengst coVccte. De oog.stcollecte in de Herv. Keik heeft met Dankdag ' uvé'iiji'&cht de &om van ƒ 1265,—.

MBLISS'ANT

— Ingebruikname nieuwe kerk. Woensdag 21 december 's avonds 7 uur hoopt de Geref. Gem. hsiar nieuwe kerk aan de Beatrixlaan in gebruik te nemen.

De dienst zal worden geleid door ds. H. v. Gilst van Dirksland.

Uitslagen damvereen. E.N.E.O. '53.

Donderdag 8 december speelde E.N.E. 0. 1, een uitwedstrijd tegen Ouddorp 2. Ouddorp wist de punten in eigen home te houden en won met 12—8.

Uitslagen 13 december j.1. Ie afd.

1. V. d. Bosch—^A. Krijger 1—1, J. de Pree—J. Visbeen 1—1; Jac. v. Oudenaren—.A. V. d. Vliet 2—0; W. Vistaeen— A. Robijn 1—1. Er waren nog late verrassingen van de sint (in de Ie afd.) 2e afd. C. Visbeen—^B. Blokland 1—1;

2e afd. C. Visbeen—^B. Blokland 1—1; T. Keizer—J. v. d. Vliet 1—^1, W. Mijnders—^P. Leydens O—2, Wat is er bij je gaande, Wim. M. v. d. Nieuwendijk—C. v. Waasbergen 2—^0.

3e afd. L. Melissant—^B.Prins 2—0. De eerste puntjes, Leen. W. Doorheim—D. Schans 2—0; M. Visbeen—C. Nagtegaal 2—0; C. Nagtegaal—J. Bestman 2—0; Heeft Bestman H.M.W. koorts. B. Prins —HJ. Breen O—2.

A.s. maandag 19 december E.N.E.O. 1 om 8 uur thuis tegen „Denk en zet 2" Jongens maak dat van Ouddorp goed.

STELLEND AM — Trekking loten. Op de gehouden ver

— Trekking loten. Op de gehouden verloting ten bate van de Ned. Herv. Vrouwenvereniging alhier zijn de prijzen op de volgende loten gevallen:

No. 379, 841, 863, 326 448, 702. Men kan de prijaen afhalen bij de secr. K. Meijer- Jansen, Nieuweweg. f

OUDDORP

Zangavond. De Chr. Zangvereniging „Hart en Stem" en het Chr. Kinderkoor „Jong Begonnen" zullen D.V. op 19 en 21 Dec. a.s. een zangavond geven in de Ger. Kerk onder leiding van dhr. C. C. V. d. Heuvel.

Visserij. Door de garnalenvissers werden aan de Gem. Vismijn aangevoerd per dag en per vaartuig van 120 tot 180 kg. garnalen voor de prijs van ƒ 0.63 tot ƒ 0.78 per kg.

NIEUWE TONGE

— J.V. Bibliotheek. De J.V. heeft het genoegen mede te delen dat zij weer een 200 boeken ter beschikking hebben ter aanvulling van hun catalogus.

Dank zij hiervoor de P.C.L.R. De lezers hebben nu een ruime keuze om hun avonden genoeglijk door te brengen

OUDE TONGE

Winkels open. Burgemeester en Wethouders der gemeente Oude Tonge brengen ter algemene kennis, dat ingevolge artikel 3, Ie lid, der Winkelsluitingswet de winkels geopend mogen zijn tot des nam. 9 uur in de tijdvakken van 20 tot 24 December en op 31 December, de kapperszaken ook behalve de Maandagmiddag moeten de kaperszaken na 1 uur gesloten zijn. — Kerstfeestviering. Donderdag 22 dec.

— Kerstfeestviering. Donderdag 22 dec. 7 uur in de Ned. Herv. Kerk, kerstfeest der zondagsschool, m.m.v. de vrouwen- en meisjesvereen., de organist Arie Keijzer en mevr. J. G. Korteweg-Tanis zangsoliste.

zangsoliste. Programma's verkrijgbaar bij: P. v. d. Doel, Emmastraat 54, L. P. Koets, Emmastraat 11 en A. v. d. Voorde, Voorstraat 3. é ƒ 0.25.

— Geslaagd. Dhr. C. Hartman slaagde te Amsterdam voor het examen vakbekwaamheid schoenhersteller en algem. Handelskennis. — Let op. De brievenbus op de hoek

— Let op. De brievenbus op de hoek Ring—Stationsweg is verplaatst naar de Bernhardstraat—hoek Stationsweg.

OOLTGENSPLAAT

Kerstavond Vrouwenvereniging. De Herv. Vi-ouwenvereniging „Weer Getrouw" hoopt Maandag 19 Dec. sav. 7.15 uur in „Elthato" een Kerstavond te houden waarbij vele leden hun medewerking zullen verlenen.

Vrijstelling. De heer J. Rijstenbil, onderwijzer aan de Chr. Nat. School te Ooltgensplaat is voor één jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens bijzondere omstandigheden.

Slachtbewijzen. In de maand November zijn ter gemeente-secretarie nog 75 bewijzen voor huisslachting van varkens uitgereikt.

—• Kerstcantate. Op Dinsdag 20 Dec. sav. 7 uur zal in „Elthato" te Ooltgensplaat een Kerstavond worden gehouden met de leerlingen van de hoogste klassen van de Chr. Nat. School. Er zal o.a. een kerstcantate ton gehore worden ?rbracht. Een ieder is deze avond welkom. — ^' ;« .loemd. Tot kerkvoogd van de

^' ;« .loemd. Tot kerkvoogd van de Xierv Gemeente te Ooltgensplaat is herbenoemd dhr. J. E. Smits.

Vrl/day promotie vari Ir. J. L. P. van Oorschot tut doctor in de L,andbouwkunde

Proefschrift in het Engels gesteld

Ter verkrijging van de graad van doctor in de Landbouwkunde hoopt heden Vrijdag 16 Dec. 1955 aan de Landbouw hogeschool te Wageningen te promoveren: Jacobus Leonardus Petrus v. Oorschot Gzn., landbouwkundig ingenieur, geboren te Ooltgensplaat 21 April 1927, thans als ingenieur werkzaam te Vlijmen (N. Br.)

Als promotor treedt op dr. E. C. Wassink, hoogleraar in het Plantenphysiologisch onderzoek. Het proefschrift dat de heer van Oorschot op gezag van de Rector Magnificus dr. J. H. Becking, hoogleraar in de Houtmeetkunde, de Bosbedrijfseconomie, de Bosbedrijfsregeling en de Houtteelt en Bosbescherming in de Ti-open, heeft samengesteld is getiteld: „Conversion of light energy in Algal culture." (De ommekeer van lichtenergie in de

(De ommekeer van lichtenergie in de Algencultuur). Het handelt over een nieuwe zienswijze om de electriciteit te gebruiken bij de bestrijding van algen (schimmel) op land- en tuinbouwproducten. Het proefschrift, dat ir. van Oorschot

Het proefschrift, dat ir. van Oorschot heeft opgedragen aan zijn ouders en zijn vrouw, is in het Engels gesteld. Het bestaat uit zeven hoofdstukken en is uitgegeven bij H. Veenman en Zonen te Wageningen.

De bedenkingen die de promovendus Vrijdag zal moeten verdedigen tegen een commissie uit de Senaat, bestaat uit negen stellingen, die aan het proefschrift zijn toegevoegd.

Het samenstellen van dit proefschrift heeft zeker veel studie vereist van de schrijver. De prestaties hebben onze bewondering en waardering. Op de promotie zelf hopen wij t.z.t.

Op de promotie zelf hopen wij t.z.t. terug te komen.

DEN BOMMEL

Brand aan boord. Dinsdagmorgen brak er brand uit op de schuit van W. V. Oosten. Daar de brandspuit spoedig ter plaatse was, kon de brand spoedig worden geblust. Er is echter nog veel brandschade ontstaan, dus voor die mensen weer een hele schadepost. De schuit lag in de haven.

— Op Woensdag 21 December a.s. v.m. van 9.30 tot 12 uur en sav, van 6—7 uur zal de waarnemend boekhouder der Ned. Herv. Kerk zitting houden in het verenigingsgebouw ter inning van de zitplaatsengelden.

— Van 15 t.m. 24 December a.s. bestaat er gelegenheid tot het verzilveren van vacantiebonen van de landbouw tot een waarde van ƒ 30.— bij de heer Jac. Huizer, Tuindorp, alhier, sav. van 7— 9 uur.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

— Einde siiikerbietenseizoen, In het afgelopen seizoen zijn aan de haven alhier suikerbieten aangevoerd voor Puttershoek 6.280.317 kg en voor Dinteloord 4.772.427 kg.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 december 1955

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Plaatselijk Nieuws

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 december 1955

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's