Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waterschap Flakkee geen greep meer op ne eigen spaarpot

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waterschap Flakkee geen greep meer op ne eigen spaarpot

ir G.S. halen streep door toebedacht voordeeltje.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen vorig jaar december de Verenigde Vergadering van het Waterschap Flakkee besloot de Verontreinigingsheffing — tot dan ƒ 28,— per inwoner equivalent — voor 1980 tot ƒ 17,— per i.e. te verlagen maakten we opgetogen melding van dat voordeeltje van ƒ 33,— per gezün, maar helaas . . . , 't bleek te mooi om waar te zyn ! De Ver. Vergadering had het de aanslagplichtigen graag gegund; zy immers hadden — door prompte en te hoge betaling — gezorgd voor een reserve van zo'n 4 ton en de redenering leek logisch dat die „spaarpot" weer teruggestort zou worden over de betalers vóór de zuiveringstaak per 1 jan '81 in handen komt van een nieuw regionaal Zuiveringschap. Gedeputeerde Staten hebben evenwel een streep gehaald door die logica en woensdagmiddag zette menig hoogdingeland daarover de stekels op . . !

Dijkgraaf Joh. Koert en zijn heemraden hadden dat in de inmiddels met GS gevoerde correspondentie ook al gedaan maar het had niet mogen baten. De verlaging wordt niet passend geacht tn een evenwichtig beleid (voor '81 zal door het nieuwe Schap ca. ƒ 40,— a ƒ 50,— per i.e. worden berekend) terwijl in de overgangsbepalingen ook is vastgesteld dat zowel bezittingen als schulden op het nieuwe Zuiveringschap overgaan. Dat alles overziend achtten Dijkgraaf en heemraden de kans om met succes een beroep op de Kroon te doen uitermate gering waarom zij de Ver. Vergadering in overweging gaven te voldoen aan het verzoek van GS het heffingsbedrag voor 1980 — waarvoor in december '80 de aanslagen worden verzonden — opnieuw op ƒ 28,— per i.e. vast te stellen. Een roemloos eind derhalve van de goede bedoeling?

Als het aan de Verenigde Vergadering ligt geenszins. Die stelde zich woensdagmiddag niet achter het voorstel van het College van Dijkgraaf en -raden maar achter dat van dhr. G. Joppe uit Melissant die een compromis voorstelde, t.w. de heffing vast te stellen op ƒ 23,— en het College te mandateren bij de Kroon in beroep te gaan wanneer dat niet door GS zou worden geaccepteerd. Voor de Vergadering zich aldus uitsprak waren er al heel wat woorden over gevallen.

Het was o.m. burg v. d. Harst van Oostflakkee die van geen wijken wilde weten en de heffing persé op ƒ 17,— vastgesteld wilde houden. Hij argumenteerde dat door te wijzen op de omstandigheid dat de Ver. Vergadering toen het besluit genomen werd niet op de hoogte kon zijn van later door GS gepubliceerde beleidslijnen.

De Ver. Vergadering had het besluit derhalve geheel zelfstandig genomen, alleszins gerechtigd tot het aanbrengen van een coirectie waar die goed werd geacht en dhr. v. d. Harst vond het van de zijde van GS een zaak van onbehoorlijk bestuur daarop te reageren zoals ze hebben gedaan. Te bedenkelijker nog vond dhr. v. d. Harst de gegeven indruk van „omkoperij" door GS nu zij te kennen hebben gegeven slechts dan de uitgave van credieten voor kapitaalswerken goed te keuren wanneer met verhoging van de verontreinigingsheffing wordt ingestemd

„Wanneer U bij de Kroon in beroep gaat lijkt het mij dat U over een aantal bijzonder goede argumenten beschikt" veronderstelde dhr. v. d. Harst. „Het ruikt naar chantage...!" stelde ook dhr. G. Joppe vast. Ook voor hem stond het vast dat de Ver. Vergadering het recht moet hebben een correctie toe te passen waarom hij het „verzoek" van GS dan ook onverteerbaar vond. Dhr. Joppe voorzag dat het niet goedkeuren van de begroting door GS stagnerend zal Werken waarom hij meende ze enigermate tegemoet te moeten komen.

Zijn compromis voorstel was de heffing te stellen op ƒ 23,— en Dijkgraaf en heemraden het mandaat te geven bij de Kroon in beroep te gaan wanneer GS daarmee niet in zouden stemmen. In die beroepst'/Focedure zou dan op ƒ 17,— moeten worden aangestuurd. Slechts één stem verleende bijval aan

Slechts één stem verleende bijval aan het standpunt van Gedeputeerde Staten, t.w. die» van dhr. L. C. Kievit uit Middelharnis. Hij vond het wat schijn heilig het nieuwe Zuiveringschap de reserve te willen onthouden en ze in de blote kont de straat op te sturen. „Wanneer er geen sprake van de komst van een zuiveringschap geweest zou zijn dan had U nergens over gesproken en het bedrag gewoon gereserveerd", veronderstelde dhr. Kievit, een veronderstelling waar de Dijkgraaf trouwens geen kik op gaf.

Wel deed hij dat op de overige commentaren. Daaruit bleek dat dhr. Koert toch wel wat aangesproken was door een van de argumenten dat er liever geen grote schommelingen in de tarieven voor moeten komen. Niettemin verklaarde hij van alles bij GS te hebben geprobeerd maar het niet gewonnen te hebben gekregen.

Dhr. Koert meende evenwel een voorstel, zeker zoals dat door dhr. v. d. Harst was gedaan te moeten ontraden om practische overwegingen. „In dit geval is het wijzer een practisch — dan een principieel standpimt te volgen" raadde de Dijkgraaf.

De Vergadering gaf desgevraagd te kennen achter het door dhr. Joppe gedane voorstel te staan. Slechts een handvol hoofdingelanden wilden verder gaan en „het uitzoeken tot aan de hoogste instantie". Er gaat derhalve een besluit naar GS de heffing voor 1980 op ƒ 23,— per i.e. vast te stellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Waterschap Flakkee geen greep meer op ne eigen spaarpot

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's