Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met Raad En Daad

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Met Raad En Daad

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze vraag- en anlwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken, üw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-nieuws, postbus 8, Middelhamis, met in de linkerbovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld.. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd.

AQUARIUMVRAAG

Wij hebben een aquarium met visjes. Nu zegt men, dat levend voer (bijv. waterluis) beter is dan dood, gedroogd voer. Maar waar ik ook schep in de sloten, ik kan hier geen waterluis vinden. Antwoord: Het voordeel van watervlooien (of waterluis) is, dat ze leven. Geeft u dus wat teveel, dan blijven ze gewoon in leven en verschuilen zich m het blad, waar ze langzamerhand wel de prooi van uw visjes worden. Geeft u daarentegen gedroogd voer en u geeft teveel, dan bederft dit en dat is niet zo goed. Ook komt bij rotting van zulk voer een oliefilm op het water, die de lucht afsluit. Summa summarum: als u gedroogd voer geeft, geef dan niet teveel. Het voer is op zichzelf prima. Denk maar aan die duizenden stadsbewoners die evenmin de kans hebben om watervlooien te scheppen en tóch al vele jaren en met goed gevolg allerlei siervissen houden.

REGENBADWATER

Wij hebben verzinkt bad waarin wij regenwater opvangen. Dat roest echter op de plek waar het water er in spuit. Wat is daaraan te doen? Antwoord: Op die plek moet u eerst het roest wegschuren tot het blanke ijzer bloot is. Daar kunt u dan naar keuze op aanbrengen; soldeersel, gesmolten tin of zmk, koud emaille of aluminiumverf. Als u die laatste goed laat drogen en voorts een nylonkous om de uitlaatpijp heenbindt (waardoor stof en zand worden tegengehouden) zal het water prima zijn voor de was en de planten. Als u dat eerder had gedaan, was op die plek het zink niet weggeschuurd. Ook wordt de kracht van de straal wat gebroken door zo'n oude kous of ander doorlatend ding.

STATENVLAGGEN.

Ik vind in geen enkele encyclopedie of de staten van de V.S. afzonderlijke vlaggen hebben gehad. Als ze er waren, waar kan ik ze dan in vinden? — Antwoord: The states hebben nog steeds hun eigen vlaggen en zijn daar zeer trots op. Vele bevatten speciale symbolen (California de beer, Washington een portret van de eerste president der V.S.) of uitvoerige historische voorstellingen, zodat we ze hier niet allemaal kunnen beschrijven. Slaat u er maar eens Spectrum's Vlaggenboek op na (uitg. Het Spectrum, Utrecht. Het zal in grote bibliotheken of leeszalen wel voorhanden zijn.

GOUDVISSEN

In onze tuin hebben wij een vijvertje van 2 bij 2 m en daarin planten en vier goudvissen van 8-12 cm. Onlangs zagen wij opeens zeven kleine visjes, grijs van kleur. Na een week zagen wij ze niet meer. Waren dat jonge goudvisjes? — Antwoord: Dat is heel goed mogeUjk, want dit worden veelal bleek of grijs geboren en krijgen pas langzamerhand hun fraaie kleur. Maar het kunnen even goed guppies of stekelbaarsjes zijn geweest. In elk geval zullen de grote goudvissen er van gesmuld hebben, want het zijn roofvissen, zoals u wel zult weten, die zich niet ontzien hun eigen kroost te verslinden.

Als u dat wilt voorkómen moet u zorgen voor een gaasbodem waar de grote vissen niet doorheen kunnen. De jongen vinden dan een goed heenkomen in de onderste vijverhelft. Maar zodra u jongen ziet, moet u de oude vissen overplanten in een andere vijver. Pas als de jongen wat groter zijn (na een jaar ongeveer) kunt u het oude en het jonge geslacht weer bij elkaar doen. U ziet dat de generatiekloof bij onze goudvissen zeer wijd is... Omdat de omschreven werkwijze veel moeite kost, zien de meeste mensen er van af. Dit bevalt de viskwekers en handelaren uiteraard wel.

WEGENBELASTING

Hoeveel bedraagt thans de wegenbelasting?

Antwoordt: Die hangt af van het gewicht van uw voertuig en de soort brandstof (benzine, gas, dieselolie). U kunt dus het beste een tarievenlijstje opvragen bij het belastingkantoor, als u werkelijk alle tarieven wilt weten. Wij nemen echter aan, dat u in een auto van normale afmetingen en op benzine rijdt. U krijgt dan de volgende tarieven (eerst het bedrag per kwartaal en daxi per jaar):

651 tot 750 kg ƒ 71,— en ƒ 274,—; 751 tot 850 kg ƒ 85,— en ƒ 331,—; 851 tot 950 kg ƒ 100.— en ƒ 393,—; 951 tot 1050 kg ƒ 121,— en ƒ 476,—; 1051 tot 1150 kg ƒ 142,— en ƒ 561,—.

DE DAGEN ONZER JAREN

Welke is de gemiddelde ouderdom van onze bevolking? En neemt die toe of af?

Antwoord: De gem. leeftijd ligt rond de 30 jaar. Deze neemt toe, doordat het aantal ouderen (boven de 30) stijgt en het aantal jongeren (onder de 30) daalt. Toch vermoeden wij, dat u iets anders bedoelt, n.1. de leeftijdsverwachting bij de geboorte. Die bedroeg in 1978 voor mannem 71,9 jaar en voor vrouwen (die minder roken en drinken) 78,5 jaar. Tot dat jaar was er altijd een lichte stijging (1977 mannen: 72 jaar) maar men neemt aan dat er sinds 1977 een lichte daling i& in getreden, vooral bij vrouwen, omdat deze meer roken dan vroeger.

ONS INKOMEN

Hoeveel bedraagt het gem. inkomen in ons land in procenten over 1978? — Antwoord: Dat weet niemand. Het meest recente jaar waarover de cijfers bekend zijn, is 1975. In dat jaar bedroeg het inkomen per hoofd van de bevolking in ons land ƒ 10.275,— Dit kan wel in procenten uitgedrukt worden van voorgaande jaren, maar wij weten niet cf u dat bedoelt.

ONS VERMOGEN

Hoeveel bedraagt het vermogen per hoofd van de bevolking in Nederland? Dit over 1978 berekend. — Antwoord: Het meest recente gegeven waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt is dat van 1 jan. 1976. Het bedroeg toen ƒ 8.987,—. Ook dit is wel uit te drukken in procenten van voorgaande jaren of van andere landen maar u moet dan wel opgeven war de bedoeling Is.

OUD WORDEN

Hoeveel procent van de thans in ons land levende mensen zal, naar verwachting, 70 jaar en ouder worden? — Antwoord: Dit gegeven is niet bekend uit de bevolkingsstatistiek en kan daaruit slechts moeizaam afgeleid worden. Bovendien moet dan de immigratie (toevloed van een paar honderduizend buitenlanders) buiten beschouwing blijven en men moet aannemen dat nooit grote rampen (kernwapens) zullen optreden. Men komt dan op rond tien procent. Thans is ll,3''/'o 65 jaar of ouder en wie nu 70 is mag gem. nog 10,8 levensjaren verwachten.

LOONBELASTING AOW

Een AOW'er betaalt per maand over ontvangen AOW en enige rente ƒ 57,40, maar na ontvangst van zijn vakantiegeld ƒ 268,46. Dit verschil dwingt mij hierover inlichtingen te vragen. — Antwoord: Het tarief van de loonbelasting is, precies als dat van de m- komstenbelastmg, opgebouwd als volgt. Eerst is er een belastmgvrije som, die min of meer overeerikomt met het noodzakelijke minimum levensonderhoud. Pas als men meer inkomen heelt dan die vrije som is er draagkracht. Dat meerdere heet de belastbare som. Het tarief daarover is progressief. Dat Vv'il zeggen, dat over een eerste deel 'zg. scnijt) 18"/o moet worden betaald, over de tweede 26"/o enz. Dat percentage wordt bij elke volgende schijf steeds hoger. By de bere- Kening van de normale maandelijkse ioonbelastingbedragen is met die belastingvrije som en die begintarieven rekenmg gehouden en daaruit volgt dan natuurlijk, dat bijzondere betaüngen, zoals bedoelde vakantietoelage, daarboven belast worden. Ze vallen geheel m de belastbare som en omdat de zg. schijven niet zo'n brede inkomensgroep bestrijken, valt een deel vaak nog in een hogere schijf. Daardoor is de loonbelasting over die bijzondere uitkeringen — naar vernoudmg — veel hoger dan die over uw maandelijkse AOW plus rente. Wel bestaat er een bijzonder tarief met emge matiging van toepassing om te voorkomen, dat uitkeringen die maar eens per jaar plaatsvinden, al te zwaar zouden worden beiast doordat ze slechts aan één maand zouden worden toegerekend. Maar dat neemt niet weg, dat dit extra bedrag natuurlijk bovenop het normale inkomen komt en aan de lop ook zwaarder wordt belast.

GEDICHTJE

In mijn jeugd hoorde ik wel eens een gedichtje, waarvan ik u hierbij enkele regels doe toekomen. Is dat zo goed? Van wie is het? — Antwoord: De juiste lezing is: De bodem van den oceaan,/ de zon in hare baan,/ zijn door de kunst gevonden./ Maar welk verstand en kloek beleid/ kan ooit met vaste zekerheid/ des mensen hart doorgronden? Dit is e enpuntdicht van een onbekende dichter uit de 19e eeuw en komt als bladvulling voor in tijdschriften en jaarboeken. De betekenis is: het menselijke verstand kon de diepte der zee meten en de banen der hemellichamen berekenen, maar het menselijke hart is niet te doorgronden. Het komt ook als opschrift voor en wel op uithangtekens en wandborden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Met Raad En Daad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's