Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zomertentoonstelling over de historie van de Zeeuwse landliouw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zomertentoonstelling over de historie van de Zeeuwse landliouw

Van zaaien en oogsten

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor wil' er in eigen omgeving eens een dagje uit vsil is een bezoek aan de zomerlentoonstr-lling over de historie van de Zeeuwse landbouw — van 11 juli - 22augusius in het Abd\jgebouw te Middelburg — misschien bijzonder interessant, ill ac geïllustreerde catalogus wordt verklaard dat het de bedoeling van deze tentoonstelling is uit het nabije verleden en het heden beelden te laten zien var-, mensen en dingen die óf voorbijgegaan zijn óf in heel nieuwe vormen tot ons komen. Er wordt gesproken over de „rijke" historie van de Zeeuwse landbouw en wie de catalogus doorbladert zal weinig moeite hebben met dat te beamen, die geschiedenis mag inderdaad ryls genoemd worden . . .

In de meest letterlijke betekenis ook, gezien de kapUale hofsteden die in het Zeeuwse IvvM gebouwd zijn, op elk van de eilanden ;n eigen stijl overeenkomstig de aarci van de bedrijfsvoering.

Op Noord Eeveland b.v. grote bedrijven, maar op Walcheren aanzienlijk kleinere l e dr ij ven (kroteriën) waarvan de bewoners dikwijls pachters waren.

Zuid Be /elara kent een bijzonder gevarieerde bouw en Schouwen Duiveland is een soort ovc gangsgebied naar Holland.

Een zeer bijzondere boerderij is ,,de Reigersburjih" te St. Maartensdijk, waarvan df schuui' een reeks ovale ramen heeft en dat is heel merkwaardig.

De catalogus doorlezend komen we aan het hooJ'dsiuk „verkopingen" waaraan een aantal aanplakbiljetten herinneren. Zo'n verkoping was vroeger een gebeurtenis, die van verre belangstelling trok rn zo'n dag was met veel folklore omgeven.

Zelfs in de giootte van de aanplakbiljetten kwam de „grootte" van de boer en de si stuf. van de verkoping tot uitdrukking. Toen in 1862 de hele hofstede „Leeawcndamme" te Serooskerke werd verkocht kon keus gemaakt worden uit vele soorten gereedschappen, wagens, ve? en m.eubels zoals het kabinet, een knsklok en wekker. Het ,,vvagenpark" en hot arsenaal gereedschappen bleek nogal uitgebreid te zijn: mengwagens ,een marktwagen, houtenen ijzeren eggen, ploegen, een Waleploeg, rolblokken, molbord, veldgangen, leggergang, sleepdeur, voorsleper, heulposten, diiewielskarren, kruiwagens, korlmoleii, snijbakken, windniolens, geeselstoelen en steenen, zaadzeil, bogaardlaódeis, vleesblok, kiekenren enz.

Het tentoonstellingsgedeelte over de akkerbouw is voornamelijk historisch gericftt. Ex' worat uitvoerig ingegaan op de teelt van de meekrapwortel, veel toegepast op ce Zeeuwse en Zuid Hollandse klei. Voor de arbeiders was het een zwaar knrwei om met een speciale schop met een lang blad, de wortels uit te gr&ven en voor hun extra m- spanning -s-erojenoen deze meekrapdelvers dan ook meer dan de overige landarbeiders.

In het derde kwart van vorige eeuw kreeg de meekrapteelt de genadeslag door de uitvinding van de synthetische verfstof. Voorts wordt aandacht besteed aan

Voorts wordt aandacht besteed aan de vlasteeli mei als eindproduct lijnwaad of linnen aat de Nederlanden een grote naan-, bezoigde. Overigens wordt er in Zeeuws Vlaanderen nog steeds vlas geteeld en bewerkt.

In de catalogus wordt een stuk landbouwhi.stcrje weergegeven, de mislukte aardappeloogsten in 1846-1847 die een hongersnood tot gevolg hadden en leidden tot een massale emigratie naar Amerika.

Voorts gi'.at hel op de expositie over de mechsolsaiic, het weer, bemesting en bestrijding, markten en veilingen, maten, gewiohlen, afstanden en prijzen, elk van die onderdelen in de catalosus geïllustreerd met prachtige oude foto's en aftaeelaingen. De markten waren tot aan de Tweede Wereldoorlog erg belangiTik als communicatiemiddel, men kochi en verkocht, de belangen van het bedrijf v>rcrcen besproken en de nieuwtjes v/erden uitgewisseld. Befaamd waren ae dinsdagmarkten te Goes en de Jonderdagmarkten te Middelburg.

Boeren en arbeiders waren — zo wordt geconstateerd — eikaars tegenvoeters. Een crisis in de landbouw drukte veelal het zwaarst op de arbeiders. Er waren wel autoritaire, rijke boeren, maar er w^ren cok vele kleine boeren die het nauwelijks beter hadden dan de arbeiders:.

Eerst in df 20e eeuw zijn de landarbeiders zich gaan organiseren en werden hun lor.e'1 in c.a.o's geregeld. Aandacht krijgt ook het Zeeuwse trekpaard — waarvan er op menige boerderij 6 tot 10 waien — maar door de mechanisatie IS hun aantal sterk afgenomen en behoren paardenmarkten en hengstenkeuringen tot het verleden.

Het lijki ons bijzonder interessant — vooral voor hen met een agrarisch verleden — eens een kijkje op de tentoonstelling te nemen. Die is geopend van 10-17 uur en wordt gehouden in het gebouw Abdij 11 te Middelburg.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Zomertentoonstelling over de historie van de Zeeuwse landliouw

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's