Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Kijkvenster

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Kijkvenster

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

— Benedictus —

'— De Domkerk —

— Niet door kracht —

Dit jaar v/oidt de vijftienhonderdste verjaardag gevierd van de heilige Benedictus van N'jrsia, de stichter van de orde der Benedictijnen. Over hem zijn allerlei wonderverhalen in omloop. Z<?- ker is in iedei geval dat hij op ajn 14de jaar Bomc ontvluchtte omdat hij onder zijn intaescholieren zoveel goddeloosheid ontdekte. Jarenlang leefde hij in een hol, waar hij ontdekt werd door herders. L&ter verzamelde hij een kring van geestverwanten rondom zich en wist hij orde te scheppen in het kloosterleven, waarvoor hij strenge regels gaf. De voornaamste daarvan waren: het voortdurend verblijf in het klooster, de EI moede en de kuisheid en de onvoorwc'iEiidelijke gehoorzaamheid. Benedictus, die in zijn leven reedo als heilige werd vereerd, overleed in 547, op 67-jar.'ge leeftijd.

We zouden in deze kolommen waarschijnlijk geeu aandacht hebben besteed aan deze liertienking, ware het siiet dat de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Utrechl had gemeend positief te moeten reafjeien op een verzoek van de Rooms-Kalhoiicken om de Domlcerk ter beschikkiur ie stellen voor een Sie" denking van de heilige Benedictus. En zo is het gebeurd dat op zaterdag 12 juli een roomie vtsperdienst werd aehouuen ter gelegenVirid van diens vijftienhcnderdste gebooiteoag. Dat Is dan de tweede keer sinds de

Dat Is dan de tweede keer sinds de Reformatie dat de Domkerk weer voor de Roomse eredienst is gebruikt. In 1672 — het i'anipjaar, u weet wel: de regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos — veroverden de legers van Lcdewijk de 14de een groot gedeelte var> ons land, waaronder ook de stad Utrecht. Een Roomse processie trok door de straten van de oude bisschopsstad en tot groot verdnet van Professor Gijobertus Voetius, die nog leefde, manr toen al stokoud wo.'i, en van grote mannen als Van Lodenstein en Van der Velden, die predikant waren in Utrecht, werd in de Domkerk de Mis weer bediend... Het heeft niet lang geduurd, wa.it de Staten, onder leiding van de jor.f;e stadhouder Willem III, zetten heel Holland onder .water en toen het begon te vriezen moesten de Fransen de aftccht blazen.

^' -^

Laat niemand denken dat ik gedreven word dooi' gevoelens van anti-papisme, wanneer iK zeg dat het een schande is dat de Utiechtse kerkvoogdij de Domkerk heelt afgestaan voor deze 3enodictus-hei denizing. „Trouw" (maandag 14 juli) m-is öari schrijven dat net een zeer sobeie plechtigheid is geweest, maar de bi'-schop van Den Bosch, Mgr. Bluijssen was erbij aanwezig en hield een preek, xerwijl de monniken koorzang hebben uitgevoerd. Ik kan deze dingen niel anders zien dan als een verloochening van de Reformatie. Niemand zal de Roomsen willen beletten hun „heiligen" te herdenken, maar ze beschikken in Utrecht over voldoende kerken en hoeven niet zo nodig de Domkerk voor dit soort plechtigheden te gebruiken. Mawr c'e oecumenische gezindheid gaat blij.kbaar al zo ver dat men er geen been in zie f rustig een protesantse kerk at te staan voor een roomse dienst.

Overigens kan ik evenmin waardering opbrengen vooi de man buiten de Kerk die zei een akticgroep te vertegenwoordigen en uitliep dat de mis een vervloekte afgoderij Is en verder .ie oorlog verklaarde aar alle sekten buiten en aan alle modaliteiten binnen •''.e Hervormde Kerk. Iemand uit de kring van Ds. G. Tav.'rne ? ? ? Ook van dit scort aktlviteiten gildt: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geci-hieden.

WAARNEMER

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Het Kijkvenster

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's