Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De val van Bergen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De val van Bergen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

31

Ili] scJireef nog meer brieven naar verschillende van zijn vrienden. Daarin schreef hij het diep te betreuren dat er zoveel eigenhandig wordt opgetreden, zowel door de bos- als door de watergeuzen. Hij wenste dat vooral de bosgeuzen zich verdienstelijk zouden maken voor het vaderland, door zich bij zijn leger aan te sluiten. Van verschillende zijden wordt er gemompeld dat de prins voornemens is de Zuidelijke Nederlanden binnen te vallen en de vijand te verdrijven. Hij wil dit doen in samenwerking met Graaf Lodewijk. Deze bevindt zich met zijn leger in Frankrijk. Samen zullen de prins en zijn broer proberen Zuidelijk Nederland binnen te vallen. Er wordt veel over gesproken en de geruchten schijnen wel waarheid te bevatten. Op welke plaats zij het gemunt hebben weet ik natuurlijk niet. want daarvan is vanzelfsprekend niets bekend".

Weer wacht Geert even, Ripperda, diens vrouw en Klaas wachten gespannen af en vallen hem niet in de rede. Dan gaat Geert verder: „Misschien begrijpt u inmiddels al wel wat ik nu zeggen wil, Ripperda. Samen met Klaas heb ik reeds mijn plannen besproken en wil die nu aan u meedelen. Of wil jij het liever doen Klaas?"

Deze maakt een afwerend gebaar. „Doe jij het maar hoor, ik vind het best". Dan zet Geert zijn plan uiteen. „Wij zijn van plan", begint hij, „om

„Wij zijn van plan", begint hij, „om ons te melden bij de spionagedienst van het leger. Maar wij willen dat beslist niet eigenhandig doen. Ons voorstel is om ons gezamenlijk bij het leger aan te sluiten. Allereerst moet u natuurlijk uw toestemming geven. Dan moeten de anderen het vanzelfsprekend ook goed vinden. Als wij ons met ons troepje aansluiten bij het leger van de prins en onze diensten aanbieden, dan kunnen wij ons zeker zeer verdienstelijk maken voor ons vaderland. U weet dat ons leger in hoofdzaak bestaat uit huurtroepen en het is te begrijpen dat de prins liever zo veel mogelijk eigen krachten heeft. Die kosten in de eerste plaats minder geld en ten tweede wordt er vanzelfsprekend de morele steun veel beter door. Aan muitzieke troepen heeft de prins niet veel. Hoe denkt u over ons voorstel Ripperda? Zou dat niet beter zijn dan altijd maar zelfstandig op te treden?" Ripperda kijkt bedenkelijk voor zich uit. Hij strijkt zich over het voorhoofd en denkt na. Dan antwoordt hij: „Voordat ik je vraag zal beantwoorden moet je me eerst eens vertellen hoe je er zo plotseling toe komt om van bosgeus spion te worden".

Geert heeft deze vraag verwacht en antwoordt dadelijk: „Ik heb er de laatste dagen veel over gedacht en kon het met mezelf niet eens worden. Eindelijk besloot ik er met Klaas over te spreken en die vond mijn voorstel helemaal niet zo gek. Tenslotte is het zo, dat wij toch in de eerste plaats onze prins als de leider van het volk moeten zien. Nu wij weten dat prins Willem een vijand is van het eigenhandig optreden van de geuzen en hij graag zou zien dat dezen zich bij zijn leger zouden aansluiten, zijn wij toch enigszins verplicht om aan zijn oproep gehoor te geven. U weet dat ik een dodelijke haat heb aan alles wat rooms of Spaans is en ik zal dan ook niet nalaten om hen te bestrijden met alle middelen die mij ten dienste staan. Maar dat hoeft helemaal niet op de manier zoals wij dat tot nu toe gedaan hebben. Dat kunnen we ook doen door ons bij het leger van de prins te voegen. Als de geruchten die er rondgaan waarheid bevatten zal er zeker veel te doen zijn".

Het is stil in de gezellige huiskamer.Allen wachten op het antwoord van Ripperda. Deze kucht eens een paar maal. Het voorstel van zijn mannen komt voor hem geheel onverwacht. Dan antwoordt hij: „Van wat jij, Geert, mij zoeven vertelde over de inneming van Den Briel en de plannen van de prins óm de Zuidelijke Nederlanden binnen te vallen wist ik reeds iets af, maar nog niet de helft van wat jij me vertelde. We mogen God wel danken dat Hij het stoutmoedige plan van Lumey heeft gezegend. Het is toch heus geen kleine zaak! Deze verovering zal zeker een belangrijke rol spelen in de bevrijding van ons geliefd vaderland. En als de geruchten die er rondgaan waarheid bevatten, dan moet ik zeggen dat de prins stoute plannen heeft en dat er, als alles doorgaat, inderdaad veel werk zal zijn. Het is echter een gewaagd plan, want ons leger bestaat in hoofdzaak uit muitzieke troepen en de prins heelt daar al veel mee te kampen gehad. We hebben dat gezien in de slag bij Jemmingen. Het laat zich dus best begrijpen dat hij hulp nodig heeft en zich tot de geuzen wendt. En ik moet eerlijk zeggen dat jullie plan nog niet zo kwaad lijkt. Vooral niet als prins Willem een inval wil wagen In dit deel van ons land. Maar ik betwijfel wel, of hij ons troepje kan gebruiken voor spionage of verkenning. Ik geloof eerder dat hij on bij het een of ander vendel zou inlijven en daar voel ik niet zo veel voor. Ik heb een gezin en ik kan mijn vrouw en kinderen maar niet zo in de steek laten. Als het er op aan komt, zal ik dat natuurlijk wel doen, maar op het ogenblik voert de prins niet veel uit. Hij verblijft in DUlenburg".

Maar nu valt Klaas zijn aanvoerder in de rede.

„Ik geloof niet dat u ons helemaal begrepen hebt, Ripperda", zegt hij. „Het is onze bedoeling niet om Termigny te verlaten en met het leger van de ene plaats naar de andere te dolen, maar zouden wij niet uitstekend geschikt zijn om hier de omgeving te verkennen?! Als de prins werkelijk van plan is om Holland binnen te vallen dan zal hij zeker eerst spionnen nodig hebben om verschillende dingen te weten te komen. Wij kennen hier de omgeving goed en dat lijkt me al heel belangrijk. Ik denk dat onze makkers er vast niet tegenop zien om weer eens het een of ander stout stukje te wagen. U weet, als het daarom gaat kunt u op ons rekenen". De geuzenaanvoerder krabt zich bedenkelijk achter het oor.

„Als dat jullie bedoeling is dan is het wat anders", zegt hij. „Ik heb jullie eerst niet goed begrepen, maar nu de zaken zó staan, nu moet ik eerlijk zeggen dat het me nog niet zo kwaad lijkt. Alleen ben ik bang dat er verschillende van mijn mannen niet zo mee ingenomen zullen zijn. Vergeet niet dat we altijd zelfstandig te werk zijn gegaan. En al zullen we dan nu dan ook op onszelf blijven, toch ia het heel anders. We kunnen dan niet meer doen wat we willen, maar zullen ons stipt aan de orders van de prins moeten houden. Ik weet niet of hen dat wel naar de zin zal zijn, maar ik zal er met hen over spreken, dat beloof ik jullie. Ik heb er zelf al eens eerder aan gedacht om er mee op te houden. Het individuele optreden van de geuzen bevalt me ook altijd niet. Er worden veel onnodige offers gebracht en dat is nooit goed te keuren. Bovendien worden door sommige troepjes bosgeuzen eigen landslieden lastig gevallen en dat is natuurlijk helemaal niet zoals het hoort. Als er iets ondernomen wordt moet dat in het belang van ons land zijn en dat laat nogal eens iets te wensen over.

Maar overigens moeten jullie goed beseffen dat het een hele verandering zal zijn. Ik zal voortaan jullie bevelhebber niet meer zijn, maar de prins of misschien diens broer graaf Lodewijk. Ik geloof overigens niet dat het een slechte ruil zal zijn", voegt Ripperda er lachend aan toe.

„De prins mag dan onze bevelhebber worden, maar u blijft toch in elk geval onze aanvoerder", meent Geert. „Ik denk dat de verandering voor u nog veel groter zal zijn dan voor ons. U heeft tenslotte altijd de vrije hand gehad in het uitvoeren van uw plannen en u is dan gebonden aan de plannen van de prins. Het lijkt me voor u dus nog vervelender dan voor ons". wordt vervolgd

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

De val van Bergen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's