Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorkom Ongevallen Iviet Flessegas Tijdens De Vakantie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorkom Ongevallen Iviet Flessegas Tijdens De Vakantie

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ieder jaar opnieuw gebeuren er in de vakantietijd regelmatig ongelukken. Vaak als gevolg van het verkeerd gebruik van butaan- of propaangas, dat over het algemeen in flessen wordt geleverd. De gevolgen kunnen ernstig zijn: niet zelden lichamelijk letsel en eeii vernüneerde tent, boot of caravan. De ongevallen zijn vaak te wijten aan onachtzaamheid, onbekendheid met flessegas of het niet goed opvolgen van instructies voor bijvoorbeeld de verwisseling of aansluiting van flessegas.

Butaan of propaan hebben hele andere eigenschappen dan het aardgas, dat thuis gebruikt wordt. Aan mensen van „Voorlichting Aardgas", een campagne van VEGIN en Gasunie, wordt nog v/el eens de vraag gesteld of een aardgaskomfoor op een camping te gebruiken is. Dat is niet het geval.

De gasdruk, gassamenstelling en de verbrandingseigenschappen van propaan en butaan wijken sterk af van die van aardgas.

Voor flessegas is dan ook een ander toestel nodig. Eventueel zou een aardgastoestel via de fabrikant omgebouwd kunnen worden. Meestal is het verstandiger en goedkoper om een speciaal butaantoestel te kopen. Er zijn twee soorten gasflessen:

— een gasfles die direct of via een reduceerventiel met slang is aangestoten op bepaalde apparatuur (lamp, kookpit e.d.). Een reduceerveniiel zorgt ervoor dat de gasdruk in de fles wordt teruggebracht tot de juiste druk van het gebruikstoestel; — een (wegwerp) gaspatroon, die door

— een (wegwerp) gaspatroon, die doorgaans door middel van een pin aan het gebruiltstoestel (vaak een lamp) wordt doorboord, waarna het gas via een in het gebruikstoestel aanwezig ventiel kan ontsnappen uit het gaspatroon.

Voor beide soorten geldt, dat ze bü verkeerd gebruik uiterst explosief en'of brandbaar kunnen worden. Het is dan ook altijd van belang nauwgezet de gebruiksaanwijzing van de fabri kant op te volgen. Dat geldt met name voor het aansluiten of verwisselen van gasflessen en patronen. Dat mag bijvoorbeeld nooit gedaan worden in de tent, boot of caravan, maar dient altijd te gebeuren in de open lucht, zo ver mogelijk van iedereen vandaan. Overtuig U ervan dat de gebruikte

Overtuig U ervan dat de gebruikte patroon werkelijk leeg is voordat U tot verwisselen overgaat.

Controleren op gaslekkage.

Ook bij het aansluiten of verwisselen van gasflessen bestaat kans op lekkage. Eén vingerhoedje vloeistof is al voldoende voor een expolosief mengsel van ongeveer 40 liter. Voldoende om een caravan, tent of boot in de lucht te laten vüegen. Het is daarom goed verbindingen te controleren op lekkage.

Dat kan heel eenvoudig door met een kwastje vloeibaar afwasmiddel op de verbindingen aan te brengen. Vormen zich hierin belletjes, dan is dit een teken dat er gas ontsnapt. Controleer lekkages nooit met lucifers of een aansteker, de gevolgen kunnen rampzalig zijn.

Zowel propaan als butaan zijn zwaarder dan lucht. Als er gas ontsnapt, zal dit altijd naar beneden zakken. Daarom mogen de flessen bijvoorbeeld nooit

in of onder de caravan of bij boten onderdeks geplaatst worden. Alleen door goed ventileren kan het gas verspreid worden. Incaravans en boten is het ook van belang dat de ruimte waar gasapparaten branden goed wordt geventileerd.

Zowel in verband met eventuele lekkage van slangen als vanwege toevoer van verse lucht voor de verbranding.

In verband met de veiligheid is het noodzakelijk de gasslang tenminste elke twee jaar te vernieuwen. Als gassiang mag alleen een gekeurde (bijvoorbeeld GIVEG) en speciaal voor butaan- of propaangas geschikte gasslang gebruikt worden. Op een gekeurde slang dient altijd het fabricagejaar en de aanduiding „gasslang" vermeld te worden. Daarnaast wordt ook nog wel eens het jaar vermeld waarin de slang vervangen dient te worden.

De slang mag nooit langer dan 1 meter zijn. Het spreekt voor zichzelf, dat de slang met daarvoor bestemde slangklemmen goed bevestigd dient te wo»-- den aan de drukregelaar. Het is veider verstandig na gebruik en 's nachts do fleskraan dicht te doen.

Gasflessen vullen.

Het vullen van gasflessen is niet zo maar iets dal overal en door iedereen kan gebeuren. Gas kan het beste gekocht en bijgevuld worden bij een erkend gasleverancier of op de camping waar men verbUjft. Het is niet toegestaan om een gasfles te vullen bij een L.P.G.-station. De controle op de inhoud van een fles is dan weg.

Bij een L.P.G.-station kan men nooit controleren of er te veel gas in de fles wordt gepompt. In de praktijk wordt de fles meestal overvuld. En dat levert een zeer gevaarlijke situatie op.

Een geringe temperatuurverhoging door bijvoorbeeld de zon is dan al voldoende om Je fles te laten exploderen. In z'n algemeenheid geldt trouwens, dat gasflessen nooit bij een kachel of open vuur, zoals bijvoorbeeld een kampvuur, mogen worden geplaatst.

Tot slot is het ookvan belang te weten dat gasflessen rechtopstaand vervoerd en geplaatst moeten worden. Propaanflessen mogen nooit binnen staan. Butaangasflessen bij voorkeur ook niet.

Mocht butaan om één of andere reden niet buiten geplaatst kunnen worden, dan dient de fles bij voorkeur neergezet te worden in een kastje dat op de vloer goed geventileerd is en eventueel van buitenaf te openen is.

Informatie.

Er komt dus nogal het een en ander kijken bij een veilig gebruik van flessegas tijdens de vakantie. Een en ander is overzichtehjk op een rijtje gezet in de brochure „Flessegas, veilig en gemakkelijk, mits goed gebruikt!", verkrijgbaar bij het Veiligheidsinstituut, Postbus 5665 te Amsterdam, tel. 020 - 736414.

Ook bij de ANWB in Den Haag kunt U bij de sectie caravans en kampeeruitrustingen onder telefoonnummer 070 - 264426 inlichtinggen verkrijgen over het gebruik van flessegas.

Bij de ANWB is voorts een overdruk verkrijgbaar uit de Kampeer- en Caravankampioen van mei 1979, handelend over flessegas.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Voorkom Ongevallen Iviet Flessegas Tijdens De Vakantie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's