Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Politie en publieli massaal In aktie tegen fietsen-diefstallen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Politie en publieli massaal In aktie tegen fietsen-diefstallen

^ Wapens: een degelijk slot en een fiets-registratiekaart.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een wél uitgedachte actie, ontketend door de Rijkspolitie in het district Dordt, in samenwerking met een 9 tal Gemeentelijke Politiekorpsen in de wyde regio zal ertoe moeten leiden dat het ontoelaatbaar grote aantal fietsendiefsallen in de nabije toekomst drastisch wordt beperkt. Om de actie te doen slagen wordt in de publiciteit met name de fietsenbezitter aangesproken omdat de vermissing veelal een definitief karakter krijgt juist door de onzorgvuldigheid van de eigenaar. Verzamelde cijfers hebben uitgewezen dat bij aangifte van vermissing vrqwel niemand het frame-nummer van zijn vermiste fiets weet te noemen; zelfs kent een enkeling niet eens de kleur . ! Zonder die meest noodzakelgke informatie is het voor de politie volstrekt onmogelijk een gestolen fiets weer terug te vinden ....

Het oplossingspercentage — het aantal gevallen waarin de fiets weer bij de eigenaar terug komt — Ugt dan ook niet hoger dan 6°/o en dat is zowel voor de poUtie als voor de burger een onverkwikkeUjk gegeven dat zelfs negatief werkt op de op de goede verhouding tussen poUtie en publiek, omdat laatstgenoemden immers hoge verwachtingen hebben over de speurzin van de politieambtenaren.

Die willen best, de gisteren ingezette campagne maakt dat alleszins duidelijk maar ook het publiek moet dan aan de slag. 't Gaat zelfs om een miljoenenzaak; in 1978 werd er voor 53 mUjoen aan auto's gestolen maar — schrikt U niet — voor 180 mUjoen aan fieten...!

Wellicht liggen eilandeUjk de cijfers wat gunstiger —, maar een in '77 gehouden enquête bracht aan het licht dat 7,3''/o van de bevolking met een fietsendiefstal werd geconfronteerd, een cijfer dat ongunstiger is dan de officieel genoteerde gegevens maar dat de werkelijkheid dichter benadert omdat gebleken is dat lang niet alle vermissingen worden aangegeven.

Hoe zou het ook kunnen zolang het gros van de gedupeerden nauwehjks een bruikbaar ,signalement" van zyn vermiste karretje weet te geven. Met name daarin zal snel verandering moeten komen, waarbij de politie door de verstrekking van een fiets-registratiekaart een belangrijk handje helpt. Ook zal meer ernst gemaakt moeten worden met het op slot zetten van de fiets al biedt dan overigens geen garantie dat hH niet gepikt wordt; in 45% van het aantal aangiften werd verklaard dat de fiets heus op slot had gestaan.

De politie heeft een reeks handelingen op het program waaraan vanaf gisteren uitvoering wordt gegeven:

ir Op die plaatsen waar een groot aantal fietsen worden gestald worden posters aangebracht die erop attenderen dat de fiets op slot moet.

•k De rijwielhandelaren worden gevraagd hun klanten — by aankoop van een nieuwe fiets of bij reparatie — een ingevulde fietsregistratiekaart te geven waarop alle bruikbare informatie voorkomt.

•k Een grotere beveiliging van „diefstalgevoelige" plaatsen waarbij de medewerking van gemeentebesturen onontbeerlijk zal blijken te zijn.

-k Het uitoefenen van preventieve controles waarbij aan het stuur van de gecontroleerde fietsen een foldertje wordt achtergelaten dat — al naar gelang de fiets werd aangetroffen — complimenteus (op slot) of vermanend (niet afgesloten) is.

•Ar Voorlichtingsacties op de scholen om de jeugd ook meer verantwoordelijkheidsbesef in dezen bij te brengen.

Men denke niet gering over het aantal man-uren dat door de onderscheidene politiekorpsen in deze actie gestopt wordt maar evenmin moet met de tijd onderschatten die tot dusver met de administratieve afhandeling vai aangiften gemoeid is.

In één jaar zyn dat in de thans by de actie betrokken regio zelfs 14000 manuren waarvoor een betere besteding denkbaar is! Behalve aUe groepen van het district Dordt nemen aan de actie ook deel korpsen in een deel van Utrecht,, N. W. Brabant en Schouwen Duiveland, Tholen en Reimerswaal.

Het is de bedoeling dat de aan de actie deelnemende politiegroepen alle aangiften vermelden op een standaardadministratie zodat het kan gebeuren dat groep A de fiets terugvindt die in het territoir van groep B ontvreemd werd. De meewerkende korpsen zullen dan ook regelmatig gegevens uitwisselen.

De resp. korpsen zullen zo mogelijk vaste mensen aanstellen die zich speciaal bezig houden met de bestrijding van fietsendiefstallen. Alhoewel de politie goede hoop heeft het aantal diefstallen — met de medewerking van het publiek — sterk te verminderen, ze heeft — 's mensen hardnekkigheid kennend — niet de ülusie dat na vandaag ieder zijn of haar karretje keurig opslot zal zetten.

Vandaar dat na de actietijd — die duurt tot 1 december — zonder pardon verbaliserend zal worden opgetreden. Niet afgesloten fietsen worden dan meegenomen naar het bureau en kunnen daar, tegen betaling van ƒ 7,50 weer worden afgehaald.

Het stelen van fietsen zal — zo zal de actie leren — minder gemakkelijk worden gemaakt, maar de dief zal ook met zwaardere gevolgen worden geconfronteerd. Met het Openbaar Ministerie is overeengekomen dat een achterhaalde fietsendief er niet meer afkomt met een verbaal —, maar dat hij gedagvaard zal worden. De gedupeerde kan zich blj aangifte geUjk zgn. „civiel-partij stellen" waarbij de dief ook zal worden aangesproken op de door de gedupeerde geleden schade.

Aan de gemeentebesturen zal gevraagd worden in de Algemene Politie Verordeningen op te nemen dat gestalde fietsen te allen tijde op slot moeten staan.

Een kleine actie derhalve, maar dat mag en moet ook wel wanneer men het aantal fietsendiefstallen in den lande op pakweg een half miljoen 's jaars stelt. De politie is er zich terdege van bewust dat de actie tot mislukken is gedoemd wanneer niet het publiek volledig instemt en inspeelt op wat van haar wordt gevraagd. De mate waarin deze regionale actie

De mate waarin deze regionale actie slaagt is bepalend voor de vraag of de campagne een landelijke voortzetting krijgt. Misschien raakt de politie ooit door de kijkdagen heen, die dagen waarop het publiek wordt uitgenodigd te komen kijken of in de aanwezige wir-war van gevonden fietsen zijn of haar karretje terug te vinden is, want ook dat komt blJ herhaling voor.

Fietsen worden dan wel aangetroffen maar de eigenaar blijft — door het ontbreken van informatie — onbekend, 't Moet en kan gemakkelijk anders, de politie doet daar wat aan,tenminste..., als de grote „men" maar meewerkt.

Fietsendiefstallen immers behoren tot de zg. „kleine misdrijven" die vaak alleen maar gepleegd worden als de gelegenheid zich voordoet. De gelegenheid moet de dief ontnomen worden, zo gemakkelijk is dat...

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Politie en publieli massaal In aktie tegen fietsen-diefstallen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's