Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goerees' raad geeft Stellendam een �mini" ijsbaan

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goerees' raad geeft Stellendam een �mini" ijsbaan

ii: School op Havesihoofd krijgt 4 in pSaats van 3 lokalen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De gemeenteraad van Goedereede is in de donderdagavond geiiouden raadsvergadering aecoord gegaan met de stichting van een bijzondere Itleuterscliool op het Havenhoofd. Overigens draait die scliool daar al meerdere jaren, maar ze had tot dusver een particulier karaliter en werd dan ook door de kerkvoogdij van de Herv. Gemeente gefinancierd. De Statssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen heeft ontheffing verleend van de eis dat er een potentieel van 30 kleuters moet zijn; het minimum is voor de tijd van twee jaar op 20 gesteld.

Alhoewel thans nog niet aan de orde, werd — door dhr van Oosterom — vooruit gezien op de huisvesting van de kleuterschool tot de tijd dat er een permanent schoolgebouwtie is, zo mogelijk geïntegreerd met de in aanbouw zijnde nieuwe basisschool. Dhr van Oosterom voelde er weinig voor dat het houten schoolgebouwtje naar de nieuwe school verplaatst zou worden waarom hij informeerde naar de mogelijkheid het kleuterschooltje zolang in het straks leegkomende oude schoolgebouw onder te brengen. Dat daar maar niet aan gedacht moet worden kwam uit de mond van dhr v. d. Laan die — als schoolbestuurder — wist dat de Inspectrice daar weinig voor geporteerd zal zijn mede i.v.m. de hoge kosten die de aanpassing zou vergen. Ook weth Visser bleek er weinig voor te voelen, ook al omdat er belangstelling bestaat \^oor de grond waarop de oude school staat voor de bouw van enkele woningen. Afgesproken werd m.b.t. de huisvesting een nader gesprek te hebben met de Inspectrice waarna .t.z.t. een nader voorstel zal volgen.

Terwijl de nieuwbouw van een 3- klassige school op het Havenhoofd aan de gang is kon donderdagavond worden besloten een 4e lokaal bij te bouwen i.v.m. het gestegen leerlingenaantal.

Dhr Bruggeman greep de gelegenheid aan hartgrondig te foeteren over de kennelijke instemming van B en W met het „weggeven" van de bouw (door de voorz. van het schoolbestuur) aan een Oude Tongse aannemer, een aantijging die kon worden weerlegd omdat het gemeentebestuur in dezen geen opdrachtgever is. Dhr. V. d. Laan (SGP) trok wel een konklusie uit de woorden van dhr Bruggeman: „... de VVD heeft een mooie naam, vrijheid voor iedereen, maar aan zo'n opmerking is te merken is het een mooie vlag die een lelijke lading bedekt!"

Mini-ijsbaan Stellendam

In Stellendam wordt een mini-ijsbaan van 50 x 70 meter aangelegd, op een voor de jeugd zeer vertrouwd plekje, nabij de Brielsestraat tussen de Eendrachtsweg en de Prov. weg. Het kost de gemeente ƒ 18.000,— voor welk bedrag het terreintje iets zal worden uitgediept en van zandwalletjes zal worden voorzien, 's Zomers kan het gewoon als trapveldje in gebruik blijven. Het terreintje zal worden gedraineerd maar men zal niet zover behoeven te gaan als dhr van Dam suggereerde, het leggen van een plastic bodem voor het vasthouden van het water.

„Het is daar moeilijker het kwijt te raken dan het er te houden", liet weth Visser weten. Spr hoopte dat de jeugd en wellicht ook w^at ouderen er een goed gebruik van zullen maken. Het baantje zal maar weinig vorst behoeven om berijdbaar te zijn. Met Domeinen wordt onderhandeld over het beschikbaar krijgen van grond ten westen van het tennispark om daar een grote ijsbaan aan te leggen ter vervanging van die achter het woonwagenkamp. Vlot werd een nieuwe veegauto voor

Vlot werd een nieuwe veegauto voor de dienst Gemeentewerken aangekocht voor de prijs van ƒ 165 000,—. Desgevraagd werd verklaard dat er een advertentie zal worden geplaatst om het ouwetje kwijt te raken.

Weer eens zal er ƒ 14.000,— moeten worden besteed aan de openbare lagere school „de Westhoek" te Ouddorp, nu ter wijziging van de afvoer van de retourlucht van de cv. installatie. Eerder werden er al aanzienlijke kosten gemaakt voor de verbetering van de verlichting in deze nieuwe school en meerdere raadsleden vroegen de voorz of van die onkostenstroom nu eindelijk het eind in zicht is. De voorz geloofde dat overigens wel maar twijfelachtiger was hij over het antwoord op de vraag of die extra kosten misschien nog op iemand verhaald kunnen worden...

Beplanting Vryheidsweg

Met een Provinciale subsidie van 75°/o in het vooruitzicht besloot de raad aecoord te gaan met de votering van een crediet van ƒ 55.000,— voor de beplanting van het gedeelte van de Vrijheidsweg tussen de stoplichten en de V/esterweg. Al eerder werd daar beplanting aangebracht maar daarvan is maar een gering deel in stand gebleven. Voor dhr Padmos aanleiding om te wijzen op de slechte kwaliteit van de grond, in de hoop dat daar met de keuze van de beplanting rekening mee wordt gehouden.

Benoemingen

Tot leden en plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van het Lichaam Natuur- en Recreatiegebied Grevelingen werden — na een moeizame stemming ^ benoemd burg van Velzen (met als plaatsvervanger weth Voogd) en dhr J C. Komtebedde, met als plaatsvervanger dhr van Oosterom. De PvdA fractie bleek — bij monde van mevr. Grinwis-Blok — weinig ingenomen met de voordracht omdat haar fractie andermaal gepasseerd wordt. De voordracht bleef gehandhaafd, maar wel werd overeengekomen dat bij te nemen moeilijke beslissingen de raad een uitspraak zal doen die aan de vertegenwoordiger wordt meegegeven. Weth Voogd was weinig complimen

Weth Voogd was weinig complimenteus toen hij de Raad van Bestuur karakteriseerde als een log lichaam dat zwaar werkt en weinig presteert, hetgeen in de toekomst zal moeten veranderen... De heren Noorthoek en Reus werden

De heren Noorthoek en Reus werden benoemd tot lid van het bestuur van de Ambulancedienst Goeree-Overflakkee, met als plaatsvervangers de heren Bruggeman en van Dam.

Geen enkele moeite had de raad vervolgens met de concentratie van de Vleeskeuringsdienst Goeree-Overflakkee met de diensten van Voome Putten -Rozenburg en de Hoekse Waard. Besloten werd dan ook aan de gem.eenschappelijke regeling deel te nemen.

Unicef- Nederland start aktie

voor structurele hulp aan kinderen in het zuiden van Egypte

HALF OKTOBER

Unicef gaat volgend jaar een nieuw projekt beginnen voor een structurele verbetering van het leefklimaat voor kinderen in 10 districten van Boven- Egypte. Unicef hoopt vooral de kidersterfte

Unicef hoopt vooral de kidersterfte in de leeftijd tot vier jaar terug te brengen van 15 naar 12''/o.

De spaarbanken, aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond, gaan de nieuwe aktie van Unicef-Nederland ondersteunen door het vragen van aandacht aan hun cliënten en het uitschrijven van een prijsvraag. De spaarbanken hopen de Unicef-hulp aan één district, dat rond El Nasr, met hun aktie te kunnen meefinancieren. De aktiviteiten van de spaarbanken

De aktiviteiten van de spaarbanken ten bate van Unicef zullen rond de Wereldspaardag, 21 oktober a.s., zijn geconcentreerd.

NIEUWS uit de kerken

NED. HERV. KERK

Beroepen te: Streefkerk A. J. Timmer te Lunteren. Kootwijk J. Mouthaan te Nunspeet. Stolwijk H. Riphagen te Westbroek.

Bedankt voor: Reeuwijk H. Klok te Melissant. Overleden: Op 64-jarige leeftijd is

Overleden: Op 64-jarige leeftijd is plotseling ds. C. Batenburg, em. pred. te Vriezenveen, overleden. Hij was een zeer bekend predikant in confessionele kring. Ds. Batenburg diende de gemeenten van Eek en Wiel, Alblasserdam, H. I. Ambacht en sinds 1961 Vriezenveen, waar hij vorig jaar wegens gezondheidsredenen emeritaat ontving.

GEREF. KERKEN

Beroepen te: 's-Gravenhage W. P. Heinen te Utrecht; Zwolle P. den Hengst te Hoofddorp.

Aangenomen naar: Nes Amin (Israël) J. Boersma te Ens. Bedankt voor: Itskehuizen A. Veld

Bedankt voor: Itskehuizen A. Veldhoen te St. Augustinusga.

GEREF. KERKEN vrijgemaakt Beroepen te: Musselkanaal J. Dron

Beroepen te: Musselkanaal J. Dronkers kand. te Hengelo, welke ook een beroep van Katwijk ontving.

CHR. GEREF. KERKEN

Tweetal te: Nieuwpoort A. v. Heteren te Werkendam en A. v. d. Weerd te Zeist. Beroepen te: Zuidland P. Beekhuis te

Beroepen te: Zuidland P. Beekhuis te Noordeloos. Synode: Op de synode welke momen

Synode: Op de synode welke momenteel te Amersfoort vergadert werd het volgende moderamen gekozen: ds. J. H. Velema te Nunspeet, praeses ds. H. V. d. Schaaf te Dordrecht-Z, scriba; als assessoren hebben zitting ds. J. Brons te Urk en ds. M. C. Tanis te Sliedrecht.

GEREF. GEMEENTEN Beroepen te: Werkendam J. Karens

Beroepen te: Werkendam J. Karens te Opheusden. Aangenomen naar: Kalamazoo (U.S.A.)

Aangenomen naar: Kalamazoo (U.S.A.) A. Vergunst te Veen.

Drs. A. Vergunst te Veen (broer van ds. E. F. Vergunst, Heirv. predikant te Slikkerveer) gaat wederom naar Amerika. Hij zal daar niet alleen de gemeente van Kalanaazoo gaan dienen, maar is ook aangewezen als docent aan de Theologische School. Aan deze school is onlangs één student aangenomen, dhr J. Spaans te Corsica, die dus zijn opleiding van ds. Vergunst zal ontvangen. De gemeente Kalamazoo telt 340 zielen. Ds. Vergunst was eerder predikant te Corsica (U.S.A.) en diende in ons land de gemeenten van Zeist, Rotterdam-C en Veen.

OUD GEREF. GEMEENTEN

Beroepen te: Oosterland dhr A. v. d. Meer te Kinderdijk.

THOLEN

— Benoeming: Met ingang van 15 september is tot beheerder van de sporthal en het gemeenschapscentrum aan de Zoekweg benoemd de heer C. A. Luij sterburg, exploitante van de Winnetonbar en cafetaria ,,De Smulhoek".

— Benoeming: De heer M. M. Comelisse is benoemd als onderwijzer aan de School met de Bijbel te Strijen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Goerees' raad geeft Stellendam een �mini

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's