Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rail moet auto's voor duik in de haven behoeden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rail moet auto's voor duik in de haven behoeden

„Het blik liever op parkeerplaats buiten het stadje''

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het overgrote deel van Goerees' bestuurderen bleek in de donderdagavond gehouden raadsvergadering prys te stellen op het aanbrengen van een railing langs de havenkant aan de Zuidzijde Haven om de daar geparkeerde auto's voor een duikel in de haven te behoeden. Hun enthousiasme over dat voorstel van het College was omgekeerd evenredig aan de bedenkingen die enkele anderen hadden omdat — zo vreesden ze — elke parkeerlaciliteit verkeersaantrekkend zal blijken te werken terwyl juist de aanwezigheid van „het blik" in Goerees' straatbeeld beperkt zou moeten worden. En vooral over dat laatste werd toen stevig doorgebabbeld

Al mocht het betoog van dhr van Oosterom (PCP) geen „babbel" meer heten, integendeel. Het werd een vtirige roep om af te zien van de voorgestelde plaatsing — zoals trouwens ook door de Commissie beschermd stadsgezicht geadviseerd — om via een commissie de mogelijkheid te bezien om buiten het stadje een parkeergelegenheid te scheppen voor hen die Goeree omwUle van het stadsschoon komen bezoeken. De roep van dhr van Oosterom mocht evenwel niet baten; hij leek aanvankelijk heel wat medestanders te vinden maar toen het op stemmen aankwam lieten ze hem lelijk in z'n hemdje staan terwijl hij het zo goed bedoelde...

Echter mogen ook aan dhr J. Bruggeman goede bedoelingen met zijn woonstadje worden toegedacht en dhr Bruggeman was meer dan vierkant vóór de railing waartegen dhr van Oosterom zich zo manhaftig verzette, ,,want", zei dhr Bruggeman, „nu gooien ze hun auto's maar kris kras door elkaar zodat het lijkt alsof er een bom gevallen is, maar als er een raUing komt, komt er misschien wat orde in en orde m.oeten we daar eindelijk eens hebben!"

„Auto-vrij maken", dhr Nijdam, PvdA vertegenwoordiger, was de eerste die het woord in de mond durfde nemen waarop anderen in de raad zich prompt verslikten omdat daar huns inziens nimmer aan te denken is. „Stel je voor", zei weth Visser in zijn beantwoording, „je ziet de inwoners van Goeree toch nog niet hun auto aan de Mariadijk zetten om vervolgens te voet naar huis te gaan?" Zo had dhr Nijdam het ook niet bedoeld maar wel zag hij perspectief in de aanleg en aanwijzing van een terrein buiten de stad waar bezoekers hun wagens zouden kunnen plaatsen, wat de rust in het stadje ten goede zou komen onadat die niet gediend is met de aanwezigheid van veel storend blik... Met dhr van Oosterom vroeg dhr Nijdam zich af waarom het — negatieve — advies van de Commissie Beschermd Stadsgezicht geheel in de wind wordt geslagen en zelfs niet wordt genoemd.

Dhr van Oosterom vermocht dat ook niet te vatten en nogmaals benadrukte hij dat het tegenover deze Commissie elegant zou zijn het voorstel terug te verwijzen om een en ander nog een te herbezien. „Misschien zal de railing niet storen maar de gevolgen ervan zullen zijn dat we veel blik aantrekken wat Goeree niet zal verfraaien!" waarschuwde dhr van Oosterom. Hij vond het treffen van een voorziening overigens geheel overbodig omdat de situatie lang niet zo gevaarlijk is als wordt aangevoerd. Spr vond de situatie langs de kerkgrachten van Nieuwe Tonge en • Dirksland heel wat penibeler tei-wijl in de Goereese situatie de afstand vanaf de straat veel groter is en er bovendien bomen en lichtmasten staan die de doorgang beperken. Dhr van Oosterom zou dan ook willen dat de zaak grondiger aangepakt ging worden dan de plaatsing van een railing; „met de aanleg van een parkeerterrein buiten zou al veel gewonnen zijn!" hield hij staande.

Weth Visser bracht daar tegenin dat de bids hooguit 15 a 20 cm. hoog zal worden en dat zelfs de critische dienst van Monumentenzorg ermee heeft ingestemd als zijnde estetisch verantwoord Dhr Visser ontkende dat het advies van de Commissie Beschermd Stadsgezicht in de wind geslagen was, wel is de veiligheid boven het advies gesteld waarom er toch een voorstel van het College uit voort was gekomen. Spr maakte er geen geheim van zo'n beveiliging het liefst aan beide zijden van de haven te willen. Hij legde alle verantwoordelijkheid voor evt ongelukken dan ook bij de raad wanneer die het voorstel af zou wijzen.

„Laten we de put dempen voor het kalf verdronken is!" adviseerde dhr A. de Jong (SGP) maar die opmerking werd wat smalend begroet alsof de haven er al niet veel langer gelegen heeft. Voorstanders bleken ook de heren Noorthoek en van der Laan, terwille van de veiligheid en omdat het huns inziens estetisch niet storend zal zijn.

De gelegenheid in tweede instantie te spreken leverde voornamelijk een herhaling op van wat in eerste aanleg al met klem was betoogd. Dhr van Oosterom kreeg zijn voorstel in stemming een commissie naar een andere oplossing uit te laten zien, maar dat werd met 7-6 verworpen waarna er over het voorstel van het College gestemd werd. Dat haalde het royaal met slechts de stemmen van de heren Nijdam en van Oosterom tegen. Die uitslag neemt overigens niet weg dat B en W de gedachten zullen laten gaan over een parkeermogelijkheid buiten het stadje zoals dat — de voorz. droeg dat voorbeeld aan — in Urk gebeurt. Dat mag wel worden binnengereden maar de bezoekers worden gevraagd de wagens buiten het dorp te houden met een bord: „Zet hier uw auto neer". Wie weet wordt dat nog eens de vrucht van de gehouden bespreking.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Rail moet auto's voor duik in de haven behoeden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's