Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EKB. O. Ouddorp U Krijgt Maar Drie Minuten!!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EKB. O. Ouddorp U Krijgt Maar Drie Minuten!!

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Drie minuten, want langer kunnen de hersenen niet buiten zuurstof zonder ernstige beschadigingen op te lopen. Een slachtoffer van een ongeval, dat bewusteloos is en niet zichtbaar ademt, is daarom in onmiddelijk levensgevaar. Een slachtoffer van een ongeval, dat ernstig bloedt, loopt ook groot gevaar. Ook zo'n bloeding kan binnen korte tijd dodelijk zijn.

Hoe sneller hulp wordt geboden, hoe kleiner de kans is, dat er ernstige blijvende beschadigingen door gebrek aan zuurstof aan de hersenen worden toegebracht.

Op de man of vrouw, 'die als eerste bij een ernstig gewond slachtoffer komt, rust dan ook een grote verantwoordelijkheid. Van zijn of haar kemiis en kundigheid kan het dan afhangen, of het slachtoffer in leven blijft. Van zijn of haar hulp zal het dan kunnen afhangen, of het slachtoffer het er alleen maar „Levend afbrengt", of dat het geheel van zijn letsel zal herstellen.

Wat moet U doen om dat levensgevaar te keren ?

Van groot belang is, dat de ademhaling ongestoord kan functioneren, of, als dit niet uit eigen kracht kan, dat door kunstmatige ademhaling deze functie wordt overgenomen.

Uit onderzoek is gebleken, dat 20% van alle mensen, die door een ongeval de dood vonden, gered had kunnen worden door snelle, deskundige hulp. Gered had kunnen worden, omdat zlJ niet overleden zijn aan de eigenlijke opgelopen letsels, maar door verstikking zijn overleden.

Daar zijn slachtoffers bij, die helemaal niet zo ernstig gewond waren, maar die in een zo ongelukkige houding lagen, dat de ademhalingswegen niet vrij waren, en zelf niet bij machte waren daarin verandering te brengen.

Gebrek aan hulp. Er waren mensen genoeg, maar nie

Er waren mensen genoeg, maar niemand wist in de verste verte ook maar Iets af van eerste hulp bij ongelukken. Gebrek aan hulp.

Gebrek aan hulp.

Er waren mensen genoeg, maar niemand stak een hand uit naar het slachtoffer. Gebrek aan hulp.

Een slachtoffer van een ongeval, dat bewusteloos is en niet zichtbaar ademt, is daarom in onmiddelijk levensgevaar. Een slachtoffer van een ongeval, dat ernstig bloedt, loopt ook groot gevaar. Ook zo'n bloeding kan binnen korte tijd dodelijk zijn. Hoe sneller hulp wordt geboden, hoe kleiner de kans is, dat er ernstige blijvende beschadigingen door gebrek aan zuurstof aan de hersenen worden toegebracht. Op de man of vrouw, 'die als eerste bij een ernstig gewond slachtoffer komt, rust dan ook een grote verantwoordelijkheid. Van zijn of haar kemiis en kundigheid kan het dan afhangen, of het slachtoffer in leven blijft. Van zijn of haar hulp zal het dan kunnen afhangen, of het slachtoffer het er alleen maar „Levend afbrengt", of dat het geheel van zijn letsel zal herstellen. Wat moet U doen om dat levensgevaar te keren ? Van groot belang is, dat de ademhaling ongestoord kan functioneren, of, als dit niet uit eigen kracht kan, dat door kunstmatige ademhaling deze functie wordt overgenomen. Uit onderzoek is gebleken, dat 20% van alle mensen, die door een ongeval de dood vonden, gered had kunnen worden door snelle, deskundige hulp. Gered had kunnen worden, omdat zlJ niet overleden zijn aan de eigenlijke opgelopen letsels, maar door verstikking zijn overleden. Daar zijn slachtoffers bij, die helemaal niet zo ernstig gewond waren, maar die in een zo ongelukkige houding lagen, dat de ademhalingswegen niet vrij waren, en zelf niet bij machte waren daarin verandering te brengen. Gebrek aan hulp. Er waren mensen genoeg, maar niemand wist in de verste verte ook maar Iets af van eerste hulp bij ongelukken. Gebrek aan hulp. Er waren mensen genoeg, maar niemand stak een hand uit naar het slachtoffer. Gebrek aan hulp.

Er waren mensen genoeg, maar die zijn alleen maar in paniek geraakt.

Gebrek aan hulp. Zelf kan het slachtoffer zich niet

Zelf kan het slachtoffer zich niet helpen, zich niet redden, omdat zij daartoe lichamelijk niet bij machte zijn, of omdat zij bewusteloos zijn en geheel afhankelijk van anderen. Afhankelijk van toevallige voorbijgangers, zoals U en ik.

V wordt niet tevoren gewaarschuwd dat uw hulp nodig is. De kreet om hulp komt altijd op een

De kreet om hulp komt altijd op een moment, dat u het niet verwacht. U komt er zo maar ineens voor te staan. Maar uw hulp is dan toch nodig. Misschien ligt er dan het leven van een medemens. Laat u dat leven door uw handen glippen?

Misschien hangt het dan van uw hulp af, of een moeder voor haar kinderen een vader voor zijn gezin

een vader voor zijn gezin een kind voor zijn ouders

een kind voor zijn ouders een goede vriend of vriendin

een goede vriend of vriendin behouden kan blijven.

Die beslissing ligt dan misschien — volkomen onverwacht — in uw handen.

Onverwacht, maar niet onvoorbereid !

U kunt u wel op dat onverwachte moment voorbereiden. Daarvoor zijn geen lange of zwares tuidies nodig. Dat kunt u ook. In een E.H.B.O.-cursus van maar 16

In een E.H.B.O.-cursus van maar 16 lessen — elke week één les van 2 uur — kunt u leren, wat u moet doen, als u met een of meer slachtoffers van een ongeval wordt geconfronteerd.

U leert in die cursus, hoe u door eenvoudige handelingen

de ademhaling vsa een bewusteloze veilig kunt stellen

ernstige bloedingen kunt stelpen.

iemand voor ernstiger letsel kunt behoeden.

een slechte, onvoldoende ademhaling kunt verbeteren.

een misschien gestopte ademhaling weer op gang kvint brengen.

E.H.B.O. kennen geeft U een gevoel van zekerheid.

Als u een cursus E.H.B.O. hebt gevolgd, dan zult u zich veel zekerder voelen, v U bent dan voorbereid op dat onverwachte moment, waarop u uw kennis nodig zult hebben voor een medemens.

Komt dat moment, dan raakt u niet in paniek. U wéét, wat er moet gedaan worden. Uw handen staan dan niet verkeerd.

Misschien voelt u zich wel stikzenuwachtig op dat ogenblik, maar dat gaat snel voorbij, juist omdat u zich door les en oefening op dat ogenblik hebt willen voorbereiden. Daarom is Uw E,H.B,0, kennis niet

Daarom is Uw E,H.B,0, kennis niet alleen van belang voor die ander, die op uw hulp is aangewezen.

Ook voor uzelf kan het heel belangrijk zijn. Ook in uw onmiddelijke omgeving kan een ongeluk gebeuren.

Dan is het een hele geruststelling, dat men weet, dat u kimt helpen. Ook uzelf kan een ongeluk overkomen. Ook dan is het voor uzelf een hele geruststelling te weten, wat er dan aan de hand is, te weten, wat er moet gebeuren.

Het zijn gelukkig lang niet altijd dodelijke ongelukken, lang niet altijd zwaar gewonden, die hulp van anderen nodig hebben.

Het gaat soms maar omh eel simpele dingen, maar voor de getroffene kan dat heel zwaar wegen, juist omdat die er zelf niets aan kan doen.

Dan bent u degene, die het weet, die redding brengt.

Dan bent u degene die overeind blijft en niet in paniek raakt,

U bent dan degene waar men op rekent.

Wat kunt V nu al doen by een ongeval ?

2torg dat de toestand niet erger wordt. Voor elke E.H.B.O.-er gelden 7 punten, die ook voor u belangrijk zajn:

1. Let op gevaar voor uzelf, voor het slachtoffer, voor anderen;

2. Ga na wat het slachtoffer mankeert;

3. Zorg dat het slachtoffer blijft ademen;

4. Stelp ernstige bloedingen;

5. Help iemand op de plaats, waar hij ligt;

6. Stel het slachtoffer gerust;

7. Laat zakeUjke informatie geven, aan dokter, G.G.D. en/of politie.

In het korte bestek kunnen we onmogelijk precies uitleggen, wat de 7 punten inhouden.

In de E.H.B.O.-cursus wordt er uitvoerig op ingegaan.

Waar moet ik een ongeval melden ?

In sommige streken geld een alarmnummer 0011, maar dat is nog lang niet overal.

Langs de rijkswegen kunt u via de praatpalen hulp inroepen.

In de steden en dorpen is het verschillend. Soms kan men zelf een ambulance waarschuwen. Soms moet men eerste een arts waarschuwen. In andere plaatsen loopt het vla de politie. In weer andere plaatsen maakt het niet uit of u de politie of de G.G.D. belt. Daar houdt men elkaar op de hoogte van alle alarmeringen.

Zorg in ieder geval, dat u in uw eigen woon- en werkgebied weet, wat u moet doen. De E.H.B.O.-verenlging kan u daarover inlichten. U kunt dan meteen opgeven voor het volgen van een cursus, want dat is de enige goede oplossing.

Waaruit bestaat die informatie, die U moet geven of laten geven ?

A. naam van de boodschapper

niet aUeen een kwestie van beleefdheid, maar een basis van vertrouwen. Men weet met wie men te doen heeft. Er hoeft niet meer naar gevraagd te worden en dat spaart tijd.

B. aard van het ongeval

Geen uitvoerige verhalen over de toedracht van het ongeval. Dat is op dat moment tijdverlies. Belangrijk is, dat men weet of het een huisongeval, een straatongeval, een verkeersongeval is, of een bedrijfsongeval is, waarbij dan.

C. de plaats van het ongeval

Uitermate belangrijk is. Geef die zo nauwkeurig mogelijk door. D. aantal slachtoffers

D. aantal slachtoffers

dit is o.a. van belang voor het vervoer. Geef, als er een groot aantal slachtoffers is, een schatting, maar meestal kan men het precies melden.

E. aard van het letsel

Probeer zo precies mogelijk de letsels aan te geven. Maak vooral melding van bewusteloze slachtoffers, ernstige bloedingen, storingen in de ademhaling.

F. benodigde hulp

Van uw berichtgeving hangt af, welke hulp wordt ingeschakeld. Als er b.v. iemand belmeld zit ,of een auto te water is geraakt, dan moet men dit weten, anders wordt niet tijdig de technische hulp gealarmeerd, die dan nodig is.

G. belangrijke bijzonderheden.

Er kunnen factoren zijn, die de totale hulpverlening beïnvloeden. Er kan b.v. een auto met gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. Er kan brandgevaar zijn. De plaats van het ongeval kan moeilijk toegankelijk zijn. Als u zulke zaken direct meld, kan men hiermee rekening houden. Neem In ieder geval nu al het voor

Neem In ieder geval nu al het voornemen een E.H.B.O.-cursus te gaan volgen- Opgave hiervoor, vóór 13 september

Opgave hiervoor, vóór 13 september 190 bij de afd. secr. dhr. E. v. d. Wende, Hofdijksweg 36 te Ouddorp. Tel. 01878 - 1811.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

EKB. O. Ouddorp U Krijgt Maar Drie Minuten!!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's