Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

NIEUWS uit de kerken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

NIEUWS uit de kerken

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

NED. HERV. KERK

— Beroepen te: Bodegraven C. J. v. d. Plas te Delft; Bergambacht J. Westland te Amersioort; Noordhom (G) L. J. Geluk te Zwolle; Giessendam P. Molenaar te Groot Ammers.

— Aangenomen naar: Hei en Boeicop kand. T. Guyt te Katwijk; Woubrugge kand. W. Koelewijn te Brakel; Rijssen H. F. Klok te Melissant. — Bedankt voor: Reeuwijk H. F. Klok

— Bedankt voor: Reeuwijk H. F. Klok te Melissant; Voorthuizen J. Smit te Hilversum; Bruchem kand. T. Guyt te Katwijk.

— Ridderkerk - Bolnts: Na bevestiging door zijn voorganger Ds. H. Koudstaal te Baam met Psalm 48 : 13, deed Ds. van Meulen, gekomen van Goudriaan,, intrede alhier met 1 Koningen 10 : 7b.

— Werkendam: Na bevestiging door Ds. J. van Kaai te Almkerk met Lukas 11 : 28, deed Ds. P. J. Droogers, gekomen van Bodegraven, intrede met Lukas 10 : 21-42.

— Daarle: Wegens benoeming tot legerpredikant nam Ds. C. van Rossum afscheid met Filipp. 3 : 20a. In dezelfde dienst werd hij als legerpredikant bevestigd door Dr. W. Balke van Den Ham. Zijn opvolger kand. D. Verboom werd als predikant bevestigd door diens broer Ds. W. Verboom te Waddinxveen met Hand. 8 : 26-27, om daarna intrede te doen met een prediking over Handelingen 8 : 35.

— Asperen: Na bevestiging door Ds. W. de Bruyn, em. pred. te Ermelo met 2 Cor. 4 : 5-6, deed Ds. P. de Jong gekomen van Laar (D) intrede met 2 Cor. 4 : 7.

— Papendrecht: Wegens vertrek naar Kampen, nam Ds. G. v. d. End afscheid met 2 Cor. 13 : 13.

Na bevestiging door Ds. G. v. d. End alhier, met 2 Tim. 2 : 15 deed Ds. J. de Bie, gekomen van Rijssen, intrede met een prediking over Marcus 8 : 34b

— Tange Alteveer: Na bevestiging door zijn broer Ds. L. Quist van Opheusden met Matth. 13 : 3, deed kand. J. Quist uit Utrecht intrede alhier met Nehemia 2 : 20.

— Overleden: Op 75 jarige leeftijd overleed Ds. P. Bouw, em. pred. te Ede. Hij stond van 1932-1936 te Melissant en diende vervolgens de gemeenten van Benschop, Haaften, Woudenberg, Slikkerveer, Ede (1957-1970), waar hem emeritaat werd verleend. Nadien gaf hij bijstand in het pastoraat te Wekerom en in verschillende evangelisaties o.a. te Oosterbeek. Tot voor kort ging hij regelmatig voor in de diensten des Woords.

Jubilea: Op 8 september staat Ds. Jac. van Dijk, em. pred. te Arnhem, veertig jaar in het ambt. Hij is 67 jaar. Hij werd in 1940 predikant te Zaltbommel, vanwaar hij in 1942 de Vrijzinnige evangelisatie te 's Gravenzande ging dienen. Kort daarop veranderde hij van geloofsovertuiging en ging in 1945 naar Monster. Vervolgens diende hij de gemeenten Putten, Gameren, Garderen, Nijkerk. Hier werd hem in 1960 emeritaat verleend i.v.m. een benoeming tot leraar te 's Gravenhage. In 1965 werd hij weer predikant in zijn vroegere gemeente Monster, om in 1969 opnieuw zijn ambt neer te leggen en leraar aan de Chr. Mavo in Zutphen te worden.

Op 10 september staat Ds. K. Exalto 25 jaar in het ambt. Hij diende de gemeenten Brakel, MeUssant, Noordeloos, Hasselt en sinds twee jaar die van Benthuizen. 12 september mag Ds. J. C. Wolthers

12 september mag Ds. J. C. Wolthers de dag herdenken dat hij voor 60 jaar in het ambt werd bevestigd. Hij is thans 87 jaar oud. Hij werd in 1920 als predikant bevestigd te Kamperveen. Vervolgens diende hij de gemeenten Sprang, Ontswedde en Putten, waar hij in 1943 buiten het ambt kwam. In 1949 werd hij wederom predikant te Nijega, om in 1950 naar Oude Tonge te vertrekken, waar hem in 1958 emeritaat werd verleend. Daarna diende hij nog 5 jaar de gemeente Eemnes-Bmnen als bijstand in het pastoraat om zich daarna te Bunnik te vestigen. Op 15 september is Ds. J. de Lange,

Op 15 september is Ds. J. de Lange, em. pred. te Huizen dat 45 jaar. Hij is 72 jaar. Sinds 1935 diende hij de gemeenten van Wilsum, Nimspeet en Rijssen. In de periode 1956-1965, was hij director van de G.Z.B.

25 september is Ds. J. Groenenboom 25 jaar predikant. Hij diende de gemeenten van Lopikerkapel, Muiden, Vriezenveen en Leerdam, waar hij sinds 1974 staat.

Ten slotte is op dezelfde datum Ds. C. den Boer te Woudenberg 25 jaar predikant. Zijn eerste gemeente was Veen, vanwaar hij naar Sliedrecht ging, om vervolgens de gemeenten Zeist en Wagenlngen te diepen. Vorig jaar werd hij studiesecretaris van de Geref. Bond en ging de gemeente van Woudenberg — part-time — dienen .

— Gezangen: Tot voor kort was het vrijwel usantle dat de predikanten die lid waren van de Geref. Bond in de Herv. kerk, geen gezangen lieten zingen in de eredienst. Er is thans een wijziging in deze gang van zaken te bemerken. In onderscheiden artikelen o.a. in „De Waarheidsvriend" van de hand van Ds. C. den Boer en in „Het Geref. Weekblad" .van de hand van Ds. W. van Gorsel wordt een Isms gebroken voor het toestaan hiervan met name t.a.v. van kandidaten, die wegens het overschot in eigen gelederen, aangewezen zijn op een beroep uit een z.g. confessionele gemeente. Men meent dat het opgeven van een gezang geen afbreuk behoeft te doen aan de inhoud der prediking.

GEREF. KERKEN

— Beroepen te: Leidsendam Mevr. A. Jacobi-van Duyn, pastoraal medewerkster te Leiderdorp; Sassenheim Th. Ferwerda te Amsterdam; Amsterdam-Osdorp Mevr. J. van Haeringen te Terschelling; Zwolle P. den Hengst te Hoofddorp; Kockengen J. Schouten te Baambrugge, die dit beroep ook heeft aangenomen. — Jubileum: Op 20 september hoopt

— Jubileum: Op 20 september hoopt Prof. Dr. W. H. Gispen de dag te herdenken dat hij voor 65 jaar in het ambt werd bevestigd. Hij werd in 1900 geboren en in 1925 te Hazerswoude in het ambt bevestigd. Van 1928-1945 aiende hij de kerk van Delft om daarna tot 1970 hoogleraar aan de V.U. te Amsterdam te wezen. 28 september is Ds. K. Boorsma, em.

28 september is Ds. K. Boorsma, em. pred. te Delfzijl 50 jaar predikant. Hij is 82 jaar. Na in 1930 te Alteveer te zi]n bevestigd,, diende hij nog de kerken van Kielderweer en Oostermeer, waar hij in 1966 emeritaat kreeg.

GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT

— Beroepen te: Enschede P. Groenenberg te Stadskanaal; Bergsenhoek kand. J. Dronkers te Hengelo; Zuidhom K. Verlind, laatstelijk predikant in Suriname.

— Bedankt voor: Albany (Australië) L. Joose te IJmuiden; Ulrum H. Knigge te Langeslag. — Axel: Na bevestiging door Ds. J.

Axel: Na bevestiging door Ds. J. Verkade, met 2 Tim. 4 : 5, deed Ds. P. V. d. Laan, gekomen van Lelystad intrede aUiier als evangelisatiepredikant te Gent, met Rom. 16 : 25-27.

— Kampen: Ds. P. Lok te Kampen bevestigde met 2 Cor. 4 : 5 aldaar Ds. T. Dekker( gekomen uit Leek, welke intrede deed met 2 Cor. 1.

CHR. GEREF. KERKEN

— Tweetal te: Bussum P. Beekhuis te Noordeloos en J. Oosterbroek te Opperdoes.

— Beroepen te: Nieuwpoort A. v. d. Weerd te Zeist; Veenendaa.1 (als ziekenhuispred. te Bennekom) J. de Jong te Zaandam, die dit beroep ook aannam. — Ds. R. Kok: em. pred. te Soest is

— Ds. R. Kok: em. pred. te Soest is op 5 september a.s. 65 jaar predikant. Op 13 oktober hoopt hij 90 jaar te wor-den. Hij werd in 1915 predikant te Aagtekerke (Geref. Gemeente), ging vervolgens naar Gouda in 1925 en in 1930 naar Veenendaal, welke gemeente hij tot 1950 diende. In dat jaar maakte hij zich en een groot deel van zijn gemeente zich vrij van de G. G.

In 1956 trad hij met die gemeente toe tot de Chr. Geref. kerken, waarop hij in 1958 naar Ede vertrok. Daarna ging de weg naar Alphen a/d Rijn, Ameide en van 1968-1979 naar Nijkerk, waar hem onlangs op 89 jarige leeftijd emeritaat werd verleend.

GEREF. GEMEENTEN

— Beroepen te: Ridderkerk J. Verwey te H. I. Ambacht; Rotterdam-Zuidwijk A. Moerkerken te N. Beyerland.

— Tweetal te: Rotterdam-Zuid A. Hoogerland te Krabbendijke en J. Koster te Bameveld; Middelburg-Z J. Mol te Rijssen en E. Venema te Drachten. — Bedankt voor: Poortvliet J. Koster

— Bedankt voor: Poortvliet J. Koster te Bameveld. — Emeritaat: Wegens gezondheidsre

— Emeritaat: Wegens gezondheidsredenen is Ds. C. Molenaar te KapeUe- Biezelinge met emeritaat gegaan. Op 6 december a.s. hoopt hij 65 jaar te worden en werd geboren te Herkingen. Hij werd in 1956 predikant te Leiden. In 1960 ging hij naar Moerkapelle en in 1971 naar Kapelle-Biezelinge. Hij is curator van de Theol. School.

OUD GEREF. GEMEENTEN

— Beroepen te: Kampen J. van Prooyen te Rhenen.

SINT ANNALAND

Aardappelveiling van vrijdag 29 augustus 1980. Doré eerste soort ƒ 0,16 - ƒ 0,19; Doré tweede soort ƒ 0,15. Gloria ƒ 0,21. Bintje ƒ 0,14 - ƒ 0,21; Bintje bonken eerste soort ƒ 0,23 - ƒ 0,25; Bintje bonken tweede soort ƒ 0,16 - ƒ 0,17; Bintje drielingen ƒ 0,12; Bintje kriel ƒ 1,19. Eigenheimer ƒ 0,26 - ƒ 0,29. Irene: ƒ 0,25. Lekkerlander ƒ 0,14 - ƒ 0,15.

Aardappelprijs per kilogram, aanvoer 120 ton.

SINT MAARTENSDIJK

Benoeming. Het hoofdbestuur van de Z.L.M, heeft de heer A. C. Breure benoemd tot lid van de huiircommissie in het district Zierikzee.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

NIEUWS uit de kerken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's