Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Subsidieregeling voor vermindering zwaar werk ook voor land- en tuinbouw van belang

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Subsidieregeling voor vermindering zwaar werk ook voor land- en tuinbouw van belang

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De subsidieregeling „arbeidsplaatsverbetering lichamelijk zware arbeid 1980" zoals deze onlangs in de Staatscourant is gepubliceerd, kan ook voor land- en tumbouw van betekenis zijn. Deze regeling heeft ten doel het bedrijfsleven te stimuleren, investeringen te verrichten die leiden tot vermindering van zware lichamelijke arbeid en verbetering van fysiek ongunstige werkhoudingen.

Onder bepaalde voorwaarden wordt de helft van de gemaakte kosten door het rijk gesubsidieerd. Hierbij gelden wel maxima van ƒ 12.500,— per werknemer, ƒ 250.000,— per project en ƒ 500.000,— subsidie voor één werkgever. Aanvragen voor de regeling, waar

Aanvragen voor de regeling, waarvoor het Ministerie van Sociale Zaken ƒ 30 miljoen heeft uitgetrokken, moeten voor het eind van dit jaar worden gedaan. Hiervoor kan men terecht bij het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie,

Door de regeling bestaan er nu subsidiemogelijkheden voor: — verbetering van ongunstige werk

— verbetering van ongunstige werkhoudingen of verlichting van zware arbeid voor het werken met gereedschappen of met vast opgestelde apparatuur; — verbetering van ongunstige werk

— verbetering van ongunstige werkhoudingen in de cabines voor de bestuurders van hijskranen en draglines. Ook verbetering van temperatuumiveau, vochtigheidsgraad, stof, dampen- en gassenconcentraties en tocht in de cabines zijn bij wijze van uitzondering in deze regeling opgenomen;

— verbetering van ongunstige werkhoudingen of verlichting van zware arbeid voor het laden en lossen van goederen en het goederentransport, door het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen of het aanbrengen van laad- en loskleppen aan vrachtwagens.

Verbeteringen die worden aangebracht in bedrijfsgebouwen of in transportmiddelen die na 1 januari 1980 in gebruik zijn genomen, komen niet voor subsidie in aanmerking. Aanschaf van apparatuur voor horizontaal goederentransport komt evenmin in aanmerking voor subsidie.

Werknemers en zelfstandigen.

De regeling beoogt niet alleen het stimuleren van verbeteringen van arbeidsplaatsen en hun medewerkende echtgenoten. Om de eigen arbeidsplaats van zelfstandigen met subsidie te kunnen verbeteren, geldt de voorwaarde dat tenminste één maar ten hoogste vijf werknemers in dienst moeten zijn. Voorts moet de zelfstandige voor

Voorts moet de zelfstandige voor minstens de helft van zijn tijd op dezelfde wijze werkzaam zijn werknemer(s). als zijn

Voorwaarden.

Voor de toekenning van de subsid'e geldt een aantal voorwaarden. De kosten per werknemer van wie de

De kosten per werknemer van wie de arbeidsplaats of de functie aanmerkelijk wordt verbeterd, moeten voor elk project tenminste ƒ 1,000,— bedragen. De arbeidsplaats zelf moet in stand worden gehouden; er mag dus geen verlies van arbeidsplaatsen optreden. De voorzieningen mogen verder niet

De voorzieningen mogen verder niet gericht zijn op horizontaal transport. Projecten die behoren tot de normale bedrijfsvoering of die wettelijk vereist zijn komen niet voor subsidie in aanmerking.

Land- en tuinbouw.

Als mogelijke voorbeelden voor landen tuinbouw kan worden gedacht aan o.a.:

— verbetering van de arbeidshouding bij het sorteren van aardappelen, fruit bloembollen, uien, e.d,

— aanschaf en gebruik van kistenopraapmachines in de fruit- en bloembollenteelt;

— verbetering en verlichting van omstandigheden en werkhouding bij het uitstorten van lasten op de sorteerband;

— verbetering van de werkhouding m de champignonteelt door gebruik van verstelbare pluklorries/groeibakken;

— aanschaf van pneumatische snoeiapparatuur ter vervanging van het snoeien uit de hand; — plaatsen van kunstmestsilo's voor

— plaatsen van kunstmestsilo's voor verlichting van de arbeid en verbetering van de werkhouding; — maatregelen ter verlichting van zwa

— maatregelen ter verlichting van zware arbeid in rundvee-, pluimvee- en varkenshouderijbedrijven, b,v, uitmestinstallaties, voedering en kuilvoersnijders.

Arbeidsinspectie.

Voor met de uitvoering van een project mag worden begonnen, dient contact te worden opgenomen met de Arbeidsinspectie. Deze moet namelijk beoordelen of het project aan de voorwaarden voldoet, subsidiabel is en of de urgentie van het project past in het totaal der aanvragen. AUe aanvragen moeten worden inge

AUe aanvragen moeten worden ingediend bij het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie in wiens district de onderneming is gevestigd. De speciale formulieren zijn daar verkrijgbaar.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Subsidieregeling voor vermindering zwaar werk ook voor land- en tuinbouw van belang

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's