Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Oostflakkee wijst bezwaarschrift node af . . .

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Oostflakkee wijst bezwaarschrift node af . . .

if Agrariërs lijken wei vervolgde indianen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoe sympathiek de raad van Oostflakkee ook verklaarde te staan tegenover dhr. W. Mourik, die op zqn bedrijf aan de Oude landsedijk te O'plaat probeert de kost te verdienen, in de donderdagavond gehouden raadsvergadering moest desniettemin zgn ingediende beroepschrift ongegrond worden verklaard. B en W hadden de nijvere heer van Mourik vergunning geweigerd voor de bouw van een schuur voor het onderbrengen van fokzeugen omdat de bouw in stryd zou zi[fn met het bestemmingsplan. De raad nam het voor dhr. Mourik op als tja ... als voor een indiaan die uit zqn omgeving wordt verdreven.

Die illustratie was trouwens van SGP vertegenwoordiger dhr. J. van Dam die een bijkans bewogen oproep deed dhr. Mourik toch terwille te zijn als een tegemoetkoming voor de goede wil zelf op eigen bedrijf een inkomen te verwerven. Dhr. van Dam vond het kwalijk dat de drang van dhr. Mourik en ook van anderen om het inkomen te vergroten op deze manier aan banden wordt gelegd: „De agrarische sector gaat zo op in

„De agrarische sector gaat zo op indianen lijken die aan banden worden gelegd en worden verjaagd!" vergeleek dhr. van Dam en de raadsvoorz. burg. V. d. Harst vond dat voorbeeld zo gek nog niet, met nadruk verklarend dat hij het ook niet kan helpen.

Ook dhr. L. Hokke spande zich uitermate in het tij voor dhr. Mourik te keren, erop wijzend dat wetten en voorschriften weliswaar voor de een ten gerieve-, maar voor de ander tot schade kunnen zijn. Echter meende dhr. Hokke een lichtpuntje te zien in de strekking van art. 625 van het Burgerlijk Wetboek dat een eigenaar de vrije beschikking geeft over zijn eigendom.

„Geeft dat dan geen bescherming aan een vrij gebruik van het eigen erf terwille van een juiste bedrijfsvoering?" vroeg dhr. Hokke het College af.

Burg V. d. Harst maakte dhr. Hokke evenwel duidelijk dat hij slechts een deel van het artikel had geciteerd. Inderdaad regelt dat artikel de eigendom als zakelijk recht waarover men de vrije beschikking heeft... mits niet indruisend of in strijd komend met wettelijke bepalingen.

Ook de heer v. d. Boogert (WD) pleitte hartelijk voor een mogelijkheid dhr. Mourik terwille te zijn omdat hij nu de dupe dreigt te worden van een plan dat de raad alleen maar zo vaststelde omdat de behoefte aan uitbreiding niet werd voorzien. Spr. meende dat er incidenteel van het plan moest en kon worden afgeweken temeer omdat de schuur die dhr. Mourik zou willen bouwen omgeving noch landschap zal storen terwijl dhr. v. d. Boogert ook in het voordeel van dhr. Mourik vond pleiten dat hij • geen bio-industrie sticht maar de weg van „scharrel-zeugen" op wil.

Geen precedenten Al het gepleit voor dhr. Mourik ten

Al het gepleit voor dhr. Mourik ten spijt wilde dhr. G. Poortvliet (PvdA) vasthouden aan de regels van het bestemmingsplan zoals dat door de raad is vastgesteld en waarbij ieder zich betrokken heeft kunnen voelen en bij de terinzage ligging ook gelegenheid heeft gehad bezwaren in te dienen. „Als er dan wat veranderd moet wor

„Als er dan wat veranderd moet worden dan via de weg van aanpassing van het plan" suggereerde dhr. Poortvliet, anders bevreesd voor het scheppen van precedenten.

Dhr. Moerenhout (KVP) kon daarmee wel instemmen maar het viel hem duidelijk niet gemakkelijk dhr. Mourik niet terwille te kunnen zijn.

Die onmogelijkheid werd door de voorzitter nog eens met klem benadrukt. „De bepalingen luiden dat het niet kan en ontheffing is dan ook niet mogelijk", stelde de voorzitter vast, begrip tonend voor de primaire neiging een aanvrager toch z'n zin te willen geven. „Het in beroep gaan tegen de weigering van een bouwvergunning is dan ook alleen maar een gegeven recht maar het heeft geen zin omdat de raad zich aan het plan moet houden!" stelde de voorz. vast. Overigens wilde hij wel nagaan of de

Overigens wilde hij wel nagaan of de mogelijkheid bestaat voor de realisering van de gevraagde schuur een „postzegelplannetje" te maken wanneer tenminste betrokkene bereid is de stedebouwlïundige kosten daarvan te betalen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raad Oostflakkee wijst bezwaarschrift node af . . .

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's