Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Maas en Scheldebode 12 september 1890

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Maas en Scheldebode 12 september 1890

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In dit nummer komen niet voor : plaatsel. nieuws en Burgerl. stand, terwyi de krant van 19 Sept. ontbreekt.

BINNENLANDSCHE BERICHTEN Om in aanmerking te kom-en voor eene uitdeeling van brood, bier, haring en tabac op den 3den October a.s. hebben zich bij de commissie te Leiden aangemeld omstreeks 5200 personen.

Aan het strand te Scheveningen zag men niaandag veel bruinvissen heen en weder zwemmen. Hunne verschijning doet zien slechts zeer enkele malen voor in den zomer bij buitengewoon warm wedgr, meestal einde Juli of begin Augustus.

Een buitenman, die te Rotterdam in een bierhuis een glas bier gebruikte, gaf aan eene daar aanwezige kellnerin een bankbiljet van ƒ 40,— ter inwisseling. De kellnerin is met het bankbiljet spoorloos verdwenen.

Te Beerta zag men dezer dagen een niet dikwijls voorkomend natuurverschijnsel. Kort na 't opkomen van de volle maan vertoonde zich eene fraaie maanregenboog aan den noordwestelijken hem.el. Zij was zoo helder, dat men zelfs d? kleuren konde onderscheiden. Ongelukkig bedekten spoedig regenwolken de lucht en beletten verdere waarneming.

BUÏTENLANDSCHE BERICHTEN

De cholera begint nu in Spanje aanmerkelijk af te nemen, evenwel blijft zij nog heerschen in alle provinciën, waar zij zich tot dusver heeft vertoond. Zaterdag kwamen nog 40 ziekte en 22 sterfgevallen voor.

In Japan heerscht de cholera zeer; dagelijks sterven meer dan 100 personen. De ziekte brak te Nagasaki uit waar in 20 dagen 928 personen werden aangetast en 671 stierven. Ook de pokken heerschen vrij sterk.

Uit Kleef wordt gemeld: De verjaardag van kroonprinses Wilhelmina is hier weer even feestelijk gevierd als die van koningin Emma. Er vonden optochten en rijtoeren plaats, die algemeene goedkeuring vonden.

In den staat New York is de wet, waarbij het tabak roeken op de openbare .straat door knapen onder de 16 jaar strafbaar gesteld wordt, in werking getreden.

De brand te Salonika heeft bijna geheel de stad verwoest. Bij gebrek aan bluschmiddelen kon men het vuur niet meester worden. Een groot deel der inwoners heeft alles verloren, zoodat de grootste ellende heerscht. In de laatste

berichten wordt het aantal vernielde huizen en winkels op 1600 geschat. 10.000 personen zijn van dak beroofd. Wegens geheel gemis van water is de blussching gestaakt.

De handelstad Salonika ('t oude Thessalonika) tel t een 75.000 inwoners, waarvan 20.000 Turken, 10.000 Grieken en niet minder dan 33 000 Joden zijn.

MARKTBERICHTEN Brielle: Boter ƒ 0,60. Eieren .ƒ 4,25 per 100 St.

Rotterdam: Tarwe, Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Over Maassche de beste ƒ 9,40 a ƒ 9,75. Haver de beste ƒ 3,25 a ƒ 4,40. Bruine bonen de beste ƒ O, ƒ O,—.

ADVERTENTIëN Aan onze lezers

herinneren wij aan de door ons gemaakte bepalingen, dat ieder die een Knecht of Dienstbode zoekt, of ieder Knecht of Dienstbode die veranderen wil,

voor slechts 50 cents hun wensch in dit blad kenbaar kan maken.

Advertsntiën in dit blad geplaatst, komen onder duizenden oogen. Het is dus in uw eigen belang uwe Advertentiën te plaatsen in een blad dat het meest gelezen wordt.

TEER, TEERKWASTEN, BLACKVEENISCH, CARBOLINEUM VERFWAREN enz.

legen de billijkste prijzen te verkrijgen Doihuisstraat S, bij de Vuilpoort. A.C. HOFMAN — DORDRECHT

VOORNE en PUTTEN en MAASNIMPH Voorl. Winterdienst, aanvangende 1 September. Van Hellevoetsluit naar Rotterdam : Zondag v.m. 5.40 en 8.00 uur, nam. 4.10 en 6.40 uur. Maandag en dinsdag v.m. 5.10 en 8.00 uur en 11.40 uur en nam. 4.40 uur. Overige dagen v.m. 5.40 en 8.00 uur, nam. 1.40 en 4.40 uur.

Van Brielle naar Rotterdam : Zondag v.m. 6.00 en 8.15 uur, nam. 4.30 on 7.00 uur. Maandag en dmsdag v.m. 5.30 uur, nam. 12.00 en 5.00 uur. Overige dagen v.m. 6.00 en 8.15 uur, nam. 2.00 en 5.00 uur.

Van Rotterdam naar Hellevoetsluit : Zondag v m. 9.00 uur, nam. 3.00 en 7.00 uur. Overige dagen v.m. 9.00, nam. 1.45, 3.00 en 5.00 uur. Van Schiedam circa een half uur later.

Enkele diensten corresponderen met 's Rijks Veerboot op Goedereede en Overflakkee.

Publikatie van het Streekmuseum Goeree Overflakkee KerkstraatSommelsdijk A. J. K.

Daar het num.mer van 12 Sept. geen eiland, nieuws bevat wordt nu Bin. en Buitenl. Nieuws opgenomen, waaronder enkele interessante berichten. Het nummer van 19 Sept. ontbreekt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Maas en Scheldebode 12 september 1890

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's