Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goedereede - onder voorwaarden - Recoord met gemeenschap. regeling Haringvliet

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goedereede - onder voorwaarden - Recoord met gemeenschap. regeling Haringvliet

Naar één gedragsregel tijdens ambtsgebed ?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Goerees' gemeenteraad heeft in de vergadering van j.L donderdagavond in principe besloten deel te nemen in de Gemeenschappelijke regeling tot de stichting van een beheersinstituut over het Haringvliet, het te noemen Haringvlietschap. Zoals ook de raad van Middelhamis deed stelde ook het gem. bestuur van Goedereede enkele voorwaarden van overigens niet geringe importantie. Een wijziging van de bestuursverhouding waardoor het overwicht van Rijnmond in het bestuur teniet wordt gedaan, de eis van de opstelling van een meerjarenbegroting, het niet aanleggen van een miljoenen kostend kimstmatig eüand en een duidelijke aandacht voor de havens van Stellendam en Dirksland, z\jn de wensen die werden geëtaleerd.

De werkgroep heeft het totaal aan voorzieningen te investeren bedrag op zo'n 6 miljoen geraamd, waarvan de helft op rekening komt van het in het ontwerp opgenomen afmeer-eiland.

Burg. van Velzen behoefde er nauwelijks voor te praten om de raad te doen inzien dat die aanleg maar snel moest worden vergeten. Overigens vond dhr. van Velzen het zeer bevreemdend dat in de schets het eiland nog staat ingetekend terwijl toch de meerderheid van de werkcommissie (dhr. van Velzen maakt er zelf deel van uit) duidelijk heeft gemaakt niet voor die kapitale investering te voelen.

De SGP fractie zag het — bij monde van dhr. T. van Dam — helemaól niet zitten omdat er vooralsnog te weinig bekend is over de kosten en dientengevolge over de hoogte van de gem. bijdragen. „Eerst willen wij weten wat de consequenties op langere termijn zijn, zolang we die niet weten kunnen wij geen uitspraak doen!" liet dhr. van Dam duidelijk weten.

Instemming met deelname aan de regeling kwam van de heren Reus (PvdA) en Oosterom (PCP) beiden ervan overtuigd dat de komst van een Schap gewenst is om regelend op te kunnen treden. Overigens was dhr. Reus niet geïntimideerd door de geldehjke bijdrage van Rijnmond van SSVo. Hij meende dat dat per hoofd minder is dan de gemeenten betalen en z.i. mocht dat percentage niet vertaald worden in de grootste portie zeggenschap in het Stichtingsbestuur.

Na de instemming van de heren Komtebedde en Nijdam was het dhr. de Jong (SGP) die zich weer anders opstelde en duidelijk maakte niets voor deelname te voelen, zeker ook om principiële redenen: „...er wordt nog maar 40 uur per week gewerkt en toch wil men nog niet Gods dag eerbiedigen. Overigens had dhr. de Jong ook bedenkingen wanneer hij dacht aan de financiële consequenties van deelname. Bij gehouden hoofdelijke stemming bleken de 4 aanwezige SGP leden (weth. Voogd was i.v.m. vacantie buitenslands) zich tegen deelname uit te spreken.

Geen motel b^ Duinlust

In het gewijzigde best. plan „Duinlust", zoals door de raad werd vastgesteld werd geen mogelijkheid ingebouwd voor de bouw van een appartementenmotel bij hotel „Duinzicht". De exploitant had daartoe een aanvrage ingediend maar aan de eis van gemeentewege dat dat de appartementen niet zouden worden verkocht kon aanvrager niet voldoen. Wel deed hij toezegging maar een waterdichte clausule kon niet worden bereikt. Zo zou bij een evt. faillissement de verplichting vervallen en zouden de ap partementen wel in de verkoop komen. Daarmee zou het zomerwoningen-bestand aldaar aanzienlijk groeien en daaraan is geen behoefte. De raad was het geheel met het College eens dat dat dient te worden voorkomen. Zo niet dhr. Komtebedde die dat standpunt hogelijk betreurde omdat er z.i. in Ouddorp, immers een badplaats met 15000 toeristen, grote behoefte is aan jen dergelijke voorziening. Ook tilde dhr. Komtebedde niet zwaar aan de meeste van de ingekomen bezwaarschriften van de omwonenden die aantasting van hun privacy en verkeersdrukte vrezen.

„Het motel zou verstopt achter zandwallen komen te liggen" argumenteerde dhr. Komtebedde maar hij kreeg geen andere steun dan van zijn fractiegenoot Bruggeman.

De raad besloot voorts tot vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Jonkerstee- ,t Bosje wat impliceerde dat een groot deel van de meer dan dertig bezwaarschriften gegrond werden verldaard. Weliswaar komt er een kleine uitbreiding maar overwegend geeft het plan de gelegenheid de omstandigheden van o.a. het sta-caravanterrein te verbeteren.

„'t Haegse Huus"

De raad besloot zich garant te stellen voor een door de Stichting voor Maatschappelijk en Cultureel Belang te Stellendam aan te gane geldlening voor de verbouw van het Ver. gebouw het Haegse Huus. Het is de bedoeling evenwijdig aan de gymnastiekzaal een grote zaal te bouwen.

De raad stemde ook in met het besluit van het bestuur van het werkvoorzieningschap „Binnenhof" tot de bouw van een nieuwe werkplaats naast het huidige gebouw aan het Haveneind te Sommelsdyk waarvan de kosten geraamd worden op ruim 4 miljoen.

Ten noorden van de Eendrachtsweg te Stellendam zal een busstation worden aangelegd waarvoor de raad een crediet van ƒ 263.500,— beschikbaar stelde waarvan overigens een bedrag van ƒ 91.500,— zal worden gesubsidieerd. Het ten laste van de gemeente blijvende bedragen van ƒ 172.000,— zal worden gedekt uit het fonds dorpsuitbreiding.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Goedereede - onder voorwaarden - Recoord met gemeenschap. regeling Haringvliet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 september 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's