Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET WEL Zegt den rechtvaardige dat het hem welgaan zal. Jesaja 3 vers 10 a

Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen en goddelozen. Een tussensoort is er niet. Het is of één van de twee wegen waar de mens op wandelt, of de smalle weg des levens, of de brede weg des verderfs. En vaak is de schijn alzo, dat het de goddeloze wel gaat: de tenten der verwoesters hebben rust, en die God tergen hebben verzekerdheden. En de rechtvaardige? De rechtvaardige en oprechte is een spot, hij is een verachte fakkel naar de mening van diegene die gerust is. Asaf zegt van de goddeloze: ze weten van geen tranenbrood Van geen banden tot den dood. Hun kracht is fris, ze zijn gezond. Tot op hun laatsten avondstond. Daar is geen vreze Gods voor hunne ogen.

Maar ook merken we dat de rechtvaardige mat wordt, en bedrukt vaak zijn weg gaat, wanneer veel strijd, moeite, verdrukkingen en beproevingen hun deel zijn. Niet altijd is de hand des Heeren vol goedertierenheid, niet altqd weldaden en zegeningen. Integendeel: Houd dan Zijne Goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft God vergeten barmhartig te wezen. En dat geldt ook voor de Kerk des Heeren, Nieuw Testamentisch. Wat al strijd van buiten en vrees van binnen. Waarom verbergt Gij uw aangezicht? Waarom vergeet ge mij? Waarom ga Ik in het zwart? Alles is dan zo donker, zonder licht, zonder troost, moed en kracht. De tegenpartijders honen de Kerk. Waar is uw God? De weg der rechtvaardigen is vaak zo moeilijk, zondesmart, inleven dat de wortel niet deugt: Een onrechtvaardige.

En toch een blijmare: Zeg den afgekeurde rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan. En vandaar is het zo'n wonder dat het zo één wel zal gaan. Want een rechtvaardige te zijn in de Ogen des Heeren, wU niet zeggen dat ze geen zonde hebben. Integendeel ze doen belijdenis: En ga niet in het gericht met Uwen knecht, niet kunnen bestaan voor Uw aangezicht. Zij kennen zich oprecht schuldig voor God. Ze bekennen het met droefheid, dat ze al Gods geboden hebben overtreden, en niet een gehouden: Hoewel ze een oprechte keuze hebben om naar Gods geboden te leven, ze zich door ontdekking dat de zonde hen in alles aankleeft. Ze mishagen zichzelven daarover, en een begeerte om heilig voor God te leven, en van de zonde verlost te worden, waar ze hun best voor doen, maar in eigen kracht teleurgesteld werden. Want ze kunnen met hun gerechtigheden voor God niet bestaan. Dat wordt hun beleving.

Daarom wordt er een zoeken geboren in een Ander, waar ze voor in en overwonnen worden, n.1. Jezus Christus en Dien gekruist. Een rechtvaardige is een mens, zoals de Heere hem aanziet in Christus. En zo'n rechtvaardige vindt ook geen bestaansrecht voor de Heere buiten Christus. En waar de rechte kenmerken der rechtvaardigen gevonden wordt wordt getuigd: Dat het hem wel g^an zal.

Dat is de Troost voor Gods Kerk. Waarom moet dat telkenmale herhaald worden ook in de prediking? Ze hebben dit nodig. Want: de rechtvaardige is er soms verre vandaan in de beleving. Hij is er altijd niet zeker van dat het voor hem waar is, wel voor een ander. En al is twijfel zonde, ze twijfelen wel eens: zou het wel zo zijn, omdat ze het tegendeel vaak ervaren: De Geloofslamp brand niet altijd: Er zijn zoveel leeuwen op de weg, en kleine vossen die de wijn gaard bederven. Wat een inwonende zonden, wat een verleidingen van de zwarte man. Hij heeft een doel: de rechtvaardige moet omkomen en storten in het verderf. Soms verschijnende als een engel des lichts, en andermaal in zijn toonbeeld van zijn woedende kracht. Vandaar is het zo noodzakelijk voor die bestreden vermoeide zielen, dat het licht opgaat in hun leven. Wel gaan in een ander. Aan zijn kant nauwelijks zalig worden. Zegt het de Rechtvaardige het zal hen wel gaan. Wel gaan in Die Rechtvaardige, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Gelijk Noach in den zondvloed en Lot in Sodom bewaard werd, alzo zal het volk des Heeren in Hem het wel mogen ontvangen.

Genade voor genade. Uit zijn volheid bediend te worden. Wel troost in het leven. Wel in de verkondiging in Zijn volbracht werk. Wel in de aflossing dat een onrechtvaardige in Dien Rechtvaardige door God met God verzoend wordt. Hoe donker dan des Heeren weg dan wezen mag. Hij ziet in Gunst op die Hem vrezen. Hier een verdrukking van tien dagen, maar straks eeuwige blijdschap. Een Eeuwig wel door U, door U om het eeuv/ig welbehagen. ds. J. L.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's