Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oe val van Bergen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oe val van Bergen

Historisch verliaa] uit het jaar 1572

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Den Hertog's Ultgevery — Utrecht — 50 — Je vader is verbrand omdat hij niet wilde knielen voor het afgodsbeeld en zou jij je dan moedwillig inlaten met een rooms meisje? Nogmaals Geert, bedenk wat je doet en verlaat toch vooral de zuivere waarheid niet! Als je dat zult doen, is er geen zegen op je weg te wachten".

Zo heeft „Schele Hein" gesproken en hy meende wat hij zei. Maar Geert, die al meermalen zijn bezoek aan Lena heeft herhaald, weet de bezwaren van zijn neef op meesteUjke wijze weg te redeneren. „Was haar vader een vurige aanhanger

„Was haar vader een vurige aanhanger der roomse kerk, met Lena is het anders", heeft hij geantwoord. „Reeds toen haar vader nog leefde had zij een gruwel aan alles wat rooms was en het is meermalen gebeurd dat zij daarover hevige woordenwisseling had met haar vader. Deze dwong haar om de kerk getrouw te bezoeken en terwUle van haar vader heeft zij dat dan ook gedaan. Nu die echter niet meer leeft is het anders. Lena staat nu geheel alleen op de wereld en hoewel zij nog steeds wordt lastig gevallen door de pastoor, bezoekt zij de kerk niet meer. Het is haar onmogelijk geworden om nog langer de afgoden te dienen, zoals ze mij heeft gezegd. Dus daarover geen zorgen, neef Hein. Denk maar niet, dat Geert Lammers omgang zoekt met een rooms meisje. Daarvoor is zijn haat tegen de papen te groot".

„Ik heb je al meermalen gezegd dat je je vijanden niet mag haten Geert", heeft „Schele Hein" geantwoord. „Maar daarover zullen we het nu niet hebben. Als San het goed vindt zal ik het huisje voor haar en Lena inrichten".

San heeft geen bezwaar gemaakt en zo is de zaak dus beklonken. „Eén ding begrijp ik echter niet goed Geert", heeft San gezegd.

„En wat is dat dan?" heeft Geert nieuwsgierig geïnformeerd. „Ik kan maar niet begrijpen dat jij je zo'n zorgen maakt om een vreemde herbergiersdochter", heeft San geantwoord terwijl ze haar broer ondeugend aankeek.

Deze heeft het echter niet als een scherts opgevat en geantwoord: „Dat zal ik je gauw vertellen, San. Lena is voor mij geen vreemde meer maar als zij dat wel was, dan zou ik nog niet dulden dat zij alleen in Bergen achterbleef. De stad is ontzet van de Spanjaarden, maar je denkt toch niet dat Alva het daar bij zal laten? Binnen korte tijd worden de Spaanse troepen voor Bergen verwacht en wat zal dan het gevolg zijn? Zullen de onzen de stad kunnen houden? Ieder rechtgeaard vaderlander hoopt het, maar al is het dat we Bergen voor de prins kunnen behouden; gevochten zal er worden, dat is zeker. Daarom is Lena veiliger hier in Hermigny dan in Bergen".

„Geert heeft gelijk", heeft neef Hein gemeend. „Het is onze plicht om dat meisje in veiligheid te brengen en zeker wel als zij geen familie heeft die zich om haar bekonamerd". Zo is besloten en zo is het gebeurd ook.

San en Lena wonen nu samen in hun gezellige woning. In het begin bezochten Geert en Klaas nog wel eens het eenvoudige hmsje maar hun bezoeken worden steeds zeldzamer. Het kan ook niet anders.

Er is inmiddels veel veranderd. Alva heeft van één van zijn spionnen vernomen dat Bergen zich voor de prins heeft verklaard en heeft dadelijk zijn maatregelen genomen. Zo snel hij kan zendt hij zijn zoon Don Frederik, een al even grote bloedhond als Alva zelf, naar Bergen om de stad te ontzetten.

Graaf Lodewijk heeft dit echter verwacht en heeft inmiddels ook zijn maatregelen nauwkeurig getroffen. Hü begrijpt dat hij de stad niet lang in handen zal kunnen houden met zo'n handje vol soldaten. Daarom heeft hij om versterking gevraagd bij de machthebbers van het land die eerst wel verschillende bezwaren opperen, maar tenslotte toch aan de eis van de graaf voldoen. Reeds drie dagen nadat de stad is ingenomen ontvangt graaf Lodewijk een versterking van ruim tweeduizend man voetvolk. Dit gebeurt op de 26e mei. Enkele dagen daarna, in het begin van juni, ontvangt hij nog twaalfhonderd ruiters en veertienhonderd man voetvolk die onder bevel staan van de graaf Montgomery.

Een der bevelhebbrs van graaf Lodewijk, de heer de Genlis, wordt inmiddels naar Frankrijk gezonden om de aan graaf Lodewijk beloofde versterking te halen. Deze versterking is de graaf beloofd door de Franse koning KarelIX. Is dan koning Karel IX van Frankrijk geen vijand van de onzen? Inderdaad, dat is hij!

In de tijd, waarin dit verhaal zich afspeelt is hij nog zeer jong en zijn moeder, Katharlna de Medicis, heeft daarom de regering in handen genomen.

Zij is een zeer goddeloze vrouw. Het is graaf Lodewijk gelukt de belofte van de koning te ontvangen, om als hij zich eenmaal meester heeft gemaakt van de stad Bergen, de nodige hulp van hem te ontvangen. De beloofde ondersteuning krijgt hij. Dat blijkt toch immers? De Hugenoten, eens zo wreed vervolgd, worden de laatste tijd met rust gelaten. Zij krijgen zelfs vrijheid van godsdienst! Een ieder mag de religie belijden die hij zelf goed acht. Bovendien zijn er de laatste tijd verschillende vooraanstaande personen die de protestantse godsdienst belijden, meermalen aan het Hof te Parijs uitgenodigd. Ja, de koning en zijn goddeloze moeder gaan zelfs zo ver dat zij prins Hendrik van Beam, zoon van de godvrezende Johanna van Navarre, de hand van 's konings zuster Margaretha aanbieden. En alsof dit alles nog niet mooi genoeg is, zendt de koning niet alleen hulp aan graaf Lodewijk om deze uit zijn benarde positie te redden, maar schenkt hem een aanzienlijk bedrag aan geld om daarmee de onkosten die gemaakt moeten worden zoveel mogelijk te dekken. Is dat geen teken van hechte vriendschap? Zo schijnt het inderdaad. Geen enkel

Zo schijnt het inderdaad. Geen enkel wolkje laat zich zien aan de smetteloos blauwe hemel. Hoe men zich ecliter in mensen kan vergissen zal spoedig genoeg blijken. Achter de kim van die heldere hemel komen donkere onweerswolken opzetten. Niemand ziet het. Alleen Hij, die de machtige is weet wat de arme Hugenoten boven het hoofd hangt. In Zijn Goddelijke Raad is besloten wat goed is voor de mens.

In de nacht van de 24e augustus 1572, door de roomse kerk St. Bartholomeusnacht genoemd, barst het onweer in al zijn woede en kracht los. Het huwelijk tussen prins Hendrik en Margaretha is voltrokken, geheel tegen de zin van de moeder van prins Hendrik, Johanna van Navarre. Al haar pogingen om haar geliefde zoon van een gewis verderf te redden, zijn vruchteloos geweest. Het heeft de godvruchtige moeder verdriet gedaan haar zoon te zien huwen met de goddeloze en ijdele Margaretha. Niets helpt echter en haar zoon is in het huwelijk getreden met de zuster van de koning.

Die nacht is de vreselijkste uit onze roemrijke historie. Katharina de Medicis, zowel als koning Karel laten zich nu zien als grijpende wolven in schaapskleren. Vreselijke gebeurtenissen hebben er plaats in die nacht. Meer dan tweeduizend onschuldige Hugenoten zijn te Parijs op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Vele voorname personen die ogenschijnlijk de vrienschap van de koning hebben, worden koelbloedig vermoord. Onder hen bevindt zich de admiraal De Coligny. Zijn lichaam is zwaar verminkt. Als door een wonder worden zijn kinderen in het leven gespaard. Een van zijn dochters is later in het huwelijk getreden met prins WiUem van Oranje. Zoals bekend, is zij de moeder geworden van Frederik Hendrik.

De plunderzieke en moordlustige soldaten hebben hun werk goed verricht. Als woedende beesten vielen zij op hun prooi aan. wordt vervolgd

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oe val van Bergen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 september 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's