Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europese Boeren Melken En Gemolken Worden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Europese Boeren Melken En Gemolken Worden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Melk is de topper van de Europese landbouw-. In ons land zqn na Joris Driepinter vele bekende Nederlanders op het reclametoneel verschenen om melk te slgten. Andere bekende en minder bekende Nederlanders voeren actie tegen een dure Europese landbouwpolitiek en slepen er melk bq.

Melk is een belangrijk produkt geworden. Een vijfde deel van de agrarische produktiewaarde in Europa komt van de melkveehouderij. Twee miljoen boeren houden er melkkoeien op na. Zij melken ongeveer 100 miljoen ton, dat is in liters gemeten een 1 met 13 nullen. Die melkplas groeit nog steeds: als de ontwikkeling juist wordt geschat is dat voor dit jaar rond 2V2°/o. De melkveestapel in Europa blijft zo ongeveer gelijk, maar de 25 miljoen koeien weten hun melkgift elk jaar weer op te voeren.

De Nederlandse veehouderij heeft een voortrekkersrol op het gebied van de melkveehouderij. We tellen 2,2 miljoen melkkoeien die goed zijn voor 11 miljard liter per jaar. De Nederlandse koe geeft de hoogste melkproduktie. De veehouders vinden een produktie van 5 tot 7000 kg per jaar normaal, terwijl hun collega's in andere Europese landen genoegen moeten nemen met 3000 tot 4500 kg melk per koe.

Uit melk wordt een uitgebreid arsenaal van consumptie- of zuivelprodukten bereid. Naast de „gewone" drinkmelk (consumptiemelk) wordt zgn. industriemelk in de zuivelfabrieken verwerkt tot zuivelprodukten. Naast de vanouds bekende boter en kaas zijn dat o.m. vla, yoghurt, kwark, chocomel en vele andere.

Europese zuivelpolitiek

De Europese landbouwpolitiek richt zich op een redelijke inkomensvorming van de boeren, op een goede en regelmatige voedselvoorziening en op voedsel tegen betaalbare (consumenten) prijzen.

Als onderdeel van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek speelt het zuivelbeleid een belangrijke rol. Met een ingewikkeld markt- en prijsinstrumentarium probeert de Europese Gemeenschap de melkveehouderij op de been te houden. De laatste 10 jaren komt dat neer op een streven naar marktevenwicht, redelijke consumentenprijzen en behoorlijke boereninkomens.

Er is ±e veel gemolken, d.w.z. de melkplas groeide te hard en werd niet leeggedronken of opgegeten. De zuivelvoorraden (voomamelyk boter en melkpoeder) groeiden en kostten aan opslag en afzet veel geld. Dit heeft de Europese beleidsmakers nooit zo lekker gezeten, want de zuivelkosten werden in rekening gebracht bij de Europese Gemeenschap. Deze last is van enkele miljarden guldens opgelopen tot 12 è 13 miljard gulden per jaar.

De uitvoer van zuivel naar landen buiten de Gemeenschap heeft het afgelopen jaar ruim 2 miljard gulden gekost. Het waren de zgn. exportrestituties of aanvullingen op de exportprijs, omdat de wereldmarktprijzen onder het Europees niveau liggen. Hoe meer zuivelvoorraden, hoe meer kosten, hoe vlugger en feller de kritiek op het dure zuivelbeleid van Europa. De ellende van eenmaal gegroeide antipathieën tegen de .,dure melkveehouders" ligt in het feit dat deze weerstand niet vlug gebroken wordt.

Boerennoodlot

En toch blijft het Europees beleid volgens het boekje ook gericht op de boereninkopiens. De lage inkomens zetten vele veehouders aan tot een uitbreiding van de melkproduktie. Hoe meer liters, hoe groter de opbrengsten, hoe beter het netto-resultaat op het bedrijf. Het tiuiT gevolg van het ondememersstrcv'in uit zich in een melkplas die te groot ]s. Het zuivelaanbod overtreft de vraag en dan zit de Europese Gemeenschap-met de brokken (of kosten). Volijverig wordt in Europa gezocht naar geneesmiddelen voor een herstel van de even-wichtige zuivelmarkt. De oplossingen worden gezocht in de afzetsfeer (meer afzet) en in de produktie (minder melk). Dit laatste lijkt volgens de meeste Europenanen (ook politici) de beste remedie. Dat kan wel zo zijn, maar men gaat dan wel volledig voorbij aan de Inkomens van 2 mUjoen Europese veehouders.

Elk midd&l om de melkproduktie te vermindei^n gaat ten koste van het boereninkomen. Tenzij het zuivelpolitieke systeem wezenlijk wordt veranderd of tenzij de consument bereid is meer voor Zuivel te betalen. Noch b»*; één, noch het ander ligt

Noch b»*; één, noch het ander ligt voor de hand. Er blijft dan nog alleen maar het zwaard voor de veehouders over. Die zullen elke aanval op het Europees zuivelbeleid moeten betalen. Is het dan verwonderlijk dat zij zich fel verzetten tegen dit noodlot? Wat meer begrip voor de twee miljoen Europese melkveehouders zou waarschijnlijk leiden tot het altijd begeerde zuivelwonder.

B. Schouwing

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 1 Pagina's

Europese Boeren Melken En Gemolken Worden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 1 Pagina's