Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

The groote kracht van God's woord

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

The groote kracht van God's woord

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET blik op k«rk •n sanwnlevinii KVENSTER — ARP en CHU — — Naar het CDA — Nadat enkele weken geleden de Christelijk Historische Unie was ontbonden om op te gaan in het C.D.A. is vorige week zaterdag ook de Anti Revolutionaire Partij opgeheven. Van de

drie „Bloedgroepen" is nu alleen nog de Katholieke Volkspartij over, die volgende maand „ter ziele" gaat. De beide grote protestants-christelijke partijen die nu niet meer bestaan hebben diepe wortels in ons volksverleden. De Anti Revolutionaire Partij, waarvan de naam nog doet denken aan de oude leuze „Tegen de Revolutie het Evangelie", is verbonden met de staatkundige richting uit de vorige eeuw, die bepasdd v/erd door de gedachte van BUderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer. De grote leider van deze partij werd later Dr. Kuyper, Abraham de Geweldige, ook wel genoemd „de man der kleine luyden". Echter, door een verschil van inzicht tussen Kuyper en Jhr. Mr. de Savomin Lohman heeft de Partij zich in 1895 in twee delen gesplitst. Het gedeelte dat

Kuyper volgde hield de oude naam „Anti Revolutionairen", de volgelingen van Lohman noemden zich „Vrije Anti Revolutionairen". Deze laatste groep verenigde zich in 1903 met de al bestaande Chr. Historische Kiezersbond, waarin Dr. De Visser de leidende figuur was, een leidmg die later werd overgenomen door Dr. Ph. J. Hoedemaker. it it Zo werd, doordat de Gereformeerde Kuyper de voorman was van de A.R.P.,

Kuyper de voorman was van de A.R.P., Vicefldmiraal Jan ZEE

Jan Evertsen

de C.H.U. het etiket kreeg van de „Hervormde" partij. Met name in de eerste decennia van onze eeuw waren de Anti Revolutionairen, de „mannen-broeders", de mensen van de vaste, welomlijnde beginselen, waarnaar het leven in staat en maatschappij moest worden geregeld. De C.H.U. was meer een brede volkspartij, en meer gericht op de synthese -dan op de antithese, meer op dat wat verbindt dan op dat wat scheiding brengt. Na de Tweede Wereldoorlog gingen hoe langer hoe meer stemmen op om beide protestants-christelijke partijen te verenigen, maar het blééf bij wensen

te verenigen, maar het blééf bij wensen en pogingen. Nu is het dan zo ver dat ze samen met de K.V.P. opgaan in één Christen Democratisch Appèl. it it

it Het samengaan van deze drie partijen, die in het verleden fèl tegenover elkaar konden staan, kan alleen worden ver- Idaard uit een verregaande vervlakking van de beginselen. it

van de beginselen. Het meest nog valt dat op bij de A.R.P. die zich altijd op die beginselen liet voorstaan en „in het isolement haar kracht" zocht. De Anti RevolutionEiiren die zich niet konden verenigen met de nieuwe koers hebben voor een groot deel deze partij al verlaten of zijn zó ver in de minderheid dat niet naar hen wordt geluisterd. Vandaar dat er tegen

wordt geluisterd. Vandaar dat er tegen een samengaan met de CHU en de KVP in het CDA weinig of geen weerstanden meer bestonden. Het CDA zal, ondanks de C in de naam, v/eüiig meer hebben van een partij die gebaseerd is op het Woord Gods. Althans wat we er in het verleden al van te horen en te zien gekregen hebben geeft ons niet veel moed.

WAARNEMER Uw huis verkopen ? TAMBOER

TAMBOER UWSE WANDELINGEN

De eerste jaren Zijn grootvader kapitein Evert Hendricksz. heeft 28 jaar tegen de Spanjaarden en de kapers uit Duinkerken gevochten sinds Vlissingen zich in 1572 voor de Prins van Oranje verklaarde. Zijn vader was Jan, zoon van Evert, dus Jan Evertsen was de eerste die de geslachtsnaam Evertsen voerde. Hij

heeft in alle zeeën van Zuid- en West Europa gevochten, vooral ook tegen zeerovers, die de handelsschepen bedreigden. In 1617 sneuvelde hij tegen een Franse kaper. Toen v/as de hoofdpersoon uit dit verhaal 17 jaar, in 1600 te VUssingen geboren. Hij had 4 jongere broers: Evert, Pieter, Geleijn en Cornells, die zich vooral verdienstelijk gemaakt hebben, toen na het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 de oorlog met Spanje opnieuw begon. Evenals zijn vader ën. grootvader heeft Jan Evertsen gevochten tegen Spanjaarden en kapers. Zo hielp hij in 1629 Piet Hein, die de Spaanse zilvervloot veroverd had, zijn buit veilig in het vaderland brengen. Witte de With was ook op deze retourvloot. De volgende jaren werden er door de zeerovers uit Duinkerken tientallen haringschepen veroverd. Met het slechte materiaal dat Jan Evertsen ter beschikking had kon hij dit niet verhinderen. Wel is het hem gelukt de beruchte ka

perkapitein Jacques Colaert als gevangene naar Vlissingen te brengen. In die tijd was Maarten Harpertsz. Tromp opperbevelhebber van de vloot, luitenant-admiraal heette dat. Witte de With en Jan Evertsen waren allebei vice-admiraal, ze waren ongeveer even oud. Een bekend jaar in 1639. In dat jaar heeft Spanje een laatste poging gewaagd om ons land te veroveren. Met een grote vloot brengt de Spaanse koning een landingsleger over. Maar de poging is misliikt, de vloot werd opgewacht door onze schepen van Tromp en vluchtte in de Engelse haven van Duins. Met zijn smaldeel Zeeuwse sche

pen heeft Jan Evertsen dapper meegevochten. Het is hem gelukt het Portugese admiraalschip Theresia met 60 stukken geschut en 1000 matrozen en soldaten in brand te steken. Tromp stuurde hem 5 branders om „dit grouwelijck monster in kolen te setten". Deze slag bij Duins heeft voor Evertsen nog een vervelende nasleep gehad. Tromp gaf hem namelijk bevel om de Engelsen in hun eigen haven aan te vallen om zodoende de Spanjaarden te dwingen zich over te geven. Maar Evertsen weigert tegen de Engelsen te vechten, het was een „bevriende mogendheid", zoals dat tegenwoordig heet. Bovendien was er een drukke handel tussen Engeland en Zeeland.

Toen heeft Tromp aan Witte de With opgedragen op de Engelsen te schieten.

Deze deed het wel. Hij heeft van die weigering door Evertsen een overdreven ophef gemaakt en dit overal in zijn geboorteplaats Den Briel rondverteld. Volgens hem was Evertsen bang geweest,

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 1 Pagina's

The groote kracht van God's woord

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 1 Pagina's